Cambridge Xpress gallery 06

Střechy, přístřešky a vikýře s nízkým sklonem od 4 °

11/01/2022

Nízké sklony střech, přístřešků, vikýřů a střešních přístaveb se sklonem 9,5 ° a vyšším je možné vyřešit jednoduše instalací šindele Cambridge Xtreme 9,5°. Když Vám ale střecha nebo prostor nedovolí postavit střechu nebo vikýř se sklonem nižším než 9,5 °, může nastat problém, jak zastřešit tento detail, aby do něj nezatékalo. IKO navrhlo v roce 2021 řešení, které tento problém řeší – IKO Thermo System.

Tento systém zajišťuje odolnost střešní krytiny od sklonu 4 ° proti všem přírodním a povětrnostním vlivům. Systém se skládá ze samolepivého asfaltového podkladního pásu IKO Armourbase Thermo AD a jakéhokoliv šindele z nabídky IKO.

OSB desky jako dřevěný záklop

Je velmi důležité, aby dřevěné bednění u nízkých sklonů bylo extrémně rovné a suché, v čase se nekroutilo a nevysychalo. Těchto vlastností dosáhnete použitím OSB desek se spoji pero-drážka. Za určitých podmínek lze použít i vyschlá prkna, která slouží jako statický podklad. Na ně se ale vždy musí instalovat tenké OSB desky v tloušťce např. 6 - 8 mm, které zajistí dokonalou rovinu střechy.

S vyschlými prkny a OSB deskami s pero-drážkou eliminujeme pohyb konstrukce na minimum. IKO doporučuje minimální tloušťku dřevěného bednění 22 mm. Vždy se řiďte místními stavebními předpisy a zvyklostmi dle přírodních podmínek.

IKO Shingles Thermo System on roof dormers

Postup instalace střechy se sklonem od 4 ° do 9,5 °, resp. 15 °

U pergol, garážových stání a běžné pultové střechy nejprve nainstalujte okapové oplechování. Pokračujte horizontální instalací podkladního pásu Armourbase Thermo AD.

Armourbase Thermo AD je samolepivý asfaltový podkladní pás, který se aktivuje teplem. Na spodní straně se nachází ochranná fólie, kterou je nutno před instalací odstranit. Pro rychlost pokládky je lepší, když na pokládce pracují dva. Podkladový pás se nijak mechanicky nekotví (nepřitlouká se hřebíky, ani nepřišroubovává vruty). Přilnavost podkladního pásu začne působením slunce a později, při instalaci šindelů natavením hořákem, se pás zcela přilepí. Horizontální přesahy na podkladním pásu Armourbase Thermo AD jsou 10 cm a koncové/svislé přesahy musí být 15 cm. Po odstranění okrajové fólie na vrchní straně pásu je třeba všechny přesahy přitlačit válečkem.

Nosnou vložkou podkladního asfaltového pásu IKO Armourbase Thermo AD je velmi odolný a pevný polyester. Pás je současně velmi flexibilní díky modifikovanému asfaltu.

Iko Armourbase Thermo AD concrete roof bitumen shingles

Pokládka šindelů

Před instalací šindelů nainstalujte štítové nebo boční závětrné lišty (více o plechování jsme psali zde), a pak se pomocí hořáku instalují šindele.

Metoda IKO Thermo System umožňuje použít jakýkoliv typ šindele z nabídky IKO. Nejlépe Vám ale bude fungovat některý ze samolepivých šindelů IKO (např. IKO Cambridge Xtreme 9,5°, IKO ArmourShield, apod).

Hořákem roztavte asfalt na vrchní straně asfaltového podkladního pásu IKO Armourbase Thermo AD. Teplo způsobí, že se rozehřátý pás dokonale přilepí k dřevěnému podkladu a do vrchního tekutého asfaltu se budou vkládat šindele IKO. Roztavujte jen tu část pásu, do které budete neprodleně vkládat šindele.

Začněte zkrácením šindelů pro diagonální aplikaci a připravte si startovací šindel. Je lepší, pokud si připravíte několik šindelů předem. Při práci s hořákem dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s otevřeným ohněm. Je velmi důležité natavit pouze podkladový pás, v žádném případě ne povrch šindelů.

Začíná se startovací řadou, jako u běžné aplikace šindelů. Vrchní strana pásu se musí plamenem roztavit do stavu, dokud se nespálí polypropylenová fólie a asfalt na vrchní straně bude roztaven a drobně tekutý. Položte šindel do roztavené horní vrstvy pásu na správné místo pro položení. Jestliže se šindel dokonale nepřitavil do pásu, zvedněte dolní část šindele špachtlí a zahřejte asfaltový pás těsně pod zvednutým šindelem. Roztavte asfalt pásu a zahřejte zadní stranu šindele, aby se dosáhlo co nejlepší přilnavosti a zatlačte šindel do rozehřátého asfaltu.

Torching IKO Armourbase Thermo AD on dormers

Pokračujte v postupném rozehřívání a diagonální pokládce šindelů i do horní části střechy. Šindele z vrchní lícové strany není nutné natavovat. Nadměrné teplo může šindele poškodit. Šindele neslouží jako hydroizolační vrstva, ale z estetických důvodů a jako UV ochrana. Hydroizolační vlastnosti poskytuje podkladní asfaltový pás.

U této metody natavováním se šindele hřebíky nepřitloukají. Asfaltový pás Armourbase Thermo AD zajistí celkovou a jednolitou přilnavost mezi podkladem a asfaltovými šindeli. Samolepící body na spodní části šindele se vlivem tepla aktivují a spojí jednotlivé vrstvy šindelů mezi sebou.

Pamatujte: nikdy nedělejte spoje šindelů v blízkosti úžlabí nebo jiných střešních detailů, kde se hromadí hodně vody! Pokud se šindel nepřilepí k povrchu Armourbase Thermo AD, můžete jej nadzvednout a podkladový pás opětovně natavit. Pás je tlustý 2,5 mm a plocha šindelů na přilepení je dostatečně široká.

Poznámka: Pokud máte střechu se sklonem větším než 9,5°, můžete použít běžnou metodu přitloukání šindelů IKO Cambridge Xtreme 9,5° a podkladního pásu IKO Armourbase Pro Plus (více zde). Pokud máte střechu se sklonem větším než 15°, můžete použít jakýkoliv šindel za nabídky IKO.

Overlaps of IKO Thermo System on dormers

Test systému IKO Thermo System

Otestovali jsme, jak odolný je IKO Thermo Systém proti zafouknutí nebo hnané vodě. Podívejte se na video, čím si systém prošel:-)

Jak zastřešit vikýře s nízkým sklonem mezi 4 ° a 15 °

Vikýře můžou výrazně zvětšit obytný prostor pod střechou. Jak je zastřešit, když je sklon vikýře menší se dozvíte níže.

Základní typy vikýřů

Drawing eyebrow dormers
Napoleonský klobouk
Drawing Gable dormers
Štítový vikýř
Drawing hipped dormers
Valbový vikýř
Drawing shed dormers
Pultový vikýř
Drawing flat roof dormers
Vikýř s plochou střechou

Střešní bednění vikýřů

Záklop vikýřů musí být vytvořen z OSB desek nebo jiného materiálu, který nijak nemění svůj tvar a své vlastnosti a v čase se nekroutí a nijak nepracuje. Oplechujte spodní okapovou hranu.

Pro oplechování hran zakřivených vikýřů, napoleonských klobouků a jiných speciálních vikýřů, je třeba vyrobit individuální oplechování. Oplechování přibijte hřebíky do dřevěného bednění. Pokud je na oplechování zpětná drážka, ukotvěte jej plechovými sponami bez penetrace oplechování hřebíky.

Kde je možné použít IKO Thermo System?

Low sloped dormers parts

Červené části střechy = části vikýřů s nízkým sklonem

(před instalací pomocí IKO Thermo System)

Low sloped dormers parts
Low sloped dormers parts

Jak na IKO Thermo System na vikýřích

Po instalaci okapového plechování se horizontálně instaluje samolepivý asfaltový podkladní pás IKO Armourbase Thermo AD s přesahy. Zajistí se boční plechování, a pak se pás postupně natavuje a do roztaveného asfaltu se vkládají šindele. Přesně jak je pospáno výše v článku.

Obloukový vikýř s jednotlivými kroky instalace podkladního pásu a střešních šindelů

Ukončený obloukovitý vikýř se šindeli IKO Cambridge Xtreme 9,5° barva 55 Riviera Red

Installation steps for rounded arch dormers
Installation steps for rounded arch dormers
Installation steps for rounded arch dormers
Installation steps for rounded arch dormers
Installation steps for rounded arch dormers
Installation steps for rounded arch dormers
Installation steps for rounded arch dormers
Installation steps for rounded arch dormers

Tipy pro instalaci šindelů pro obloukovité vikýře:

  • Vždy použijte samolepicí podkladní pás Armourbase Stick nebo podkladní pás  Armourbase Pro Plus pro sklony od 9,5° do 20°
  • Pro svislé stěny rovněž doporučujeme použít podkladní pás
  • Použijte pouze nezbytné množství hřebíků pro fixaci podkladního pásu při nízkých sklonech
  • Pro sklonech 4 ° - 9,5 ° použijte Armourbase Thermo AD a šindele instalujte bez použití hřebíků
  • V užlabí vikýřů a u jiných střešních částí, kde je použita jednostranně zaříznutá metoda úžlabí, dodržte pravidlo přeložení šindelů z části střechy s nižším sklonem na část střechy s vyšším sklonem.
  • IKO Termo System používejte do sklonu střechy maximálně 15°, na větší sklony použijte standardní metody pomocí hřebíků.
  • Vždy používejte tmel Shingle Stick pro všechny nezbytné střešní detaily, obzvlášť při oplechování.

Na závěr

Investice do střešních vikýřů dokáže přeměnit tmavá podkrovní místa na světlé a prostorné obytné prostory. I když střešní vikýře vyžadují velké zásahy do střešní konstrukce, návratnost rozhodně stojí za námahu.

 

Díky IKO Termo systému je celá plocha vaší střechy pokryta jedním druhem střešního materiálu, což je skvělé estetické řešení. Vyberte si jakýkoli oblíbený šindel z kompletního profesionálního sortimentu šindelů IKO.