demontaz eternitove krytiny

Jak rekonstruovat eternitovou střechu?

Využijte stávající bednění - ušetříte!

Většina starých eternitových střech neunese velkou zátěž těžkých krytin, jako jsou pálené nebo betonové tašky (jejich hmotnost je 40 kg/m² nebo i více). Je tedy nutné hledat mezi různými druhy lehkých střešních krytin.

Většina lehkých krytin vyžaduje dodatečné laťování (např. plechové tašky, vláknocementové krytiny, apod.), což prodražuje celou rekonstrukci a ztrácí se výhoda plného střešního bednění. Střecha s laťováním není pochozí, nemá odolnost proti nánosům sněhu, je náchylnější k odfouknutí při vichřicích, nedají se do ni snadno instalovat fotovoltaické panely, apod.). Dodatečné laťování navíc prodraží rekonstrukci, o tom níže v článku...

Možnost využít stávající bednění, a přitom střechu jakkoliv neprodražit, nabízí použití moderních asfaltových šindelů. Jejich výhodou je, že nepotřebujete doplácet za dodatečné laťování, protože se šindele položí na stávající bednění a střecha je hotova během několika dnů. Moderní šindele mají navíc dlouhou životnost a záruku až 30 let.

PŘED A PO: Ukázky realizací

původní eternitová střecha před rekonstrukcí

eternitova strecha pred rekonstrukci

střecha po rekonstrukci šindelem Cambridge Xtreme 9,5°

eternitova strecha po rekonstrukci sindelem Cambridge Xtreme 9,5° 50

eternitová střecha před rekonstrukcí

eternitova strecha pred rekonstrukci

střecha po rekonstrukci šindelem Cambridge Xtreme 9,5°

eternitova strecha po rekonstrukci sindelem Cambridge Xtreme 9,5° 55

eternitová střecha před rekonstrukcí

eternitova strecha pred rekonstrukci

střecha po rekonstrukci šindelem Cambridge Xtreme 9,5°

eternitova strecha po rekonstrukci sindelem Cambridge Xtreme 9,5° 53

Rekonstrukce střechy – výměna eternitu za šindel

Šindele patří mezi lehké střešní materiály, jsou tedy vhodnou záměnou k azbestocementové střešní krytině. Instalací šindelů ušetříte spoustu peněz tím, že využijete stávající krov i bednění střechy, na které šindele položíte. Pokládka šindelů je velice jednoduchá a rychlá, a proto je možné mít novou střechu za pár dní.

Nejpoužívanější na rekonstrukce eternitových střech jsou laminované asfaltové šindele nové generace IKO Cambridge Xpress. Již z výroby se na šindeli střídá jedna a dvě vrstvy materiálu. To způsobuje, že je šindel na pohled plastický a má 3D vzhled.

Tento způsob výroby zabraňuje tomu, aby byly vidět případné nerovnosti bednění, které byly tvořeny prkny mnohdy před 40-50 lety. Navíc se díky unikátnímu způsobu výroby použijí při pokládce téměř všechny části šindele, takže nedochází k tvorbě odpadu a není nutné platit za materiál, který se následně vyhodí jako prořez. Díky vysoké kvalitě poskytuje na tento šindel výrobce záruku v délce 25 let.

Ještě propracovanějším šindelem je IKO Cambridge Xtreme 9,5°, který pohledově odpovídá šindelům Cambridge Xpress, jsou však navíc celoplošně lepící, takže je možné je používat na sklony střech od 9,5° až do 90°, vydrží vichřici o rychlosti přes 200 km/h a jsou na ně poskytovány belgickou firmou IKO záruky v délce 30 let.

Riviera Red (55)
Cambridge Xpress barva 55
Eastern Grey (51)
Cambridge Xpress barva 51
Earthtone cedar (49)
Cambridge Xpress barva 49
Dual Black (52)
Cambridge Xpress barva 52
Harvard Slate (50)
Cambridge Xpress barva 50
Autumn Brown (53)
Cambridge Xpress barva 53
Amazon Green (43)
Cambridge Xpress barva 43
Aged Redwood (54)
Cambridge Xpress barva 54

10 kroků jak rekonstruovat Vaši starou eternitovou střechu:

1. Demontujte stávající eternitovou krytinu a ekologicky ji zlikvidujte - více o demontáži a likvidaci níže v článku.

demontaz eternitove krytiny

2. Zkontrolujte stav starého krovu a bednění, např. zda nejsou ztrouchnivělé trámy apod. Opravte to, co je nutné.

bedneni

3. Zkontrolujte odvětranou mezeru pod bedněním – vzduch musí proudit pod bedněním od okapů až do vrcholu střechy. Pokud nasávání, odvětraná mezera pod bedněním nebo odvětrání v hřebeni chybí, dodělejte jej. To vše je nutné zajistit především u střech se zatepleným podkrovím.

odvetrana mezera

4. Oplechujte spodní okapní hranu střechy.

plechovani

5. Upravte a očistěte bednění střechy tak, aby bylo maximálně rovné, suché a pevné pro pokládku. Instalujte podkladní pásy IKO Armourbase Pro jako pojistnou hydroizolaci střechy rovnoběžně s okapovou částí střechy.

podkladni pasy

6. Instalujte boční závětrné/štítové lišty.

zavetrne_listy

7. Připravte si startovací řadu šindelů a instalujte ji na okapové plechování.

startovaci rada

8. Pokládejte celé šindele Cambridge Xpress nebo Cambridge Xtreme 9,5° po řadách od spodní části směrem nahoru.

pokladka Cambridge

9. Pro hřebeny či nároží použijte výřezy z obdélníkových šindelů, které se přes hřeben čí nároží přehnou.

hrebenove sindele

10. Pro uchycení šindelů používejte dostatečně dlouhé korozi odolné hřebíky, nejlépe kroužkované po celé délce dříku hřebíku, aby bylo zajištěno dokonalé přichycení a zamezilo se vylézání hřebíků z bednění.

hrebiky

Jak postupovat při odstraňování eternitu

V České republice je používání azbestu regulováno zákonem, neboť se azbest nachází na seznamu nebezpečných chemických látek. Problém nastává, pokud mechanicky porušíme eternitovou krytinu (např. nešetrným zacházením při stavebních, demoličních pracích, lámání, řezání apod.) a do ovzduší se začne uvolňovat azbest, který má karcinogenní účinky. Z tohoto důvodu je likvidace škodlivého eternitu regulována hygienickými a dalšími normami, které chrání životní prostředí i zdraví toho, kdo s touto látkou manipuluje.

Eternitovou stavbu sice můžete odstranit svépomocí, ale odpovídáte za to, že stavba bude odborně odstraněna stavební dozorem, který má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby, neboli aby byl při manipulaci s azbestem přítomen stavbyvedoucí, který bude dohlížet na likvidaci (např. zajistí „kontrolované pásmo“, bude dohlížet na to, aby se eternit při manipulaci nijak nezlomil či jinak nepoškodil, opatrně se sundá a vloží do neprodyšných utěsněných obalů apod.)

Pokud se rozhodnete pro odstranění eternitu, musíte nejdříve získat stavební povolení od stavebního úřadu a ohlásit práci s azbestem na nejbližším pracovišti Krajské hygienické stanice. Na katastrálně příslušném Městském úřadu by Vám na Odboru životního prostředí měli sdělit, kde je nejbližší sběrné místo tohoto odpadu. Počítejte také s tím, že za následné uložení nebezpečného odpadu na skládce musíte zaplatit.                                                                        
Pokud to shrneme, práce s azbestem je náročná na přípravu a dodržení všech norem. Nejjednodušší tedy bude zaplatit si služby vyškolených klempířských či specializovaných firem, které se věnují ekologickému odstranění a likvidaci azbestu z okolí lidských sídel. Tyto firmy Vám zaručí bezpečnou demontáž nebezpečného stavebního materiálu a následně ho uloží na skládku k tomu určenou.

Je šindel ta správná varianta na rekonstrukci eternitových střech?

Možná se ptáte, jestli jsou šindele to správnou volbou pro Vaši střechu? Vydrží taková střecha dost dlouho? Jsou šindele nehořlavé? Budou umět šindele položit pokrývači? Nebude rekonstrukce dlouho trvat? Vyplatí se mi použít šindele nebo nějakou jinou střešní krytinu?

Šindele jsou vyrobeny z asfaltu (nejlepšího voděodolného materiálu na přírodní bázi), kamene, skelné rohože a dalších látek tak, aby zajistily dokonalou odolnost proti všem přírodním extrémům a zároveň jakkoliv nezatěžovaly střechu. Moderní asfaltové šindele z řady Cambridge nabízejí záruku v délce 25, resp. 30 let. Běžná rekonstrukce trvá 3-5 pracovních dnů. Šindele byly testovány v laboratořích na oheň, ve větrném tunelu a v dalších extrémních podmínkách, podívejte se sami - testy šindelů oheňvítrkroupy a jsou instalovány ročně na tisíce střech po celém světě. Moderní šindele Cambridge minimalizují odpad a minimalizují také dodatečné náklady na úpravu konstrukce střechy, takže se ušetří spousta peněz, které by se u jiných střešních krytin "vyhodily" oknem.

Testy šindelů Cambridge

Kolik stojí dodatečné laťování na rekonstrukci eternitových střech?

Šindele se pokládají na plné dřevěné bednění. Pokud tedy odstraníte staré azbestocementové desky, můžete využít stávající bednění pro instalaci šindelů.

Pokud budete chtít položit jinou střešní krytinu, budete muset většinou instalovat dodatečné kontralaťování a laťování. To vede ke zvýšení nákladů na rekonstrukci.

Ukázka dodatečných nákladů na laťování a kontralaťování: pro příklad použijeme běžnou sedlovou střechu tvaru A o rozměrech 10x10 m, s celkovou plochou 200 m² . Na takovou střechu bude potřeba instalovat  cca. 240 bm kontralaťování (laťování které vede od okapů k hřebenům s rozestupy cca. 90 cm) a 670 bm laťování, které je instalováno vodorovně na kontralatě a na které se instaluje střešní krytina. Celkem tedy zhruba 900 bm latí.

Standardní cena za latě 4x6 cm je 16 Kč za bm latě. Celková cena za 900 bm metrů bude tedy 14.400 Kč. Za instalaci latí zaplatíte pokrývačům zhruba 40 Kč/m², tedy 8.000 Kč. Celkem tedy "vyhodíte" 22.400 Kč, pokud budete používat jinou krytinu než takovou, kterou nainstalujte přímo na stávající bednění.

Co budete na rekonstrukci eternitové střechy pomocí šindelů potřebovat?

Stáhněte si jednoduchý nástroj pro výpočet materiálu na Vaši střechu. Vložením údajů o Vaší střeše Vám program vypočítá potřebné množství šindelů a veškerého příslušenství. V Katalogu výrobků naleznete bližší popis jednotlivých výrobků a jejich ceny.

Detailní návod na pokládků šindelů ke stažení zde nebo se můžete podívat na video, jak instalovat šindele na vaši střechu. Budete překvapení, jak snadno a rychle může být Vaše střecha předělána.

Chcete nakoupit šindele na rekonstrukci? Najděte nejbližšího prodejce šindelů IKO.