First self-adhesive laminated shingle worldwide

Zřeknutí se odpovědnosti

Všechna práva vyhrazena. IKO se postaralo o to,  aby zajistilo, že obsah této webové stránky je tak přesný, jak jen to je možné. IKO Sales International NV však nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby, ani za jakékoliv informace, které byly zjištěny, že jsou zavádějící.

Obsah této webové stránky se může  čas od času změnit bez předchozího upozornění, a nevytvářejí, nemění nebo nenahrazují žádné nové nebo dřívější smluvní závazky dohodnuté písemně mezi IKO Sales International NV nebo jejích dceřiných společností a uživatelem.

Veškeré osobní údaje shromážděné od uživatele k této stránce budou použity výhradně za účelem zvýšení své technické funkce.
IKO Sales International NV (Belgie) bude působit jako regulátor těchto údajů v souladu s belgickým zákonem o ochraně osobních údajů.

Všechna loga, obchodní značky a názvy jsou chráněny národními a mezinárodními zákony. Tato webová stránka je předmětem belgického práva a autorského práva týkajícího se IKO Sales International NV.