First self-adhesive laminated shingle worldwide

Polityka prywatności

POLITYKA prywatności i wykorzystywania plików cookies 
IKO SALES INTERNATIONAL NV

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą IKO Sales International NV. Nasza siedziba znajduje się w miejscowości Ham, a główne miejsce prowadzenia działalności pod adresem Truibroek 74, 3945 Ham, Belgia. Nasza firma jest zarejestrowana w Izbie Handlowej w Hasselt pod numerem 46 369.

Biuro i magazyn w Polsce: IKO Sp. z o.o., ul. Damrota, 17043-100 Tychy

Jeśli chodzi o zakres naszych działań, gromadzimy, przechowujemy, ujawniamy oraz/lub w inny sposób przetwarzamy dane osobowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony i prywatności danych uznaje się nas za kontrolera w odniesieniu do osobowych danych, które przetwarzamy.

Wiemy, że użytkownicy przywiązują dużą wagę do prywatności

Cenimy sobie prawo użytkownika do prywatności i staramy się chronić jego dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych, a zwłaszcza z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („GDPR”) oraz przepisami wdrażającymi go do polskiego porządku krajowego.

W niniejszej Polityce prywatności przedstawiamy sposób gromadzenia przez nas danych osobowych, sposób i cele, w jakich możemy wykorzystać dane osobowe użytkownika oraz osoby, jakim możemy je ujawnić. Ponadto niniejsza Polityka prywatności przedstawia ważne informacje dotyczące praw użytkownika w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych. Dlatego zachęcamy do bardzo uważnego przeczytania niniejszej Polityki prywatności.

Sporadycznie może wystąpić konieczność zmiany postanowień niniejszej Polityki prywatności. Najnowsza wersja niniejszej Polityki prywatności jest dostępna w naszej witrynie www.iko.be. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej Polityki prywatności. Użytkownik może również poprosić nas o przesłanie mu kopii najnowszej wersji niniejszej Polityki prywatności.

Uwaga: Korzystając z naszej witryny i udostępniając nam swoje dane, użytkownik zgadza się, by jego dane osobowe były przez nas przetwarzane w sposób przedstawiony w niniejszej Polityce prywatności.

Uwaga: Nie oznacza to „zgody” użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody, chyba że wyraźnie zostało to określone.

Czyje dane osobowe gromadzimy?

Jeśli chodzi o zakres świadczonych przez nas usług, możemy gromadzić dane osobowe dotyczące naszych klientów lub osób odwiedzających naszą witrynę.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe dotyczące użytkownika?

Możemy gromadzić informacje dotyczące użytkownika na różne sposoby:

 • Bezpośrednio od użytkownika, np. w trakcie rozmowy dotyczącej sprzedaży;
 • Bezpośrednio od użytkownika w trakcie jego wizyty w naszej witrynie www.iko.be; dane te mogą obejmować informacje, które użytkownik zapewnia nam za pomocą formularzy kontaktowych w tej witrynie lub subskrypcji na nasz newsletter;
 • Od osób trzecich, np. dane osobowe dotyczące osób, których dotyczą dane, są gromadzone za pomocą plików cookies lub plików cookies osób trzecich;
 • W inny sposób, np. gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę www.iko.be, za pomocą plików cookies.

Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakich celach je wykorzystujemy?

Gromadzimy następujące informacje dotyczące użytkownika i wykorzystujemy je w następujących celach:

Dane osobowe: Cele:
 • informacje identyfikacyjne i kontaktowe użytkownika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, imię i nazwisko, dzień obchodzonych imienin lub inne dane kontaktowe)
 • zarządzanie sprawami klientów
 • zarządzanie sprawami dostawców
 • administracja i zarządzanie sprawami członków personelu oraz pośredników
 • w celu realizacji usług związanych z zamówionymi produktami
 • w celu zarządzania płatnościami za faktury oraz ściągania długów
 • w celach marketingowych
 • wysłać do Ciebie kartkę na urodziny lub imieniny
 • informacje dotyczące lokalizacji elektronicznej
 
 • adres IP użytkownika oraz jego zachowanie w sieci
 • w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług
 • w celu ochrony naszych aktywów, interesów oraz personelu
 • w kontekście ewentualnej transakcji biznesowej
 • w celu rozwiązywania sporów oraz przedstawienia naszej sytuacji prawnej w tych sporach
 • w celu wywiązywania się z zobowiązań prawnych
   
 • Możemy również zdobywać informacje identyfikacyjne i kontaktowe za pośrednictwem
  zewnętrznych baz danych, które zakupujemy, oraz łączyć te informacje z danymi zdobytymi od użytkownika, aby uzyskać bardziej kompletne i dokładne informacje.
 • w celu podejmowania decyzji o wyborze użytkownika w charakterze sprzedawcy
 • w celu profilowania

 

Możliwość przetwarzania danych osobowych – wskazanych powyżej – użytkownika dla celów przedstawionych powyżej uzależniamy od uzyskania zgody użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Może to zrobić, wysyłając do nas wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą na adres residential.europe@iko.com.

Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika?

W kontekście przedstawionych powyżej celów możemy udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, takim jak dostawcy usług, z których pomocy korzystamy (np. dostawcy usług informatycznych lub agencje marketingowe). Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika naszym spółkom stowarzyszonym.

Zagwarantujemy – w stosownych przypadkach – wdrożenie umownych środków prawnych zapewniających ochronę danych osobowych użytkownika podczas ujawniania ich osobom trzecim. Przykładowo zawrzemy z odpowiednimi osobami umowy powierzenia przetwarzania danych (uwzględniających ograniczenia w zakresie wykorzystania danych osobowych użytkownika i zobowiązań w odniesieniu do ochrony i bezpieczeństwa jego danych osobowych).

Twoje dane osobowe oraz/lub profile osobowe nie będą wypożyczane ani sprzedawane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres nie dłuższy niż będzie to konieczne w celach, dla których je przetwarzamy (odnosimy się tutaj do celów przedstawionych powyżej w punkcie 5). Będziemy przechowywać te dane dłużej jedynie, gdy będziemy do tego zobowiązani prawnie lub gdy okaże się to niezbędne w celu obrony naszych interesów w przypadku postępowania sądowego (np. w razie sporu).

Dokładniej rzecz biorąc, stosujemy następujące okresy przechowywania:

Dane osobowe: Okres przechowywania:
 • informacje identyfikacyjne i kontaktowe użytkownika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, imię i nazwisko, dzień obchodzonych imienin lub inne dane kontaktowe)
15 lata
 • informacje dotyczące lokalizacji elektronicznej
2 lata
 • adres IP użytkownika oraz jego zachowanie w sieci
2 lata
 • Możemy również zdobywać informacje identyfikacyjne i kontaktowe za pośrednictwem zewnętrznych baz danych, które zakupujemy, oraz łączyć te informacje z danymi zdobytymi od użytkownika, aby uzyskać bardziej kompletne i dokładne informacje.
2 lata

 

W jaki sposób chronimy dane osobowe użytkownika?

Wdrożymy niezbędne środki administracyjne, techniczne oraz organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni dla określonych, rozpoznanych przez nas zagrożeń. Chronimy dane osobowe użytkownika przed uszkodzeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem danych osobowych, które są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób lub dostępem do takich danych. Dokładniej rzecz biorąc, zastosowaliśmy następujące środki: protokół SSL do transmisji danych.

Ponadto staramy się zapewnić dokładność i aktualizowanie danych osobowych użytkownika.  Biorąc to pod uwagę, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach danych osobowych (np. zmianie szczegółowych danych kontaktowych).

Jakie są prawa użytkownika i w jaki sposób może je egzekwować?

Użytkownik ma prawo do:

 • Informacji na temat swoich danych osobowych i dostępu do nich;
 • Korekty swoich danych osobowych;
 • Wykasowania swoich danych osobowych (tzw.„prawo do bycia zapomnianym”);
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i możliwym do odczytania maszynowego formacie oraz przekazania swoich danych osobowych innej organizacji.

 Aby dowiedzieć się więcej na temat tych praw oraz okoliczności, w których użytkownik może je egzekwować, w szczególności prawa do wyrażenia sprzeciwu, należy kliknąć tutaj: łącze

 Użytkownik ma również prawo złożyć skargę w lokalnym organie ds. ochrony danych w zakresie kwestii przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

Korzystanie z plików cookies oraz wtyczek mediów społecznościowych

W naszej witrynie / aplikacji internetowej korzystamy z określonych plików cookies oraz wtyczek mediów społecznościowych. Niektóre z nich są niezbędne do pracy naszej witryny / aplikacji internetowej, inne wykorzystujemy po to, by użytkownicy mogli w lepszy, szybszy i bezpieczniejszy sposób korzystać z witryny/aplikacji.

Cookies to niewielkie dane przechowywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym za pośrednictwem przeglądarki. W naszej witrynie / aplikacji internetowej korzystamy z następujących plików cookies

  Rodzaj pliku cookie Cel pliku cookie Nazwa pliku cookie Okres przechowywania
1 Niezbędne (techniczne pliki cookies) Te pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszej witryny / aplikacji internetowej i umożliwiają korzystanie z niektórych jej obszarów. Na przykład umożliwiają nawigację pomiędzy różnymi obszarami witryny / aplikacji internetowej, wypełnianie formularzy itp. Jeśli użytkownik odmówi zgody na korzystanie z plików cookies, niektóre obszary  witryny / aplikacji internetowej nie będą działać optymalnie lub wcale. CookieConsent 1 rok
      spb_timeblock-roofer 99 dni
      CONSENT 5953 dni
2 Preferencje (Funkcjonalne pliki cookies) Te pliki cookies ułatwiają pracę naszej witryny / aplikacji internetowej, sprawiają, że ich korzystanie z nich jest dla osób odwiedzających przyjemniejsze, a także zapewniają bardziej spersonalizowane wyszukiwanie. Przykładowo te pliki cookies mogą zapamiętać preferencje językowe użytkownika.    
3 Statystyka (Pliki cookies związane z wydajnością) [1] Te pliki cookies umożliwiają zdobycie informacji o sposobie korzystania z naszej  witryny / aplikacji internetowej przez odwiedzających. Pomagają nam zrozumieć sposób interakcji odwiedzających z naszą  witryną / aplikacją internetową, powody, dla których pojawiają się określone komunikaty o błędzie, a także umożliwiają nam wypróbowanie nowych funkcji. Używamy tych informacji, aby ulepszyć doświadczenie użytkownika przy korzystaniu z naszej witryny / aplikacji internetowej. p.gif sesja
      _hjAbsoluteSessionInProgress 1 dzień
      _hjid Trwały
      _hjIncludedInPageviewSample 1 dzień
      _hjIncludedInSessionSample 1 dzień
      _hjTLDTest sesja
      collect sesja
      _ga 2 lata
      _gat 1 dzień
      _gid 1 dzień
      _hjFirstSeen 1 dzień
      _hjid 1 rok
4 Marketing (Pliki cookies do targetowania / reklamowe) Nasza witryna / aplikacja internetowa o charakterze marketingowym korzystają z plików cookies do targetowania, aby śledzić statystyki odwiedzających i wysyłać im spersonalizowane wiadomości, reklamy i informacje o promocjach. _fbp 3 miesięcy
      IDE 1 rok
      test_cookie 1 dzień
      tr sesja
      ads/ga-audiences sesja
      VISITOR_INFO1_LIVE 179 dni
      YSC sesja
      yt.innertube::nextId Trwały
      yt.innertube::requests Trwały
      yt-remote-cast-available sesja
      yt-remote-cast-installed sesja
      yt-remote-connected-devices Trwały
      yt-remote-device-id Trwały
      yt-remote-fast-check-period sesja
      yt-remote-session-app sesja
      yt-remote-session-name sesja

[1] Należy zwrócić uwagę, że narzędzie Google Analytics może być użyte bez uprzedniej zgody użytkownika witryny, lecz jedynie w przypadku spełnienia następujących warunków: (i) zawarto z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych; (ii) adres IP użytkownika witryny jest częściowo sformułowany; (iii) użytkownik nie udostępnia Google dalszych informacji; (iv) użytkownik nie używa Google Analytics w połączeniu z innymi usługami Google. Jeśli warunki te są spełnione, użytkownik musi dołączyć tę informację do niniejszego punktu Polityki prywatności.

Ponadto korzystamy z wtyczek mediów społecznościowych. Umożliwia nam to rozpoznanie użytkownika na podstawie jego profilu w mediach społecznościowych oraz import określonych danych (np. danych identyfikacyjnych oraz szczegółowych danych kontaktowych lub zdjęcia profilowego). Dodatkowo dzięki nim możemy korzystać z przycisków „udostępniania” mediów społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Facebook). Więcej informacji w tym aspekcie można znaleźć w polityce prywatności mediów społecznościowych użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce ustanowić połączenia ze swoim profilem w mediach społecznościowych, przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny / aplikacji internetowej musi się wylogować.

Jak można zarządzać/usunąć te pliki cookies?

Wszystkie ważniejsze przeglądarki internetowe dają możliwość zarządzania plikami cookies zainstalowanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Jeśli użytkownik nie chce, by ta witryna / aplikacja internetowa umieszczała na jego komputerze / urządzeniu przenośnym pliki cookies, może łatwo ograniczyć ich ilość lub usunąć je, dostosowując ustawienia telefonu komórkowego lub przeglądarki. Może również ustawić swój telefon komórkowy lub przeglądarkę w taki sposób, by za każdym razem, gdy będzie otrzymywał plik cookie na komputer lub urządzenie mobilne, otrzymywał również powiadomienie, aby mógł zdecydować, czy chce go akceptować bądź odrzucić.

Należy zwrócić uwagę, że po wyłączeniu pewnych plików cookies, z których korzystamy, niektóre obszary naszej witryny / aplikacji internetowej mogą już nie pracować poprawnie, a użytkownik nie będzie mógł korzystać z nich w optymalny sposób.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt pocztą standardową, do wiadomości IKO Sales International NV, Irid De Ghesselle (menedżer ds. marketingu), na adres Truibroek 74, 3945 Ham, Belgia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres residential.europe@iko.com.