First self-adhesive laminated shingle worldwide

Privacy Policy

IKO SALES INTERNATIONAL NV privātuma un sīkfailu POLITIKA

Kas mēs esam?

Mēs esam IKO Sales International NV. Mūsu galvenais birojs atrodas Hamā, un mūsu galvenā darījumdarbības vieta ir Truibroek 74, 3945 Hama, Beļģija. Mēs esam reģistrējušies Haseltas Komercreģistrā ar numuru 46.369.

Saistībā ar savām darbībām mēs vācam, glabājam, izpaužam un/vai citādi apstrādājam personu datus. Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības un privātuma tiesību aktiem mēs kvalificējamies kā datu pārzinis attiecībā uz personu datiem, kurus mēs apstrādājam.

Mēs zinām, ka privātums jums ir svarīgs

Mēs respektējam jūsu tiesības uz privātumu un cenšamies aizsargāt jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un konkrēti ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (“VDAR”) un tās nacionālajiem īstenošanas tiesību aktiem.

Šajā privātuma politikā mēs izklāstām, kā mēs vācam jūsu personas datus, kā un kādiem nolūkiem mēs drīkstam izmantot jūsu personas datus un kam mēs drīkstam tos izpaust. Bez tam šajā privātuma politikā ietverta svarīga informācija par jūsu tiesībām attiecībā uz personas datu apstrādi. Tādējādi mēs aicinām jūs ļoti rūpīgi izlasīt šo privātuma politiku.

Laiku pa laikam šajā privātuma politikā var būt nepieciešamas izmaiņas. Jaunākā šīs privātuma politikas versija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē www.iko.be. Mēs aicinām jūs regulāri pārskatīt šo privātuma politiku. Jūs varat mums lūgt nosūtīt jums jaunākās šīs privātuma politikas versijas kopiju.

Uzmanību: Izmantojot mūsu tīmekļa vietni un nododot mums savus personas datus, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati tiks apstrādāti šajā privātuma politikā izklāstītajā veidā.

Piezīme: Tas neveido jūsu “piekrišanu” jūsu personas datu apstrādei. Mēs neapstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ja vien neesam to tieši norādījuši.

Kuru personu personas datus mēs vācam?

Saistībā ar mūsu pakalpojumu sniegšanu mēs vācam personu datus, kas saistīti ar mūsu klientiem vai mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

Kā mēs vācam ar jums saistītus personas datus?

Mēs varam vākt informāciju par jums dažādos veidos:

 • tieši no jums, piemēram, pārdošanas sarunā;
 • tieši no jums, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni www.iko.be; tas var ietvert informāciju, kuru jūs mums sniedzat saziņas veidlapās šajā tīmekļa vietnē vai parakstoties mūsu biļetena saņemšanai;
 • no trešajām pusēm, piemēram, personas dati, kas saistīti ar datu subjektu(iem), tiek iegūti, izmantojot sīkfailus vai trešo pušu sīkfailus;
 • citos veidos, piemēram, izmantojot sīkfailus, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni www.iko.be.

Kādus personas datus mēs vācam un kādiem nolūkiem mēs izmantojam tos?

Mēs par jums vācam tālāk norādīto informāciju un izmantojam to tālāk izklāstītajiem nolūkiem:

Personas dati Nolūki
 • Jūsu identifikācijas informācija un kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs,
  e-pasta adrese vai cita kontaktinformācija)
 • Klientu administrēšana
 • Piegādātāju administrēšana
 • Personāla un starpnieku administrēšana un pārvaldība
 • Jūsu pasūtīto pakalpojumu vai produktu piegāde
 • Rēķinu apmaksas un parādu piedziņas administrēšana
 • Mārketinga nolūki
 • Elektroniska atrašanās vietas informācija
 
 • Jūsu IP adrese un tīmekļa pārlūkošanas paradumi
 • Mūsu pakalpojumu un to kvalitātes uzlabošana
 • Mūsu līdzekļu, biznesa un personāla aizsardzība
 • Biznesa darījumu vajadzības
 • Strīdu risināšana un mūsu juridiskās pozīcijas nodrošināšana tajos
 • Juridisku pienākumu izpilde
 • Mēs varam arī uzzināt identifikācijas informāciju un kontaktinformāciju, izmantojot ārējas
  datubāzes, kuras mēs nopērkam, un sasaistīt šo informāciju ar datiem, kas savākti no jums, lai iegūtu pilnīgāku un precīzāku informāciju.
 • Lēmuma pieņemšana par jums kā piegādātāju
 • Profilēšana

 Iepriekš norādīto personas datu apstrādei iepriekš norādītajos nolūkos mēs pieprasām jūsu piekrišanu. Mēs ņemam vērā, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu. Jūs to varat izdarīt, nosūtot mums pieprasījuma ziņojumu uz e-pasta adresi residential.europe@iko.com.

Ar ko mēs koplietojam jūsu personas datus?

Saistībā ar iepriekš norādītajiem nolūkiem mēs varam koplietot jūsu personas datus ar trešajām pusēm, piemēram, mūsu izmantotajiem pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem vai mārketinga aģentūrām). Jūsu personas dati var tikt izpausti mūsu saistītajiem uzņēmumiem.

Mēs nodrošināsim, ka, izpaužot jūsu personas datus trešajai pusei, nepieciešamības gadījumā tiks ieviestas līgumā paredzētas garantijas, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību. Piemēram, mēs noslēgsim datu apstrādes līgumus ar attiecīgajām pusēm (kas nosaka jūsu personas datu izmantošanas ierobežojumus un pienākumus attiecībā uz jūsu personas datu aizsardzību un drošību).

Jūsu personas dati un/vai personas profili netiks iznomāti vai pārdoti trešajām pusēm bez iepriekšējas un nepārprotamas jūsu piekrišanas.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk kā nepieciešams saistībā ar to apstrādes nolūkiem (mēs atsaucamies uz ‎5. punktā norādītajiem nolūkiem) Mēs glabāsim personas datus ilgāku laiku tikai tad, ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu vai ja tas ir nepieciešams mūsu interešu aizstāvībai tiesvedības procesos (piemēram, strīda gadījumā).

Tiek piemēroti konkrētie tālāk norādītie glabāšanas termiņi:

Personas dati Glabāšanas termiņš
 • Jūsu identifikācijas informācija un kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese vai cita kontaktinformācija)
15 gadi
 • Elektroniska atrašanās vietas informācija
2 gadi
 • Jūsu IP adrese un tīmekļa pārlūkošanas paradumi
2 gadi
 • Mēs varam arī uzzināt identifikācijas informāciju un kontaktinformāciju, izmantojot ārējas datubāzes, kuras mēs nopērkam, un sasaistīt šo informāciju ar datiem, kas savākti no jums, lai iegūtu pilnīgāku un precīzāku informāciju
2 gadi

 

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs ieviesīsim nepieciešamos administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst konkrētajiem mūsu identificētajiem riskiem. Mēs aizsargājam jūsu personas datus no iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas neatļautas izpaušanas vai piekļuves nosūtītajiem, glabātajiem vai citādi apstrādātajiem personas datiem. Mēs esam veikuši konkrēti šādu pasākumu: standarta SSL izmantošana datu nosūtīšanai.

Turklāt mēs cenšamies nodrošināt, lai jūsu personas dati būtu precīzi un atjaunināti. Šādā nolūkā mēs lūdzam jūs informēt mūs par izmaiņām jūsu personas datos (piemēram, kontaktinformācijas maiņu).

Kādas ir jūsu tiesības un kā varat tās izmantot?

Jūs esat tiesīgs veikt tālāk norādītās darbības:

 • Saņemt informāciju par jūsu personas datiem un piekļūt tiem;
 • Labot savus personas datus;
 • Pieprasīt dzēst jūsu personas datus (“tiesības tikt aizmirstam”);
 • Lerobežot jūsu personas datu apstrādi;
 • Lebilst pret jūsu personas datu apstrādi;
 • Saņemt savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un nosūtīt (vai pieprasīt nosūtīt) tos citai organizācijai.

Lai uzzinātu vairāk par šīm tiesībām un apstākļiem, kādos jūs varat izmantot šīs tiesības, jo īpaši savas tiesības iebilst, noklikšķiniet šeit: saite

 Visbeidzot, jums ir tiesības iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei saistībā ar to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Sīkfailu un sociālo tīklu spraudņu izmantošana

Mēs izmantojam noteiktus sīkfailus un sociālo tīklu spraudņus savā tīmekļa vietnē/tīmekļa lietotnē. Daži no tiem ir svarīgi mūsu tīmekļa vietnes/tīmekļa lietotnes darbam, citi ir nepieciešami, lai jūs varētu labāk, ātrāk un drošāk izmantot mūsu tīmekļa vietni/tīmekļa lietotni.

Sīkfaili ir nelieli datu fragmenti, kas tiek glabāti jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, izmantojot jūsu pārlūkprogrammu. Mūsu tīmekļa vietnē/tīmekļa lietotnē mēs izmantojam tālāk norādītos sīkfailus.

  Sīkfaila tips Sīkfaila nolūks Sīkfaila nosaukums Glabāšanas termiņš
1 Nepieciešams (Nepieciešamais/ tehniskais sīkfails) Šis sīkfails ir nepieciešams mūsu  tīmekļa vietnes/tīmekļa lietotnes, un tas nodrošina, lai jūs varētu izmantot noteiktas tās daļas. Piemēram, tas ļauj jums pārvietoties pa dažādām tīmekļa vietnes/tīmekļa lietotnes daļām, aizpildīt veidlapas utt. Ja jūs atteiksities no šiem sīkfailiem, dažas tīmekļa vietnes/tīmekļa lietotnes daļas nedarbosies vai nedarbosies optimāli. CookieConsent 1 gads
      spb_timeblock-roofer 99 dienas
      CONSENT 5953 dienas
2 Preferences (Funkcionālie sīkfaili) Šis sīkfails padara mūsu tīmekļa vietnes/tīmekļa lietotnes apmeklētāju darbu vieglāku un patīkamāku, kā arī nodrošina jums personalizētākas pārlūkošanas iespējas. Piemēram, šie sīkfaili var atcerēties jūsu valodas preferences.    
3 Statistika (Veiktspējas sīkfaili) [1] Šis sīkfails iegūst informāciju par to, kā apmeklētājs izmanto mūsu tīmekļa vietni/tīmekļa lietotni. Tie palīdz mums izprast, kā lietotāji darbojas mūsu tīmekļa vietnē/tīmekļa lietotnē,  kāpēc parādās noteikti kļūdu paziņojumi, kā arī ļauj mums izmēģināt jaunas funkcijas. Mēs izmantojam šo informāciju, lai uzlabotu lietotāju iespējas lietot mūsu tīmekļa vietni/tīmekļa lietotni. p.gif sesija
      _hjAbsoluteSessionInProgress 1 diena
      _hjid noturīgs
      _hjIncludedInPageviewSample 1 diena
      _hjIncludedInSessionSample 1 diena
      _hjTLDTest sesija
      collect sesija
      _ga 2 gadi
      _gat 1 diena
      _gid 1 diena
      _hjFirstSeen 1 diena
      _hjid 1 gads
4 Mārketings (Mērķa/reklāmas sīkfaili) Mūsu tīmekļa vietnē/tīmekļa lietotnē tiek izmantoti mērķa sīkfaili, lai sekotu lietotāju veikto apmeklējumu statistikai un nosūtītu jums personalizētus ziņojumus, reklāmas un piedāvājumus.  _fbp 3 mēneši
      IDE 1 gads
      test_cookie 1 diena
      tr sesija
      ads/ga-audiences sesija
      VISITOR_INFO1_LIVE 179 dienas
      YSC sesija
      yt.innertube::nextId noturīgs
      yt.innertube::requests noturīgs
      yt-remote-cast-available sesija
      yt-remote-cast-installed sesija
      yt-remote-connected-devices noturīgs
      yt-remote-device-id noturīgs
      yt-remote-fast-check-period sesija
      yt-remote-session-app sesija
      yt-remote-session-name sesija

 [1] Ņemiet vērā, ka pakalpojums Google Analytics var tikt izmantots bez tīmekļa vietnes lietotāja piekrišanas, bet tikai tad, ja ir izpildīti šādi noteikumi: (i) ir noslēgts datu apstrādes līgums ar Google; (ii) tīmekļa vietnes lietotāja IP adrese ir daļēji rediģēta; (iii) jūs nekoplietojat informāciju ar Google; un (iv) jūs neizmantojat pakalpojumu Google Analytics kopā ar citiem Google pakalpojumiem. Šādā gadījumā jums šī informācija ir jāiekļauj šajā privātuma politikas punktā.

Bez tam mēs izmantojam arī sociālo tīklu spraudņus. Tie ļauj mums jūs atpazīt, izmantojot sociālā tīkla profilu, un importēt noteiktus datus (piemēram, identifikācijas datus un kontaktinformāciju vai jūsu profila fotoattēlu). Turklāt tie mums dod iespēju izmantot sociālo tīklu (LinkedIn, Twitter, Facebook) pogu “Share” (Kopīgot). Vairāk informācijas par šo var lasīt jūsu sociālā tīkla nodrošinātāja privātuma politikā. Ja nevēlaties izveidot savienojumu ar sava sociālā tīkla profilu, izreģistrējieties no tā, pirms izmantojat mūsu tīmekļa vietni/tīmekļa lietotni.

Kā jūs varat pārvaldīt/dzēst šos sīkfailus?

Visas galvenās tīmekļa pārlūkprogrammas piedāvā iespēju pārvaldīt sīkfailus, kas uzstādīti jūsu datorā vai mobilajā ierīcē.

Ja jūs nevēlaties, ka šī tīmekļa vietne/tīmekļa lietotne ievieto sīkfailus jūsu datorā/mobilajā ierīcē, jūs varat vienkārši ierobežot vai dzēst tos, pielāgojot savas mobilās ierīces vai tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Turklāt jūs varat iestatīt savas mobilās ierīces vai tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai jūs katru reizi, kad datorā vai mobilajā ierīcē saņemat sīkfailu, saņemtu par to paziņojumu. Pēc tam varat izlemt, vai vēlaties piekrist attiecīgā sīkfaila izmantošanai.

Ņemiet vērā, ka, ja atspējosit noteiktus sīkfailus, kurus mēs izmantojam, pastāv iespēja, ka noteiktas mūsu tīmekļa vietnes/tīmekļa lietotnes daļas vairs nedarbosies pienācīgi un jūs vairs nevarēsit tās optimāli izmantot.

Kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi, komentāri vai sūdzības saistībā ar šo privātuma politiku vai mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, esat laipni aicināts sazināties ar mums pa pastu (adrese IKO Sales International NV, Irid De Gheselle, Marketing Manager at Truibroek 74, 3945 Ham, Beļģija) vai e-pastu residential.europe@iko.com.