Roof Valley

Inštalácia vodotesného úžľabia pomocou šindľov: 3 + 1 metódy

Úžľabie - ako správne postupovať pri vodotesnom úžľabí?

Úžľabie je miesto na streche, v ktorom sa pretínajú dve šikmé strešné plochy a vytvoria tak strešný "kanál", ktorý odvádza odtekajúcu vodu z vyšších častí strechy. Úžľabie je jedným z najdôležitejších detailov na streche, pretože akumuluje veľké množstvo vody. Nesprávna inštalácia úžľabia môže viesť k vážnym problémom. 

V zásade existujú tri hlavné spôsoby inštalácie úžľabia: prepletané, jednostranne zrezané a otvorené. Pre každý typ inštalácie existujú rôzne techniky, ktoré si vysvetlíme v tomto blogu. Pre správne zvolenú metódu musíte zvážiť dostupnosť materiálov, klímu a preferovaný vzhľad strechy.

3 metódy inštalácie úžľabia

Príprava úžľabia s podkladovým pásom je rozhodujúcou súčasťou strešnej inštalácie. Podkladná vrstva je neoddeliteľnou súčasťou každého úžľabia  a poskytuje vodotesný základ. Všetky inštalácie vyžadujú vhodné podkladové vrstvy. Odporúčame použíť niektorý z rady IKO Armourbase. Sú to veľmi pevné polyesterové membrány na bitúmenovom základe. Podkladné pásy musia byť vycentrované v osi úžľabia a prichytené iba minimálnym množstvom klincov. Inštalácia hlavného úžľabia prichytí potom dodatočne aj podkladové pásy.

Samolepiaci podkladný pás IKO Armourbase Stick nie je potrebné mechanicky kotviť. Podkladové pásy z dvoch susedných rovín strechy by mali prekrývať spodnú vrstvu najmenej o 15 cm. Kotviace prvky (klince) umiestnite minimálne 15 cm od stredovej osi úžľabia.

1. Metóda prepletaného úžľabia

Prepletané úžľabie dosiahneme vzájomným prekladaním šindľov v úžľabí. Daná metóda je pravdepodobne najestetickejšia. Ak sú však šindle nesprávne položené, prepletané úžľabie nemusí priľnúť k podkladu, čo vytvorí nerovnosti a zhoršuje celkový vzhľad strechy. Pri tejto metóde nie je potrebné používať bitúmenový tmel. Je však veľmi dôležité zatláčať káždý plát šindľa do úžľabia,  pričom minimálne 15cm od osi vynechať mechanické kotvenie klincami!  Pri nedôslednej inštalácii môže pod šindľami vzniknúť dutý priestor, ktorý spôsobí, že šindle budú náchylné na prienik vody mechanickým poškodením, a to buď po našliapnutí, krupobití alebo vplyvom iných mechanických činiteľoch. 

Woven valley

Metóda prepletaného úžľabia je vhodná pre 3TAB alebo iné jednovrstvové šindle.

Jedna vrstva umožňuje ich vzájomné prepletanie a ľahšie prekrývanie. Pri použití architektonických šindľov  (Cambridge Xpress a Cambridge Xtreme), musíte zohľadniť ich hrúbku a nižšiu flexibilitu. Laminované šindle majú tendenciu vytvárať hrbole v prepletanom úžľabí. Sú príliš hrubé na to, aby ich bolo možné prepletať. Preto ich IKO nedoporučuje pre metódu prepletaného úžľabia.

2. Jednostranne zarezané úžľabie

Inštalácia jednostranne zrezaného úžľabia je veľmi rýchla a má jasnejší a ostrejší vzhľad než prepletané úžľabia. Zo zeme sa zdá, ako by sa šindle stretávali presne v osi úžľabia.  Pri jednostranne zrezaných úžľabiach sa šindle z jednej plochy strechy prekladajú na protiľahlú plochu, pričom od osi úžľabia musia presahovať minimálne 30cm.  Šindle z opačnej plochy strechy zarežeme 4 cm pred osou úžľabia, paralelne s osou úžľabia.  Z každého šindľa zrežeme horný roh a podplepíme bitúmenovým tmelom.

Closed cut valley

Inštaláciu doporučujeme začať so šindľami na strane úžľabia s nižším sklonom alebo kratšou vzdialenosťou od hrebeňa. Vďaka tomu sa v úžľabí hromadí väčšie množstvo vody zo strmejšej strešnej časti, alebo väčšej plochy strechy a netečie pod šindle.

Closed cut valley 1
Closed cut valley 2
Closed cut valley 3

3. Metóda otvoreného úžľabia

Pri otvorenom úžľabí zabezpečuje vodotesnosť asfaltový pás Armourvalley alebo plechové úžľabie. Armouvalley a plechové lemovanie sú ponechané odkryté, takže tieto materiály zostávajú viditeľné na streche. Z estetického hľadiska, nemusí plechové úľabie vyhovovať každému. Preto ponúkame pásy Armourvalley, ktoré sa zhodujú s farbami šindľov. Otvorené úžľabia majú pre laminované šindle mnoho výhod, ako napríklad lepšie odvádzanie vody, čím sa znižuje riziko vzniku ľadových bariér, či znečistenie a znepriechodnenie samotného úžľabia. Sú vhodné predovšetkým pri strechách s nízkym sklonom (9,5 ° - 20 °) , kde sa s väčšou pravdepodobnosťou hromadia nečistoty.  Zo skúseností môžme konštatovať, že z dlhodobého hľadiska funguje najlepšie otvorené úžľabie, pokiaľ je inštalované správne. 

Open valley shingle installation

Rýchly návod ako inštalovať otvorené úžľabie:

  • označte dve kriedové čiary od hrebeňa po odkvap vzdialené 8 cm od seba, pričom vzdialenosť čiar sa zvačšuje o 1 cm na každý meter dĺžky smerom k odkvapu.
  • Šindle zrežte zarovno s čiarami a odrežte 5 cm trojuholník z horného rohu, aby stekajúca voda smerovala naspäť do úžľabia.
  • Klince umiestnite minimálne 5 cm od kriedovej čiary smerom von od úžľabia
  • Posledný kus šindľa v úžľabí nesmie byť kratší ako 25 cm.
  • Ak je to nutné, zrežte predposledný šindeľ, aby šindeľ v úžľabí mal potrebnú dĺžku.  
  • Každý šindeľ v úžľabí podlepte bitúmenovým tmelom.
  • Žiadne klince nesmú byť viditeľné.
application open valley
application open valley

4. naša najobľúbenejšia metóda

Je to najjednoduchšia, najekonomickejšia a najrýchlejšia metóda!

IKO tipy & triky pre Cambridge šindle:

Ďalšou možnosťou otvoreného úžľabia je „Kalifornské úžľabie“. V našej komunite sa tiež nazýva „Cambridge úžľabie“, pretože je ho možné robiť iba s laminovanými Cambridge šindľami. Pri tejto metóde sú posledné šindle na oboch „orezaných“ stranách otvoreného údúžľabia v skutočnosti nainštalované šikmo,  paralelne s kriedovými čiarami.

Šetrí sa tým čas na orezávanie šindľov a je to najrýchlejší spôsob, vytvoriť úžľabie zo šindľov. 

 

 

Pamätajte:

Správne nainštalované úžľabie je dôležitou súčasťou každej strechy, ktorá zaisťuje dlhodobú ochranu tejto zraniteľnej oblasti. IKO odporúča inštalovať laminované šindle, alebo architektonické šindle pomocou metódy otvoreného údolia, aby ste dosiahli čo najlepšiu životnosť strechy.