INTERNETSKI SISTEM JAMSTVA (IKO DISTRIBUTERI)

Ovaj servis je napravljen da bi vam omogućio (kao i IKO distributerima) izdavanje originalnog IKO jamstvenog lista na lak način.
Jednostavno popunite sve podatke i vaš korisnik može imati digitalnu ili isprintanu kopiju jamstvenoga lista, koja jamči za IKO izabranu šindru.

This guarantee only applies for all IKO Shingles manufactured in Europe from Superglass (5 years) to the top roof shingle Cambridge Xtreme laminated shingles (15 years). 

 

If you wish to obtain Guarantee information on the US IKO Shingles, please revert to: Limited Warranty Document Archives - IKO Roofing

Platinum Guarantee

Prva internetska upotreba:
Ako se želite registrirati u ovaj sistem jamstva po prvi puta, molimo popunite na sljedećoj stranici vaše osobne podatke:
"Prva registracija".
Dobit ćete vaše vlastito korisničko ime i zaporku u vašem e-mailu.

Već ste dobili korisničko ime i lozinku?

Uđite u internestski jamsveni sustav

1. korak: popunite distributorske i podatke o krovu (ako nemate krovopokrivača upotrijebite podatke distributera) i podatke korisnika.

2. korak: Kada pritisnete “spremiti” bit će napravljena provjera dali su svi podatci uneseni.Popunite praznine koje će biti označene ako su prazne.

3. korak: Kad su sva polja popunjena, korisnik će zaprimiti certifikat sa IKO pečatom i jedinstvenim IKO ključnim brojem.
Istovremeno, e-mail poruka će biti poslana krovopokrivaču.
Krovopokrivač može dostaviti ovaj certifikat “korisniku”.

4. korak: Nakon potvrde, možete isprintati certifikat sa oznakom “Print”.

5. korak: odjavite se nakon korištenja aplikacije.

Isprintani priručnik možete dobiti preko jednostavnog zahtjeva
Zaboravili ste lozink i korisničko ime?

Za sva ostala pitanja, kontaktirajte IKO.