First self-adhesive laminated shingle worldwide

Zastrzeżenie braku odpowiedzialności

Wszelkie prawa zastrzeżone. IKO podjęło działania, aby zawartość tej strony była możliwie jak najdokładniejsza. Jednakże IKO Sales International NV nie akceptuje odpowiedzialności za ewentualne błędy lub informacje, które mogą wprowadzać w błąd.

Zawartość tej strony może ulegać zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie tworzy, specyfikuje, modyfikuje lub zastępuje nowych lub uprzednich zobowiązań kontraktowych uzgodnionych pisemnie pomiędzy IKO Sales International NV lub firmami grupy IKO i użytkownikami.

Jakiekolwiek dane osobowe uzyskane od użytkownika tej strony internetowej mogą być użyte tylko do zwiększenia jej technicznej funkcjonalności. 
IKO Sales International NV (Belgia) będzie działało jako kontroler tych danych w zgodzie z belgijską ustawą o ochronie danych osobowych.

Wszystkie loga, znaki towarowe i nazwy handlowe są chronione prawem krajowym i międzynarodowym. Ta strona internetowa podlega prawu belgijskiemu, a prawa autorskie z nią związane należą do IKO Sales International NV..