First self-adhesive laminated shingle worldwide

Atruna

Visas tiesības paturētas. IKO rūpējas, lai šīs tīmekļa vietnes saturs būtu pēc iespējas precīzāks. Tomēr IKO Sales International NV neuzņemas nekādu atbildību par kļūdām vai jebkādu informāciju, kas atzīta par maldinošu.

Šīs vietnes saturs periodiski var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma, un tas nerada, nekonkretizē, nemaina un neaizstāj jaunas vai iepriekšējas līgumiskas saistības, par kurām rakstiski vienojies IKO Sales International NV vai tā meitasuzņēmumi un lietotājs.

Jebkuri personas dati, kas iegūti no lietotāja, kurš piekļūst šai vietnei, tiks izmantoti tikai vietnes tehniskās funkcionalitātes uzlabošanai. IKO Sales International NV (Beļģija) rīkosies kā šo datu pārzinis saskaņā ar Beļģijas Datu aizsardzības likumu.

Visus logotipus, preču zīmes un tirdzniecības nosaukumus aizsargā valsts un starptautiskie tiesību akti. Uz šo tīmekļa vietni attiecas Beļģijas tiesību akti, un ar to saistītās autortiesības pieder IKO Sales International NV.