Ventilated roof

Ventilace šindelové střechy

Ventilace šindelové střechy má mnoho výhod. Snižuje nejen teplotu šindelů na střeše, ale i teplotu v prostoru pod ní, v podkroví nebo v půdě. Tím se zabraňuje hromadění vlhkosti v podkroví a prodlužuje životnost krytiny. Proč?

Střecha bývá vystavena velkým teplotním rozdílům a šokům. V zimě leží na střeše sníh a mrzne a v podstřeší bývá 20°C. Konstrukce střechy a střešní krytiny musí zvládnout tento tepelný rozdíl na cca. 20 cm prostoru.

V létě je střecha rozpálena až na 100°C a během chvíle je za letních bouřek teplota skokově snížena na 15° C. I toto musí střešní krytina a konstrukce střechy, která prochází těmito extrémy, zvládnout.

Problémy s těmito extrémy řeší ventilace/odvětrání střechy.

Co je to střešní ventilace a odvětrání střechy?

Ventilace, nebo zlidověle odvětrání či odvětrávání střechy, je proces nepřetržitého proudění vzduchu pod střešní krytinou.

To je vytvořeno tak, že v blízkosti spodní části střechy u okapové hrany je vytvořen otvor pro nasávání vzduchu. Nasátý vzduch je veden odvětranou mezerou a v hřebeni nebo blízko vrcholu střechy je umístěno vyfukováním vzduchu. Odvádění/vyfukování vzduchu musí být umístěno nejméně o 91 cm výše než nasávání.

Ventilated shingle roof

Je potřeba střechu vždy odvětrat?

V případě střech, u kterých je vytvořeno zateplené podkroví, je nutné je vždy správně odvětrat. Předejde se tak možným problémům s kondenzací, prodlouží se životnost krytiny a ušetří se také mnohdy za spotřebu energií.

V případě střech, které mají otevřenou půdu, která není vytápěna, nejsou požadavky na odvětrání tak striktní, i když i u takové střechy je nutné zajistit nasávání vzduchu do střechy a možnost vyfukování vzduchu ze střechy.

Proč je potřeba střechu odvětrat?

Teplo a vlhkost jsou nepřátelé šindelové střechy, kteří na střechu nepůsobí zvenku, ale zevnitř. Chcete-li zamezit možnosti poničení střechy vlivem vlhkosti a tepla, musíte střechu celý rok ventilovat. A to po celý rok.

Během teplotních rozdílů dochází ke tvorbě kondenzace – vysrážení vzdušné vlhkosti na vnitřní straně střešní krytiny (stejný proces jde vidět např. při orosení  láhve piva, která se vyndá z ledničky). Zkondenzovaná voda má pak tendenci stékat po vnitřní straně střešní krytiny nebo záklopu do tepelné izolace (čímž ji degraduje a snižuje zateplení) nebo do fasády (čímž ji promáčí a ničí).

 • V létě způsobuje horko a sluneční svit rozpálení střešní krytiny a nahromadění tepla v prostoru pod střechou - v podkroví nebo v půdě. Extrémně vysoká teplota poškozuje nejen šindele, ale celou střešní konstrukci. Nahromaděné teplo je v létě sáláno do obytných částí domu. V neventilovaných podkrovích mohou teploty přesahovat i 66 °C, což způsobuje nepohodlí v podkroví. Pokud používáte klimatizaci, budete mít v důsledku neventilovaného podkroví vyšší výdaje na energie

 • V zimě dochází během teplotních rozdílů mezi teplotou nad střechou (např. - 5°C) a teplotou pod střechou (např. + 20°C) ke tvorbě vlhkosti a kondenzace. Vlhkost ve střeše, pokud není odvětrávána, způsobuje hnilobu dřevěných částí, tvorbu plísní, barevné fleky a vlhnutí tepelné izolace. Kondenzace je vysrážení vzdušné vlhkosti do drobných kapiček vody. (Pro představu, kondenzace jde vidět např. při orosení láhve piva, která se vyndá z ledničky.) Kondenzace se tvoří na vnitřní straně střešní krytiny nebo záklopu. Zkondenzovaná voda, pokud není odvětráváním střechy potlačena, má tendenci stékat po vnitřní straně střešní krytiny nebo záklopu do tepelné izolace (čímž ji degraduje a snižuje zateplení) nebo do fasády (čímž ji promáčí a ničí).

  !!! DŮLEŽITÉ:

 • Správná ventilace bojuje proti teplu a vlhkosti nahromaděných v podkroví

 • Správná ventilace eliminuje plísně, které mohou vést k závažným zdravotním problémům!

 • Plísně potřebují zdroj potravy, kterými jsou teplo a vlhko. Je-li detekován zápach nebo plísně, je třeba postupovat mimořádně opatrně!

 • Všichni výrobci šindelů a střešních krytin všeobecně neposkytují svou záruku, pokud střechy nemají správně ventilované podkroví nebo podstřeší!

 • Pokud chcete, aby vám platila záruka výrobce na šindelovou střechu, měli byste postupovat podle aplikačních návodů výrobce, přičemž ventilace je jedním ze základních témat, které je třeba dodržovat.

 • Správná ventilace není důležitým tématem jen pro výrobce šindelů. Důležitost správné ventilace zdůrazňují stavební předpisy, energetické společnosti, výrobci tepelných izolací, sádrokartonů, barev, podlah, nábytků, dveří a oken.

Armourvent Special in shingle roof

Jak na odvětrání šindelových střech?

Jakmile se slepí termobody na jednotlivých plátech šindele k sobě, povrch střechy se uzavře a nelze počítat s účinnou provzdušností ve spojích jednotlivých šablon. Ventilaci vzduchu musíme proto zajistit pod záklopem mezi izolační vrstvou a střešním poklopem a to na celé ploše střechy od okapů dole, až po vrchol střechy.

Správnou ventilací šindelové střechy se přirozeně vyrovnají teplotní rozdíly vně a uvnitř střešního pláště. Tím zůstává střešní konstrukce nepoškozená a zdravě odolává náhlým teplotním změnám.

Chyba - Střecha postrádá odvětrávání, chybí vzduchová mezera mezi záklopem a konstrukcí. 

Důsledky: uvnitř střešní konstrukce vznikají v létě velmi vysoké teploty, v zimních měsících kondenzuje teplý vzduch unikající z podkrovních místností, čímž dochází k vysrážení teplého vzduchu na spodní straně šindelů nebo záklopu do formy kapalného skupenství – vody, která pak stéká zpět do střešní konstrukce a může ji poškodit.

neodvetrana strecha

Správně : Střecha je odvětraná

Zde existuje průduch mezi záklopem a konstrukcí. Vzduch je nasáván u přesahů střechy u okapové hrany, probíhá pod záklopem v odvětrané mezeře a je vyfukován v hřebeni nebo co nejvýše u hřebene. Teplota ve střešní konstrukci je nižší a cirkulující vzduch v odvětrané mezeře zdravě ventiluje celý prostor, čímž dochází k odvodu kondenzátu v zimě či nadměrného tepla v létě, tím je střešní konstrukce ochráněna a prodloužena celková životnost střechy. 

odvetrana strecha

Ukázka skladby ventilované střechy

1. Šindele IKO

2. Podkladní pás IKO

3. Střešní záklop

4. Odvětrávaná vzduchová mezera

5. Tepelná izolace

6. Parotěsná zábrana

7. Strop

Detailní skladby naleznete v naší příručce Navrhování skladeb šindelových střech.

Drawing roof/attic ventilation

Jak vytvořit odvětrávání střechy?

Ideální je vytvoření ventilačního systému, který negativním vlivům zabraňuje. Pomocí průduchů je vzduch nasáván u okapové hrany pod záklop, probíhá pod záklopem v odvětrané mezeře a je vyfukován v hřebeni.

V případě střechy zateplené mezi krokvemi nebo nad krokvemi je nutné na tepelnou izolaci instalovat difúzní fólii (pojistnou hydroizolační vrstvu), která zabraňuje vnikání kondenzace a proudícího vzduchu do tepelně-izolační vrstvy. Odvětraná mezera mezi tepelnou izolací a střešním záklopem musí být 4 až 6 cm široká.

V případě střechy s otevřenou půdou se nasává vzduch do prostoru půdy přes nasávací otvory, celá půda slouží jako odvětrávací mezera a vzduch se vyfukuje opět v hřebeni.

Díky těmto opatřením je teplota střechy vyváženější a dochází k odvodu kondenzovaného vzduchu a nadměrného tepla.

Vzduch by měl proudit ze spodní části střechy (okap) přes vrchol střechy ven. Armourvent Multi/ Plus nebo Armouvent Ridge Plus jsou ideální odvětrávače do hřebene střechy, standardní odvětrávače Armourvent Standard lze umístit blízko hřebene.

Odvětraná mezera - co to je?

Odvětraná mezera je prostor mezi záklopem střechy a zateplenou částí podkroví. Odvětraná mezera plní několik úloh: odvádí vodu vzniklou v důsledku působení rosného bodu, odvádí vlhkost prostupující ze špatně parouzavřeného prostoru v podkroví, snižuje rozdíly teplot na střešní krytině a v podstřeší a snižuje teplotu rozpálené krytiny v létě. Odvětrané mezeře, je tedy nutné věnovat taktéž v rámci celé konstrukce střechy dostatečnou pozornost.

Odvětraná mezera se navrhuje u dvouplášťových nebo tříplášťových střech a standardně se vytváří položením kontralatí v šířce 4cm souběžně na krokve a do tohoto prostoru nejsou instalovány žádné předměty (především tepelná izolace), které by zabraňovaly tahu vzduchu od okapů ke hřebeni.

U střech, které jsou již pokryty šindeli nebo jakoukoliv jinou krytinou, jež je instalována přímo na krokvích a které jsou dodatečně zateplovány zevnitř (vložením vaty mezi krokve) je nutné vytvořit odvětranou mezeru jinak (např. vydrátkováním prostoru v horní části krokve tak, aby se tam nedostala vata a neuzavřela prostor pro proudění vzduchu nebo nějakým jiným způsobem). Zároveň je nutné zajistit nasávání vzduchu do takto vytvořené odvětrané mezery provrtaním otvorů u okapové hrany nebo v atice.

V případě, že střecha nemá odvětrávanou mezeru, je špatně navržena, nebo nezabezpečuje dostatečné odvětrání, může docházet ke kondenzaci vody a k předčasnému stárnutí střešní krytiny. Na nevhodně nebo nedostatečně odvětrané střechy neposkytují výrobci záruky a v případě reklamací takové střechy neakceptují. Určitě si tedy pohlídejte, abyste měli střechu nejen správně položenou, ale i správně odvětranou!

Odvetrana mezera

Nepřetržitý pohyb vzduchu se řídí zákony fyziky. Vzhledem k tomu, že horký vzduch je méně hustý, bude vždy stoupat (vyfukovat skrz odvětrávací otvory) a jakmile se horký vzduch pohybuje, vtáhne také čerstvý vzduch do podkroví (skrz nasávací otvory). Takto kontinuální proudění vzduchu zabraňuje hromadění tepla a vlhkosti v podkroví. Neexistuje lepší způsob, jak postavit střechu, než mít ventilované podstřeší!

 

Více o odvětrané mezeře a jak ji vytvořit se dozvíte v článku Co je odvětraná mezera a jak ji vytvořit.

ventilace šindelové střechy a podkroví

Jak správně dimenzovat odvětrání střechy?

Pro správný výpočet odvětrání střechy používá IKO pravidlo 1/300, tzn. že na každých 300 cm² plochy střechy musí být navržen 1 cm² systémové ventilace (odvětrání). Čím větší je plocha střechy, tím více musí být odvětrána a tím více v ní musí být použito odvětrávačů.

Dalším požadavkem je pravidlo 50% na 50%: polovina odvětrání musí být ve formě nasávání vzduchu (škvíra na výšku kontralatě u okapu), druhá polovina ve formě výfuku vzduchu ve vrcholu střechy.  

Příklad výpočtu:

Plocha střechy (P) = 150 m² = 1 500 000 cm²

Sklon střechy = 35 °

Pravidlo 1/300 - systémová ventilace (NFA) = 1 500 000 cm² / 300 = 5 000 cm²

Pravidlo  50% na 50% => 2 500 cm² nasávání  a 2 500 cm² vyfukování

2 500 cm² musí být zajištěno jako nasávání u okapů a 2 500 cm² musí být zajištěno jako vyfukování ze střechy formou odvětrávačů. 

ventilace šindelové střechy a podkroví

Pomocí technických podkladů k odvětrávačům IKO můžete provést výpočet vyfukovaného vzduchu. Podle stejného výpočtu můžete zjistit množství a plochu nasávacích otvorů.

Výpočet množství odvětrávačů

Pokud známe množství, které potřebuje ze střechy vyfouknout, můžeme snadno spočítat, kolik budeme do střechy potřebovat odvětrávačů dle jejich odvětrávací plochy.

Výfuk = 2 500 cm²

Odvětrávací plocha IKO Armourvent Multi Plus = 275 cm²/bm

Odvětrávací plocha IKO Armourvent Ridge = 258 cm²/bm

Odvětrávací plocha IKO Armourvent Special = 30 cm²/ks

Odvětrávací plocha IKO Armourvent  Standard = 322 cm²/ks

Odvětrávací plocha Turbína Airhawk 14' = 852 cm²/ks

 

Výpočet: 

Množství IKO Armourvent Multi Plus = 2 500 / 275 = 9,09 m

Množství IKO Armourvent Ridge = 2 500 / 258 = 9,68 m

Množství IKO Armourvent Special = 2 500 / 30 = 83 ks

Množství IKO Armourvent Standard = 2 500 / 322 = 8 ks

Množství Turbína Airhawk 14' = 2 500 / 852 = 3 ks

 

Výsledek:

Pro vyfouknutí/odvětrání 150 m2 střechy potřebujeme do střechy instalovat cca. 9 bm odvětrávače IKO Armourvent Multi Plus, nebo 9,7 bm odvětrávače IKO Armourvent Ridge, nebo 83 kusů Armourvent Special, případně 8 ks Armourvent Standard, nebo 3 turbíny Airhawk 14'.

 

technické info odvětrávače technické info odvětrávače

!!! UPOZORNĚNÍ:

Pro účinnou ventilaci podstřešního byste se také měli zaměřit na absolutně vzduchotěsný strop, což znamená, že uvnitř podkroví nelze instalovat klimatizační, větrací a tepelné jednotky. Pokud možno, neměl by být strop penetrován. Při instalaci ventilátorů z kuchyně a koupelny byste je neměli odvzdušňovat do podkrovního prostoru. Tyto zdroje tepla a vlhkosti musí být vyvedeny mimo půdu na horní části střechy, nikoliv pod střechou, protože vlhkost proniká do vašeho podkroví.

U střech s parotěsnými zábranami můžete snížit výsledek NFA o 40% (potřebujete méně větrání). V některých oblastech (pobřeží nebo hory) mohou být speciální stavební předpisy! Vždy se řiďte místním stavebním zákonem!

Poznámka: V horkých teplotních podmínkách, u katedrálové střechy, nebo tepelně izolované střechy se sklonem mezi 41° - 85° byste měli zdvojnásobit ventilaci a proudění vzduchu. Místo dělitele 300 použijte dělitel 150!

Srovnání a video ukázky instalace odvětrávačů

Varianta A. Hřebenový odvětrávač Armourvent Multi nebo Multi PLUS

Ventilační plocha Armourvent Multi & Multi PLUS = 275 cm² / m

Tato ventilace může být použita jako odsávací i jako nasávací otvor (viz návod k použití produktu).

Minimální množství běžných metrů vyfukování (hřebenový průchod) požadované na celkovou střechu = 2500 cm² / (275 cm² / m) = 9,09 m

Minimální množství běžných metrů nasávání (hřebenový průchod) požadované na celkové střeše = 2500 cm² / (275 cm² / m) = 9,09 m

 

Pokud máte hřeben, instalujte vždy IKO Armourvent Multi/Plus, který zajistí odvětrání až 8 m dlohé krokve. 

Varianta B. Odvětrávač Armourvent STANDARD

Větrací plocha Armourvent STANDARD = 322 cm² / m.

Tato ventilace se doporučuje použít jako odsávací/výfukový otvor.

Minimální množství odvětrávačů požadovaných na celkové střeše = 2500 cm² / (322 cm² / m) = 7,8 zaokrouhleno nahoru nás vede k  8 ks Armourvent STANDARD je potřeba k pokrytí odvětrání střechy.

Pro nasávání byste měli zvolit nejlepší řešení pro váš projekt, které zajistí nepřetržitý proud vzduchu a správnou plochu nasávání, která bude stejně velká jako odsávací prostor (v tomto příkladu 2500 cm²).

Varianta C. Odvětrávač Armourvent SPECIAL

Větrací plocha Armourvent SPECIAL = 30 cm² / m.

Tato ventilace se doporučuje použít jako odsávací/výfukový otvor na valbě nebo polovalbě.

Minimální množství odvětrávačů požadovaných na celkové střeše o 150 m2 = 2500 cm² / (30 cm² / m) = 83 ks  Armourvent SPECIAL je potřeba k pokrytí odvětrání střechy.

Pro nasávání byste měli zvolit nejlepší řešení pro váš projekt, které zajistí nepřetržitý proud vzduchu a správnou plochu nasávání, která bude stejně velká jako odsávací prostor (v tomto příkladu 2500 cm²).

Používejte ve střeše jen jeden typ výfukového odvětrávače

 • Nainstalujte „vyvážený systém“ 50% nasávaní a 50% odsávání

 • Namontujte všechny odvětrávače společného ventilovaného prostoru ve stejné výšce! Instalace odvětrávacích prvků na více než jedné úrovni na střeše způsobí, že horní odvětrávací otvor bude nasávat vzduch spíše z níže umístněných odvětrávacích otvorů než z okapových nasávacích otvorů. Nasávaný vzduch musí přicházet z otvorů umístěných v blízkosti spodní části podstřešního prostoru, aby bylo možné řádně ventilovat celou plochu podstřeší a eliminovat hromadění tepla a vlhkosti!

 • Instalujte pouze jeden typ odvětrávače ve společném podstřešním prostoru! Odvětrávací otvor odvádí vzduch z nejjednodušeji dosažitelného zdroje nasávání. Typy větrání nelze kombinovat. Použitím různých typů odvětrávacích otvorů (např. turbína versus bodový aerátor) by jeden z odvětracích otvorů mohl působit jako sací pro druhý. Nasávaný vzduch musí přicházet ze vstupních otvorů umístěných v blízkosti spodní části podstřešního prostoru, aby bylo možné řádně odvětrávat celou plochu podkroví a eliminovat hromadění tepla a vlhkosti!

Co je lepší – větší prostor nasávaní nebo větší prostor odsávání?

Pokud produkt na odvětrání (např. Armourvent STANDARD) hledá nasávání a vyrovnané nasávání není zajištěno, mohl by se stát, že odvětrávač použije jiný odvětrávací prvek jako nasávací a pak vzniknou na střeše „mrtvá místa“. Proto je lepší mít stejné nebo mírně vyšší nasávání vzduchu.

 

I když je tento článek velmi dlouhý, věcí, které musíte udělat správně, abyste zajistili řádnou ventilaci střechy a podkroví po celý rok, není mnoho! Pokud dodržíte naše návody, bude Vaše střecha skvěle ventilována a bude Vám tak sloužit po desítky let. Hodně štěstí!