IKO Armourvalley & IKO Base

IKO Armourvalley & IKO Base - Armourvalley Čierna (01)
Armourvalley Black (01)
Colour

IKO Armourvalley & IKO Base

IKO Armourvalley® je vysoko kvalitný APP modifikovaný úžľabný pás s keramickým posypom, ktorý je farebne zhodný s farbami IKO šindľov. Vďaka špeciálnym vlastnotiam ako je pevnosť, ohybnosť a estetický vzhľad je ideálny pre inštaláciu do úžľabí.  

Rovnako sa používa na strechy (časti striech) s nízkym sklonom, a ktoré su priľahlé k šindľovým strechám.  

Údaje o produktoch

  Armourvalley IKO Base
Hmotnosť 38,8 kg 25,9 kg
Hrúbka 4 mm 2,1 mm
Rozmery 7,5 x 1 m 12 x 1 m
Plocha pokrytia 7,5 m² 12 m²
Počet/paleta 25 24
Pevnosť v pozdĺžnom smere (EN 13859-1): 650 N/50 mm 550 N/50 mm
Pevnost v priečnom smere (EN 12311-1) 400 N/50 mm 400 N/50 mm
Pozdĺžna rozťažnosť (EN 12311-1) 20% 20%
Priečna rozťažnosť (EN 12311-1) 20% 20%
Odolnosť proti tečeniu  (EN 1110) 120 °C 120 °C
Minimálna teplota ohybnosti (EN 1109) -8 °C -15 °C
 

* Priemerné namerané hodnoty

IKO Armourvalley® je vysoko kvalitný APP modifikovaný úžľabný pás s keramickým posypom, ktorý je farebne zhodný s farbami IKO šindľov. Vďaka špeciálnym vlastnotiam ako je pevnosť, ohybnosť a estetický vzhľad je ideálny pre inštaláciu do úžľabí.  

Rovnako sa používa na strechy (časti striech) s nízkym sklonom, a ktoré su priľahlé k šindľovým strechám.  

Pozrite si zaujimavý blog o využití Armourvalley 

IKO Base je podkladný pás pod IKO Armourvalley, používaný pri veľmi nízkych sklonoch (<15°).  Tento podkladný pas sa musí mechanicky ukotviť k podkladu (klincami, alebo skrutkami každých 20 cm vo všetkých smeroch) a následne sa naň celoplošne natavuje IKO Armourvalley.

Armourvalley Tile Red (10)
Armourvalley Tile Red (10)
Armourvalley application
Armourvalley installation
Armourvalley application
Armourvalley installation
Armourvalley application
Armourvalley installation

Návod na inštaláciu

Metóda otvoreného úžľabia

Videonávod

Kalifornska metóda úžľabia - videonávod

 

Tento spôsob úžľabia je vhodný pre strešné šindle  Cambridge Xpress a Xtreme 9,5°