First self-adhesive laminated shingle worldwide

Zásady ochrany osobních údajů

IKO SALES INTERNATIONAL NV ZÁSADY ochrany osobních údajů a používání cookies

1. Kdo jsme?

Jsme společnost IKO Sales International NV. Sídlo máme ve městě Ham a hlavní provozovnu na adrese Truibroek 74, 3945 Ham, Belgie. Jsme zaregistrováni u obchodní komory v Hasseltu pod číslem společnosti 46.369.

V rámci naší činnosti shromažďujeme, ukládáme, předáváme a jinak zpracováváme osobní údaje. Podle platných právních předpisů na ochranu dat a osobních údajů máme roli správce s ohledem na údaje, které zpracováváme, společně s SmartSelling a.s..

2. Víme, že soukromí je pro vás důležité

Vážíme si vašeho práva na soukromí a usilujeme o ochranu osobních údajů v souladu s platnými předpisy na ochranu údajů, konkrétněji s obecným nařízením o ochraně údajů („GDPR“) a národními předpisy, které toto nařízení implementují.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jak vaše osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je můžeme použít a komu je můžeme poskytnout. Tyto Zásady ochrany osobních údajů dále obsahují důležité informace týkající se vašich práv v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů. Proto vám doporučujeme si tyto Zásady ochrany osobních údajů velmi pozorně přečíst.

Zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně měnit. Nejnovější verze Zásad ochrany osobních údajů je k dispozici na našem webu www.iko.cz. Doporučujeme vám si tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně procházet. Můžete nás také požádat, abychom vám poslali nejnovější verzi těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Upozornění: Používáním našeho webu a sdílením vašich osobních údajů s námi berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou zpracovány způsobem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Poznámka: Nepředstavuje to váš „souhlas“ se zpracováním vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě vašeho souhlasu, pokud není uvedeno jinak.

3. Čí osobní údaje shromažďujeme?

V kontextu našich služeb můžeme shromažďovat osobní údaje týkající se našich zákazníků nebo návštěvníků našeho webu.

4. Jak shromažďujeme osobní údaje týkající se vaší osoby?

Informace o vás můžeme shromažďovat různými způsoby:

 • přímo od vás, například při rozhovoru o nákupu;
 • přímo od vás, když navštívíte náš web www.iko.cz, například informace, které nám sdělíte prostřednictvím kontaktních formulářů na tomto webu nebo když si přihlásíte odběr našeho zpravodaje;
 • od třetích stran, například osobní údaje týkající se subjektů údajů se shromažďují přes soubory cookies nebo soubory cookies třetích stran;
 • jinak, například pomocí souborů cookies když navštívíte náš web www.iko.cz.

5. Jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům vaše osobní údaje používáme?

Shromažďujeme následující informace o vaší osobě a používáme je k následujícím účelům:

Účely: Osobní údaje:
 • administrativa spojená se zákazníky
 • administrativa spojená s dodavateli
 • administrativa a správa personálu a zprostředkovatelů
 • dodávání služeb objednaných produktů
 • vyřizování proplácení faktur a strhávání dlužných částek
 • marketingové účely
 • zasílání blahopřání k vašemu výročí, k narozeninám nebo svátku
 • vaše identifikační a kontaktní informace (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, datum svátku a další konatkty)
 
 • informace o elektronické lokalizaci
 • zlepšení našich služeb a jejich kvality
 • k ochraně majetku, podnikání a personálu
 • v kontextu možné obchodní transakce
 • k vyřizování sporů a k zajištění našeho právního postavení
 • kvůli vyhovění zákonným povinnostem
 • vaše IP adresa a informace o procházení
 • kvůli rozhodování, zda vás zvolíme jako dodavatele
 • kvůli vytváření profilů
 • Abychom získali úplnější a přesnější informace, můžeme také využít identifikační a kontaktní údaje z externích databází, které si zakoupíme, a zkombinovat tyto informace s údaji, které jsme získali od vás.

 

Při zpracování osobních údajů způsoby uvedenými výše a k účelům uvedeným výše se opíráme o váš souhlas. Upozorňujeme, že máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Chcete-li to udělat, sdělte nám to e-mailem na adresu residential.europe@iko.com.

6. Komu osobní údaje poskytujeme?

V kontextu výše uvedených účelů můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, například poskytovateli služeb, které využíváme (jako jsou poskytovatelé IT služeb nebo marketingové agentury, v našem případě využíváme Smartemailing a Integraf). Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také našim přidruženým společnostem.

V případě poskytnutí vašich osobních údajů třetí straně zajistíme, aby v odpovídajících případech byla zavedena smluvní bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů. Například s příslušnými stranami uzavřeme smlouvu o zpracování údajů (uvádějící omezení týkající se používání vašich osobních údajů a povinností s ohledem na ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů).

Bez vašeho předchozího výslovného souhlasu nebudeme vaše osobní údaje či osobní profily pronajímat ani prodávat třetím stranám.

7. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nutné vzhledem k účelům, k nimž je zpracováváme (odkazujeme na účely uvedené výše v odstavci 5). Delší dobu budeme osobní údaje uchovávat pouze v případě, že k tomu máme zákonnou povinnost nebo že je to nutné k hájení našich zájmů v kontextu soudního řízení (např. soudního sporu).

Osobní údaje se uchovávají konkrétně po tuto dobu:

Osobní údaje: Délka uchovávání:
 • vaše identifikační a kontaktní informace (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, datum svátku a další konatkty)
15 roky
 • informace o elektronické lokalizaci
2 roky
 • vaše IP adresa a informace o procházení
2 roky
 • Abychom získali úplnější a přesnější informace, můžeme také využít
  identifikační a kontaktní údaje z externích databází, které si zakoupíme,
  a zkombinovat tyto informace s údaji, které jsme získali od vás.
2 roky

 

8. Jak vaše osobní údaje chráníme?

Zavedeme nezbytná administrativní, technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající specifickým rizikům, která jsme rozpoznali. Vaše osobní údaje (přenesené, uložené či jinak zpracovávané) chráníme před zničením, ztrátou, pozměněním, neoprávněným předáním nebo získáním. Konkrétně máme zavedena tato opatření: SSL pro přenos dat.

Snažíme se také zajistit, abychom vaše data uchovávali přesná a aktuální. Z tohoto důvodu vás prosíme, abyste nás informovali o změnách svých osobních údajů (například když se změní vaše kontaktní údaje).

9. Jaká máte práva a jak je můžete vykonávat?

Máte tato práva:

 • na informace o vašich osobních údajích a na přístup k nim;
 • opravu vašich osobních údajů;
 • vymazání vašich osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • vznesení námitky vůči zpracování vašich osobních údajů;
 • obdržet svoje osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat (nebo nechat předat) svoje osobní údaje jiné organizaci.

Chcete-li si přečíst víc o těchto právech a o okolnostech, za nichž můžete tato práva využít, zvláště právo vznést námitku, klikněte zde: odkaz

Máte také právo vznést námitku týkající se zpracování vašich osobních údajů naší společností u místního orgánu pro ochranu údajů.

 

10               Používání souborů cookies a pluginů sociálních médií

Na našem webu a ve webové aplikaci používáme určité soubory cookies a pluginy sociálních médií. Některé z nich jsou nezbytné k fungování našeho webu a webové aplikace, jiné slouží ke zvýšení kvality, rychlosti a bezpečnosti uživatelského prostředí.

Cookies jsou malé oddíly dat, ukládané prohlížečem do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Na našem webu či ve webové aplikaci používáme následující cookies:

  Typ souboru cookie  Účel souboru cookie  Název souboru cookie  Délka uchovávání 
1 Nezbytný nebo technický soubor cookie Tento soubor cookie je nezbytný pro fungování našeho webu / webové aplikace a umožňuje vám používat určitou část aplikace či webu. Slouží například k navigaci mezi různými částmi webu / webové aplikace, k vyplňování formulářů apod. Pokud tyto soubory cookies odmítnete, určité části webu / webové aplikace nebudou fungovat správně nebo vůbec. CookieConsent 1 rok
      spb_timeblock-roofer 99 dní
      CONSENT 5953 dní
2 Preferenční (Funkční cookies) Tento soubor cookie usnadňuje fungování našeho webu / webové aplikace, zvyšuje jeho přívětivost pro uživatele a zajišťuje vám přizpůsobené prohlížení. Tyto soubory cookies si například pamatují vaši jazykovou předvolbu.    
3 Statistické (Cookies zvyšující výkon) [1] Tento soubor cookie získává informace o tom, jak návštěvníci používají náš  web / webovou aplikaci. Díky tomu můžeme zjišťovat, jak návštěvníci komunikují s naším webem / webovou aplikací, proč se objevují určité chybové zprávy, a také zkoušet nové funkce. Tyto informace používáme ke zlepšování uživatelského prostředí našeho webu / webové aplikace. p.gif relace
      _hjAbsoluteSessionInProgress 1 den
      _hjid Trvale
      _hjIncludedInPageviewSample 1 den
      _hjIncludedInSessionSample 1 den
      _hjTLDTest relace
      collect relace
      _ga 2 roky
      _gat 1 den
      _gid 1 den
      _hjFirstSeen 1 den
      _hjid 1 rok
4 Marketingové (Soubory cookies pro cílení a reklamu) Náš web / webová aplikace používají soubory cookies ke sledování statistiky návštěvníků a k zasílání přizpůsobených zpráv, reklam a propagačních materiálů. _fbp 3 měsíců
      IDE 1 rok
      test_cookie 1 den
      tr relace
      ads/ga-audiences relace
      VISITOR_INFO1_LIVE 179 dní
      YSC relace
      yt.innertube::nextId Trvale
      yt.innertube::requests Trvale
      yt-remote-cast-available relace
      yt-remote-cast-installed relace
      yt-remote-connected-devices Trvale
      yt-remote-device-id Trvale
      yt-remote-fast-check-period relace
      yt-remote-session-app relace
      yt-remote-session-name relace

[1] Vezměte prosím na vědomí, že služba Google Analytics může být použita bez předchozího souhlasu uživatele, avšak pouze za určitých podmínek: (i) je uzavřena dohoda o zpracování dat se společností Google; (ii) IP adresa uživatele webu je částečně upravena; (iii) nesdílíte se společností Google další informace; a (iv) nepoužíváte službu Google Analytics v kombinaci s jinými službami společnosti Google. V takovém případě musíte do Zásad ochrany osobních údajů zahrnout v tomto odstavci tyto informace.

Také používáme pluginy sociálních médií. Umožňují nám rozpoznat vás podle vašeho profilu v sociálních médiích a importovat určitá data (například identifikační a kontaktní údaje nebo váš profilový obrázek). Dále nám umožňují používat tlačítka „sdílet“ v sociálních médiích (LinkedIn, Twitter, Facebook). Další související informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů služby poskytující sociální médium. Pokud nechcete, aby se vytvářelo spojení s vaším profilem v sociálních médiích, před použitím našeho webu či webové aplikace se prosím odhlaste.

11. Jak můžete tyto cookies spravovat nebo odstranit?

Všechny běžné internetové prohlížeče nabízejí možnost spravovat soubory cookies nainstalované do počítače nebo mobilního zařízení.

Pokud nechcete, aby daný web nebo webová aplikace vkládala do vašeho počítače nebo mobilního zařízení soubory cookies, můžete je snadno omezit nebo odstranit pomocí nastavení mobilního zařízení nebo prohlížeče. Na mobilním zařízení nebo v prohlížeči si také můžete nastavit upozornění pokaždé, když vám do počítače nebo mobilního zařízení přijde soubor cookie. Budete se tak moct rozhodnout, jestli soubor přijmete.

Uvědomte si prosím, že když zablokujete určité soubory cookies, které používáme, je možné, že některé části našeho webu nebo webové aplikace už nebudou správně fungovat a nebudou se vám optimálně používat.

12. Kontakt

Pokud máte otázky, komentáře nebo stížnosti týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů naší společností, neváhejte nás kontaktovat klasickou poštou na adrese IKO Sales International NV, Irid De Gheselle, Marketing Manager, Truibroek 74, 3945 Ham, Belgium nebo e-mailem na adrese residential.europe@iko.com.