Failed shingle roof due to lack of ventilation

Zkroucené šindele: Jak se mohou šindele na střeše zvlnit?

Udržování střechy v dobrém stavu je důležitý úkol údržby domu. Zvlněné nebo zdeformované šindele mohou rychle vést k zatékání, které poškodí střešní konstrukci nebo stěny, což může mít za následek velké opravy. Pokud k tomu dojde, je potřeba vaši střechu rychle opravit, aby nedošlo k dalšímu poškození a zvýšeným nákladům na opravy.

Co jsou zvlněné šindele?

Asfaltové střešní šindele se mohou občas na střeše po délce zvlnit. Je důležité zdůraznit, že zvlnění šindelů není chybou/ vadou šindele, ale vadou.

DŮLEŽITÉ: Zvlnění šindele na střeše je důsledkem pohybu střešního pláště, na který byly šindele přitlučeny. Asfaltové střešní šindele se sami od sebe zvlnit nemůžou.

Curved board and horizontal buckling on roof
Buckled shingles and underlayment
Buckled shingles

Střešní záklop, který způsobuje zvlnění překrývajících se šindelů, je obvykle vyroben z prken. Dřevěná prkna se smršťují nebo bobtnají v závislosti na své vlhkosti. Na sebe přiléhající prkna se mohou smršťovat nebo bobtnat různou rychlostí, i když jsou bezpečně přibity ke střešním krokvím. Šindele jsou na tyto dřevěné desky přibité obvykle dvěma řadami hřebíků, z nichž každá řada je upevněna do dvou samostatných prken. Zvlnění se děje v případě, kdy šířka desky přesahuje expozici šindele, např. 20 cm desky vs. 14,3 cm expozice šindelů. Rozdílné smršťování/bobtnání sousedních střešních prken proto může mít za následek zvlnění překrývajících se šindelů. Stačí položit papír na stůl a současně posouvat levou a pravou stranu o 2 mm do středu. Papír se zvlní a totéž se může stát i u šindelů na střeše dřevěného bednění.

Wooden board deck

Z tohoto důvodu se instalace šindelů na nevyschlá prkna nedoporučuje. Veškeré dřevěné řezivo musí být řádně vysušeno na správnou vlhkost. Pamatujte, že šířka desek musí být vždy menší než 15 cm!

Na šindelové střeše se však také může vyskytnout i svislé zvlnění. To se může stát i když je bednění vyrobeno z OSB nebo překližkových desek bez odpovídajících dilatačních spár mezi deskami. Minimální rozteč pro dilataci je > 3 mm.

Svislé zvlnění

Vertical wrinkles on shingle roof

Smrštění desek

Buckled shingles

Nesprávná rozteč mezi OSB deskami

Incorrect spacing between OSB boards on roof deck

Co způsobuje zvlnění střešních šindelů?

 • V určitém období roku se setkáváme s vyšší vlhkostí. Stará střecha nebo její otevřené části jsou vystaveny této vlhkosti a dřevěná prkna absorbují vlhkost. Zvyšující se obsah vlhkosti dřeva může způsobit pohyb bednění.

 • Při instalaci nové střechy se vlhkost zachytí v konstrukci střechy a podstřešní fólie může absorbovat vlhkost a zvlnit se.

 • Po vnitřní přestavbě podkroví se také může vyskytnout přílišná vlhkost. Při nedostatečné ventilaci mohou mokré procesy se sádrokartonem a omítkou způsobit zvlnění šindele.

 • Vzhledem k tomu, že domy jsou více tepelně izolovány a méně odvětrávány, nemusí být ventilace dostatečná. Další požadavky na ventilaci naleznete v doporučeních jednotlivých výrobců a vždy si ověřte místní stavební předpisy.

 • Střešní bednění, které nemá odsazení minimálně 3 mm, může způsobit zvlnění v důsledku roztahování a smršťování.

 • Nesprávná instalace: nesprávné položení šindelů podle doporučení výrobce šindelů.  

Na obrázku: Šindelová střecha bez větrání

Failed shingle roof due to lack of ventilation

Jak vyřešit zvlněný šindel?

 • Umožněte únik vlhkosti ze střešního systému. Jakmile střešní systém dosáhne správného obsahu vlhkosti, střecha by měla být rovná a problém se zvlněním by se neměl vrátit.
 • Odstraňte poškozené šindele. Pokud je podkladní pás zvrásněný, opravte zvlnění proříznutím a opětovným přibitím podkladního pásu tak, aby byl rovný a šindele vyměňte. V případě potřeby použijte tmel Shingle Stick.
 • Zajistěte řádné odvětrávání střešního podkroví. Pro standardní šikmou střechu do 40 stupňů jsou minimální požadavky 1 m² plochy odvětrání na 300 m² plochy střechy, vždy rovnoměrně rozdělené mezi pro nasávání vzduchu a odvádění vzduchu (např. v hřebeni). Pokud máte v domě funkční parozábrany, můžete snížit prostor odvětrání asi o 40 %, ale vždy dodržujte místní stavební předpisy.

>>> BLOG TIP: Podrobnější vysvětlení o větrání střechy a podkroví  - Ventilace šindelové střechy

Armourvent Multi ventilation on roof

Postupujte podle našich Návodů na pokládku, abyste se ujistili, že je vaše střecha dokonale položena!

Jak mohu zabránit zvlnění šindele?

 • Jako bednění používejte pouze materiály schválené výrobcem střešní krytiny. Tyto materiály musí správně vysušeny. Zjistěte více o tom, jak zajistit stabilní střešní krytinu (kam vede odkaz?).

 • Před nebo po aplikaci nevystavujte bednění vodě (dešti, sněhu, apod.)

 • Dřevěné bednění zakryjte podkladním pásem IKO a poté instalujte šindele.

 • Zajistěte dostatečné odvětrání podkroví. Další požadavky na ventilaci naleznete např. v tomto článku.

 • Instalujte šindele v souladu s Návodem na pokládku šindelů IKO

Dřevo se roztahuje, když navlhne. Dokonce i zvýšená vlhkost v okolí střešního řeziva může způsobit jeho roztažení. Takové roztažení způsobí zvlnění šindelů na střeše. Je-li to možné, vždy nechejte střešní materiál aklimatizovat se podmínkám na místo, kde budou instalovány.

 

>>> BLOG TIP: Záklop pro šindele - z čeho a jak ho vytvořit

Buckled roof shingles

Několik dalších tipů:

 • Pro nejlepší výsledek použijte OSB desky s pero-drážkou. Pak není nutné počítat s rozestupem 3 mm mezi deskami, protože dilatační spára je v zámku.

 • Staré dřevěné desky a prkna je vždy lepší překrýt novou vrstvou tenkých OSB desek.

 • Pokud jste nuceni používat jako bednění dřevěné desky, zkuste použít desky s L spojem nebo s pero drážkou.

 • Vždy používejte správný spojovací materiál pro bednění: používejte dostatečně dlouhé hřebíky s prstencovým nebo krouceným dříkem.

 • Nejlepší možností pro přibití šindelů jsou kroužkové hřebíky IKO.

 • Nejrychlejším způsobem opravy nevětrané střechy je zajištění nasávání do střechy a instalace hřebenového odvětrávače Armourvent Multi.

Na obrázku: Spoj pero & drážka (vlevo) - L spoj (vpravo)

Tongue and groove and shiplap

Pokud se tedy budete řídit našimi pokyny pro instalaci a vyhnete se výše uvedeným chybám, vaše střecha nebude trpět zvlněnými šindeli. Hodně štěstí!