Online záručný systém (IKO predajcovia)

Táto služba je určená pre IKO predajcu, na rýchle zabezpečnie oficiálneho Záručného listu pre príjmateľa.
Záručný list si môžte vytlačiť alebo poslať v elektronickej podobe po vyplnení požadovaných údajov.

Platinum Guarantee

Nie ste zatiaľ registrovaný?
Pre prvé prihlásenie do online záručného systému, prosím vyplňte vaše údaje:
"Prvá registrácia".
Prihlasovacie meno a heslo dostane emailom.

Máte prihlasovacie meno a heslo?

Vstúpte do online záručnéhho registračného systému

Krok 1: Vyplňte údaje o predajcovi, strechárovi (v prípade, že nemáte údaje o realizačnej firme, použite údaje predajcu) a zákaznikovi.

Krok 2: Po vyplnení stlačte 'Uložiť' a skontrolujte všetky vyplnené údaje. V prípade potreby údaje opravte/doplňte. 

Krok 3: Po vyplnení, užívateľ obdrží Záručný list IKO s pečiatkou a jedinečným IKO číslom.
Záručný list sa súčasne odošle aj strechárovi. Záručný list odovzdáva zákazníkovi IKO predajca alebo strechár.

Krok 4:  Záručný list si môžte vytlačiť. 

Krok 5: Po ukončení sa prosím odhláste.

Návod v tlačenej podobe na vyžiadanie
Zabudli ste prishlasovacie meno alebo heslo?

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte IKO.