Dutch-First self-adhesive laminated shingle worldwide

Privacybeleid

Privacybeleid

IKO SALES INTERNATIONAL NV privacy- EN cookie beleid

Wie zijn wij?

Wij zijn IKO Sales International NV, gevestigd te Ham kantoor houdende te Truibroek 74, 3945 Ham, België. We zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Hasselt onder nummer 46.369.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke data protectie en privacy wetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

We weten dat uw privacy belangrijk is voor u

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

In dit privacy beleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit privacy beleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om dit Privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit privacybeleid is beschikbaar op onze website www.iko.be. Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit privacybeleid aan u op te sturen.

Opgelet: Door gebruik te maken van onze website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit privacybeleid beschreven wijze worden verwerkt.

Opmerking: dit betekent niet uw ‘toestemming’ voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens? 

In het kader van onze diensten, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van onze klanten of bezoekers van onze website.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • direct van u, bijvoorbeeld tijdens een verkoopsgesprek;
 • direct van u, wanneer u onze website bezoekt www.iko.be, waaronder informatie die u aan ons verstrekt via contactformulieren op onze website of via het inschrijven op de nieuwsbrief;
 • van derden partijen, bijvoorbeeld persoonsgegevens  van bezoekers verzameld via  cookies gebruikt door Google of “Third Party Cookies”;
 • op andere wijze, wanneer u onze website bezoekt www.iko.be via het gebruik van cookies.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?  

Wij verzamelen de volgende gegevens van u en wij gebruiken ze voor de volgende doelen:

Persoonsgegevens:  Doelen:
 • uw identificatie en contact gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contact gegevens)
 • klanten administratie
 • leveranciers administratie
 • administratie en beheer van personeel en uitzendkrachten
 • om producten of diensten te leveren die u heeft besteldvoor debiteuren- en crediteurenadministratie
 • voor marketingdoeleinden
 • elektronische locatiegegevens
 
 • uw IP adres en surfgedrag op de website
 • om onze diensten te verbeteren
 • om onze eigendommen, bedrijfsvoering en personeel te beschermen
 • in het kader van een zakelijke transactie
 • voor geschillenbeslechting en het waarborgen van onze positie daarbij
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Wij kunnen ook identificatie- en contactgegevens raadplegen van externe databanken die wij aankopen en combineren met de gegevens die wij zelf van u verzamelen, om zo meer volledige en accurate informatie van u te verkrijgen.
 • voor het selecteren van onze contractspartijen
 • voor profilering

De verwerking van uw persoonsgegeven voor bovenstaande gespecifieerde doelen, baseren wij op uw toestemming. U heeft op ieder moment het recht om u toestemming in te trekken. U kunt dit doen door ons een eenvoudige aanvraag per mail te sturen naar residential.europe@iko.com.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van de doelen zoals hierboven opgesomd, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contracteren (bijvoorbeeld IT dienstverleners of marketingbureaus) en wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met verbonden vennootschappen.

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

 Uw persoonsgegevens en uw profiel worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven onder titel 5 hierboven). Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Persoonsgegevens: Bewaartermijn:
 • uw identificatie en contact gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contact gegevens)
15 jaar
 • elektronische locatiegegevens
2 jaar
 • uw IP adres en surfgedrag op de website
2 jaar
 • Wij kunnen ook identificatie- en contactgegevens raadplegen van externe databanken die wij aankopen en combineren met de gegevens die wij zelf van u verzamelen, om zo meer volledige en accurate informatie van u te verkrijgen.
2 jaar

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt: SSL for data transport.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kan uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet, klik hier: link

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische / Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Gebruik van cookies en social media plug-ins

Wij gebruiken cookies en sociale media plug-ins op onze website en web-toepassing. Sommige hiervan zijn essentieel om de website / web-toepassing te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. Op onze website / web-toepassing, gebruiken wij de volgende cookies: 

  Type cookie Doel van de cookie Naam van cookie Bewaartermijn
1 Noodzakelijke cookies (technische cookies) Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van website / web-toepassing en die ervoor zorgen dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website / web-toepassing, om gegevens in te vullen, enz. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website / web-toepassing niet of niet optimaal werken. CookieConsent 1 jaar
      spb_timeblock-roofer 99 dagen
      CONSENT 5953 dagen
2 Voorkeuren (Functionele cookies ) De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website / web-toepassing / mobiele applicatie vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor te zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.    
3 Statistieken (Performantie cookies) [1] We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website / web-toepassing. Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe gebruikers interageren met onze website / web-toepassing, waarom bepaalde foutmeldingen voorkomen en ze stellen ons in staat om nieuwe functies te testen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruiksgemak van onze website / web-toepassing te vergroten p.gif Sessie
      _hjAbsoluteSessionInProgress 1 dag
      _hjid Persistent
      _hjIncludedInPageviewSample 1 dag
      _hjIncludedInSessionSample 1 dag
      _hjTLDTest Sessie
      collect Sessie
      _ga 2 jaar
      _gat 1 dag
      _gid 1 dag
      _hjFirstSeen 1 dag
      _hjid 1 jaar
4 Marketing (Traceer/ advertentiecookies) Onze website / web-toepassing  marketing e-mails maken gebruik van traceercookies om de statistieken van gebruikers te traceren en u gepersonaliseerde berichten, advertenties, en promoties te kunnen sturen. _fbp 3 maanden
      IDE 1 jaar
      test_cookie 1 dag
      tr Sessie
      ads/ga-audiences Sessie
      VISITOR_INFO1_LIVE 179 dagen
      YSC Sessie
      yt.innertube::nextId Persistent
      yt.innertube::requests Persistent
      yt-remote-cast-available Sessie
      yt-remote-cast-installed Sessie
      yt-remote-connected-devices Persistent
      yt-remote-device-id Persistent
      yt-remote-fast-check-period Sessie
      yt-remote-session-app Sessie
      yt-remote-session-name Sessie

[1] Let op: Google Analytics kan gebruikt worden zonder de voorafgaande toestemming van de bezoeker, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: (i) er is een bewerkersovereenkomst met Google; (ii) het IP adres van de website is gedeeltelijk afgeschermd; (iii) er wordt geen informatie met Google gedeeld; (iv) Google Analytics wordt niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten. Als u gebruik maakt van Google Analytics dient u de website gebruikers daarover te informeren in deze paragraaf van het Privacy beleid. 

Daarnaast gebruiken we social media plug-ins. Deze maken het mogelijk om u aan de hand van uw social media profiel te herkennen en om bepaalde gegevens (zoals uw identificatie- en contactgegevens en uw profielfoto) te importeren. Zij maken het eveneens mogelijk om social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in het privacybeleid van uw social media diensten. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw social media profiel, dient u zich hiervoor af te melden voordat u onze website / web-toepassing gebruikt.

Sommige van de cookies en social media plug- ins zijn essentieel om de website / web-toepassing te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

Hoe beheert / verwijdert u deze cookies?

Alle grote internetbrowsers bieden de mogelijkheid om de cookies die geïnstalleerd zijn op uw computer of mobiel toestel te beheren.

Indien u niet wil dat deze website / web-toepassing cookies plaatsen op uw computer / toestel, kan u deze gemakkelijk beperken of wissen door uw mobiele of browser-instellingen aan te passen. U kan uw mobiele of browser-instellingen ook zo instellen dat u telkens een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt op uw computer of toestel, zodat u kan beslissen of u deze cookie wenst te accepteren of niet.

Wij merken op dat wanneer u bepaalde cookies uitschakelt waarvan wij gebruik maken, de mogelijkheid bestaat dat bepaalde onderdelen van onze website / web-toepassing minder goed functioneren en u niet langer een optimale gebruikservaring zal genieten.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post ter attentie van IKO Sales International NV, marketing manager, Irid De Gheselle via Truibroek 74, 3945 Ham, België of via residential.europe@iko.com.