Ventilated roof

Ce trebuie să cunoașteți despre ventilarea acoperișului

Ventilarea învelitorii din șindrile bituminoase cât și a acoperișului are avantaje multiple. În primul rând contribuie la reducerea temperaturii șindrilelor dar și a temperaturii spațiului de sub acoperiș, lăsând structura șarpantei neafectată și prevenind acumularea condensului și a vaporilor de apă în acoperiș. Haideți să enumerăm beneficiile și argumentele ce susțin importanța ventilării eficiente a acoperișului și învelitorii.

1. Ce este ventilarea acoperișului?

 

Ventilarea acoperișului este procesul simplu de asigurare a liberei circulații a aerului prin golul de ventilare construit în spatele învelitorii.

Ventilarea eficientă a acoperișului se realizează atunci când asigurăm o repartizare echilibrată a suprafeței orificiilor de ventilare 50% pentru admisia aerului & 50% pentru evacuarea aerului. Golurile de admisie aer trebuie să fie dispuse la cota minimă a acoperișului, cât mai aproape de streașină sau în zona elementului intrados, în timp ce golurile pentru evacuarea aerului trebuie să fie dispuse cât mai aproape de cota maximă a acoperișului, în vecinătatea coamei. Pentru asigurarea circulației aerului prin fenomenul natural de convecție și implicit asigurarea ventilării eficiente a acoperișului, trebuie asigurată o diferență de nivel între golurile de admisie și golurile de evacuare a aerului de minim 91 cm.

Ventilated shingle roof

2. De ce trebuie ventilat acoperișul cu șindrilă?

Căldura și umezeala sunt principalii inamici ai acoperișului și implicit ai învelitorii din șindrile. Pentru a prevenii acumularea căldurii și umezelii în acoperiș trebuie să asigurăm o ventilare permanentă. Ventilarea naturală, realizată prin convecția naturală a aerului, funcționează tot timpul anului, în toate zonele geografice indiferent de condițiile meteo.

 • Acumularea de căldură în acoperișurile neventilate coduce la îmbătrânirea accelerată a învelitorii din șindrilă, a structurii șarpanteiCăldura excesivă radiază în spațiul locuit generând discomfort și costuri suplimentare în exploatare. În acoperișurile neventilate, în zilele însorite, temperatura depășește în mod uzual 66°C, termoizolația înmagazinează căldura, căldură ce ulterior radiază înspre spațiul locuit creând discomfort și costuri suplimentare de exploatare impuse de necesitatea condiționării aerului!
 • În mod uzual lipsa ventilării acoperișului cu șindrile duce la apariția condensului și a problemelor asociate atacului microbiologic asupra lemnului în întreaga structură a acoperișului!. Condensul este inamicul numărul 1! Acumularea lui duce la putrezirea lemnului, apariția igrasiei, mucegaiului, afectează proprietățile termoizolante ale izolației, afectează suprafețele vopsite și astfel cresc costurile de exploatare scăzând randamanetul investiției! Acoperișurile care nu sunt ventilate eficient rețin vaporii de apă captivi, acumularea  vaporilor duce în final la condensare. Aerul dintr-un acoperiș neventilat are o temperatură superioară celui din exterior. Atunci când acest aer cald și umed vine în contact cu suprafețele acoperișului (astreala, înevlitoarea din șindrilă sau alte materiale din structura acoperișului) se produce automat condensarea vaporilor! Acumularea căldurii excesive și a condensului în acoperișuri sunt semnele unor probleme de proiectare și/sau de execuție!

 !!! IMPORTANT:

 • Ventilarea eficientă a acoperișului previne acumularea căldurii și umezelii.
 • Ventilarea eficientă a acoperișului previne formarea mucegaiului sau a igrasiei ce crează prejudicii majore confortului si sănătații locatarilor! 
 • Pentru formare și creștere sporii de mucegai au nevoie de o sursă de hrană (lemn), de căldură și umiditate. Măsuri urgente și radicale trebuie luate atunci când se constată apariția mucegaiului sau sesizați miros la nivelul acoperișului sau în spațiile locuite!
 • Toți producătorii de învelitori (în cazul de față șindrile) anulează garanția în situația nerespectării ghidului de montaj și implicit a cerințelor privitoare ventilării eficiente a acoperișului și a învelitorii!
 • Pentru a beneficia de garanție respectați recomandările producătorilor privitoare montajului și ventilării eficiente!
 • Pentru un randament al investiției dumneavoastră, crescut pe termen lung. cât și pentru scăderea costurilor de exploatare asigurați-vă că acoperișul și implicit învelitoarea sunt ventilate eficient.
 • Codurile în construcții, companiile de utilități, companiile specializate în încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului (HVAC = Heat, Ventilation and Air Conditioning), producătorii de învelitori, materiale termoizolante, gipscarton, vopsele, pardoseli & mobilă, uși & ferestre; insistă pe importanța ventilării eficiente a construcțiilor.
Armourvent Special in shingle roof

3. Cum construim un acoperiș ventilat cu învelitoare din șindrile?

1. Șindrile IKO
2. Folie hidroizolantă pentru protecția asterelii IKO
3. Astereală
4. Spațiu deschis pentru ventilare
5. Termoizolație
6. Barieră de vapori
7. Tavan

Construirea unui acoperiș ventilat eficient presupune realizarea unui spațiu deschis pe sub toată suprafața învelitorii, indiferent de tipul de învelitoare folosit. Dacă pentru învelitorile portante tip țiglă realizăm spațiul deschis cu ajutorul structurii de șipci și contra-șipci, în cazul șindrilelor bituminoase spațiul deschis se realizează sub astereala portantă (de care este fixată înveiltoarea) într-o construcție cu simplă sau dublă astereală folosind ca și distanțiere contra-șipci.

Înălțimea spațiului de ventilare trebuie să fie cuprinsă între 4 și 6 cm. Aerul trebuie sa poată circula liber dinspre streașină (cota inferioară a învelitorii) spre coamă (cota maximă a învelitorii), admisia de aer urmând a fi asigurată în zona streșinii în timp ce evacuarea de aer trebuie asigurată cât mai asproape de coamă. În gama IKO găsiți soluții de coamă ventilată Armourvent MULTI PLUS sau Armourvent RIDGE Plus cât și piese de ventilare ce urmează a fi montate în planul învelitorii, piese recomandate a fi poziționate în vecinătatea coamei: Armourvent STANDARD, Armourvent SPECIAL sau turbinele AIRHAWK.

Mișcarea continuă a aerului urmează legile fizicii. Deoarece aerul cald este mai puțin dens se va ridica mereu și va ieși din acoperiș prin orificiile de evacuare. Odată ce aerul cald se deplasează, scăderea de presiune faclitează antrenarea de aer proaspăt în interiorul acoperișului prin orificiile de admisie aer. Fluxul continuu de aer împiedică acumularea căldurii și condensului în acoperiș. Nu există o modalitate mai bună de a construi un acoperiș decât respectând principiile acoperișului ventilat!

Drawing roof/attic ventilation

4. Cum dimensionăm corect suprafața necesară pentru o ventilare eficientă a acoperișului?

Pentru a dimensiona în mod corespunzător sistemul de ventilare a acoperișului, trebuie să calculați suprafața totală liberă necesară (NFA) a deschiderii aerisirii ce este direct influențată de panta acoperișului și suprafața tavanului „cald” de sub acoperiș (P).

Pentru o ventilare eficientă a acoperișului, ar trebui să vă asigurați că aveți un tavan absolut etanș pentru a evita aportul suplimentar de căldură și umiditate în acoperiș, ceea ce înseamnă să nu instalați unitățile HVAC (încălzire, ventilație, aer condiționat) în interiorul podului direct sub acoperiș, să evitați pe cât posibil perforarea tavanului și să vă asigurați că tubulaturile ventilatoarelor de bucătărie și baie ajung întotdeauna deasupra acoperișului. Aceste surse de căldură și umiditate trebuie să fie amplasate deasupra acoperișului, nu sub streașina acoperișului, deoarece există riscul intrării umidității în acoperiș prin golul de ventilație.

!!! Atenție:

Pentru acoperișuri cu sisteme termoizolante eficiente cu bariere de vapori perfect etanșe puteți reduce suprafața totală liberă necesară (NFA) a deschiderii aerisirii cu până la 40% (aveți nevoie de mai puțină ventilare)!
Cu toate acestea în anumite regiuni (climat marin sau montan) prevederile locale în construcții pot impune cerințe speciale. Respectați întotdeauna legislația în construcții din regiunea dumneavoastră!

REȚINEȚI: În zone umede sau în cazul mansardelor trebuie să dublați suprafața totală liberă necesară (NFA) a deschiderii aerisirii. Astfel pentru un acoperiș cu pantă ≤40° în formula de calcul veți folosi factorul 150 în locul factorului 300!

Exemplu de calcul al suprafeței totale libere necesare (NFA) deschiderii aerisirii:

Suprafața “caldă” a acoperișului  (P) = 120 m²
- Panta acoperișului  = 35°
- Suprafața totală liberă necesară a deschiderii aerisirii
  (NFA) = 120m²/300 = 0.4 m² = 4.000 cm²
  50% admisie aer  & 50% evacuare aer  =>
  2.000 cm² admisie aer  & 2.000 cm² evacuare aer 

 

Drawing roof/attic ventilation

Folosind informațiile menționate în fișele tehnice cât și pe pliantul de prezentare a gamei de piese de ventilație IKO, puteți repliica calculul privitor necesarului de piese de ventilație pentru fiecare piesă în parte. Urmând același algoritm puteți calcula și necesarul de piese de ventilație pentru admisia de aer (luând în considerare parametrii tehnici ai produselor vizate pentru realizarea deschiderii admisiei de aer).

Technical data IKO ventilation
Technical data IKO ventilation

Opțiunea A. Piesă de ventilație  Armourvent Multi & Multi PLUS 

Suprafața deschiderii piesei de ventilație Armourvent Multi & Multi PLUS = 275 cm²/m

Această piesă de ventilație poate fi folosită atât pentru evacuarea cât și pentru admisia aerului (consultați ghidul de montaj al piesei de ventilație multifuncționale IKO Armourvent Multi & Multi PLUS).

Suprafața totală liberă necesară pentru deschiderea golului de evacuare aer = 2.000 cm² / (275 cm²/m) = 7,50 m
Suprafața totală liberă necesară pentru deschiderea golului de admisie aer = 2.000 cm² / (275 cm²/m) = 7,50 m

Opțiunea B. Piesă de ventilație Armourvent STANDARD

Suprafața deschiderii piesei de ventilație Armourvent STANDARD = 322 cm²/bucată.
Această piesă de ventilație este recomandată a fi folosită ca și piesă de evacuare aer.

Numărul de piese de ventilație Armourvent STANDARD necesare pentru realizarea golului de evacuare aer trebuie să asigure o suprafață mai mare sau egală cu suprafața totală liberă necesară calculată pentru deschiderea golului de evacuare aer; 2.000 cm² / (322 cm²/bucată) = 6,2 ceea ce indică un necesar de 7 piese de ventilație Armourvent STANDARD .

Pentru realizarea golului de admisie aer trebuie să alegeți soluția potrivită ce asigură admisia continuă de aer având în vedere valoarea calculată a deschiderii golului de admisie aer (2,000 cm² în acest exemplu).

Ce este mai bine – o suprafață mai mare pentru admisia de aer sau o suprafață mai mare pentru evacuarea de aer?

În situația în care o piesă de ventilație ce asigură evacuarea de aer (de exemplu Armourvent STANDARD) este în căutarea aportului de aer echilibrat și acesta nu este asigurat de golul de admisie aer, piesa de ventilație de evacuare va căuta suplinirea volumului de aer de la o altă piesă de evacuare, șituație nedorită pentru că generează suprafețe de acoperiș neventilate. În consecință este de dorit un aport adecvat de aer sau puțin mai mare.

Atât timp cât se realizează un sistem de ventilație echilibrat nu veți supraventila acoperișul.

 

!!! Important:

 • Asigurați instalarea unui sistem echilibrat de ventilație 50% admisie aer & 50% evacuare aer
 • Intalați toate piesele de ventilație de evacuare de aer la aceeași cotă pe acoperiș, mai ales în cazul acoperișurilor cu pod!
  Instalarea pieselor de ventilație de evacuare aer la cote diferite pe acoperiș favorizează apariția suprafețelor de acoperiș neventilate eficient deoarece piesele de evacuare aer poziționate la o cotă superioară vor folosi piesle de evacuare aer pozitionate la o cotă inferioară pentru admisia de aer. Asigurați-vă că admisia de aer se realizează întotdeauna de la cota minimă a acoperișului și în acest fel veți elimina riscul acumulării căldurii și condensului în acoperiș!
 • Instalați doar un singur tip de piesă de ventilație de evacuare pe un acoperiș!
  Piesele de ventilație de evacuare de aer tind să folosească pentru admisia de aer cea mai apropiata sursă de aer și de aceea piesele de ventilație de evacuare de aer nu trebuie combinate pe acoperiș. Asigurați-vă că admisia de aer se realizează întotdeauna de la cota minimă a acoperișului și în acest fel veți elimina riscul acumulării căldurii și condensului în acoperiș

 

După cum ați văzut în rândurile de mai sus, există doar câteva lucruri pe care trebuie să le faceți corect pentru a asigura ventilația eficientă a acoperișului, în toate zonele geografice din lume, pe tot parcursul anului! Pentru înformații suplimentare contactați reprezentantul IKO.
Mult succes!