Roof Valley

Jak zainstalować kosz na dachu z gontów - cztery metody

Kosz - Jak pokryć go gontem tak by był wodoszczelny?

Kosz dachowy znajduje się w miejscu,  gdzie  przecinają się dwie połacie dachu, tworząc wewnętrzny kanał dachowy.  Odprowadza on spływającą wodę z wyższych części dachu. Kosz jest jednym z najbardziej krytycznych elementów na dachu, ponieważ zbiera dużo wody. Nieprawidłowo zainstalowany kosz może być przyczyną poważnych przecieków dachu.

Zasadniczo, istnieją trzy główne sposoby montażu kosza na dachu: kosz zaplatany, zamknięty i otwarty. Istnieją różne techniki  dla każdego rodzaju instalacji, które powinieneś poznać. Zostaną one przedstawione na tym blogu. Zanim zdecydujesz, jak wykonać kosz na swoim dachu, musisz wziąć pod uwagę swoje materiały, klimat i wygląd dachu, jakiego oczekujesz.

Trzy podstawowe metody wykonania kosza na dachu z gontów bitumicznych

Położenie podkładu jest kluczową częścią instalacji kosza na dachu. Podkład stanowi integralną część każdego kosza i zapewnia wodoodporną podstawę. Wszystkie instalacje kosza wymagają odpowiednich  podkładów. Zalecamy stosowanie naszej oferty podkładów IKO Armourbase, które są bardzo trwałymi membranami poliestrowymi na bazie bitumicznej. Arkusz  podkładu należy rozłożyć centralnie w koszu i zabezpieczyć  za pomocą elementów mocujących, które utrzymają je w miejscu, aż do ukończenia pierwszej instalacji kosza. Samoprzylepna papa podkładowa IKO Armourbase Stick  nie wymaga zbytniego  mocowania. Podkład z dwóch sąsiednich płaszczyzn dachu powinien zachodzić na siebie na co najmniej 15 cm przy dolnej podstawie.  Wszystkie elementy złączne powinny być trzymane w odległości co najmniej 15 cm od linii środkowej kosza.

1. Montaż kosza zaplatanego

Aby uzyskać kosz zaplatany, dekarz układa gonty w koszu  i splata je razem. Niektórzy właściciele domów wolą spójny wygląd zapewniany przez kosz zaplatany. Jeśli gonty nie są prawidłowo ułożone w koszu:  nie leżą płasko- tworząc nierówności,  pogarsza to ogólny wygląd dachu. Dzięki tej metodzie nie jest konieczne stosowanie kleju bitumicznego w koszu. Jednak bardzo ważne jest, aby gonty przylegały ściśle do kosza. Nie przybijamy ich  gwoździami w odległości mniejszej niż 15 cm od centrum kosza. Jeśli nie zostanie to zrobione prawidłowo, pod gontem może powstać pusta przestrzeń. Pusta przestrzeń sprawia, że ​​gont jest podatny na penetrację przez grad, deszcz i zanieczyszczenia, kiedy stawiamy kroki na  dachu.

Woven valley

Kosze zaplatane nadają się do gontów 3 tablicowych lub gontów nisko profilowych

Ich jednowarstwowa konstrukcja pozwala na ich splot i łatwiejsze nałożenie. Rozważając sposób montażu kosza za pomocą gontów architektonicznych (Cambridge Xpress i Cambridge Xtreme), należy wziąć pod uwagę ich grubość i zmniejszoną elastyczność. Laminowane gonty są bardziej podatne na powstawanie nierówności w koszach. Często są zbyt grube, aby je w ogóle zaplatać. Dlatego IKO nie zaleca wykonywania kosza zaplatanego z gontów laminowanych.

2. Montaż kosza zamkniętego

Kosze zamknięte są instalowane szybko .Mają bardziej wyrazisty wygląd niż kosze zaplatane. Z dołu wygląda, tak jakby gont spotykał się w ciągłej linii pośrodku kosza. Jedna warstwa gontów przecina kosz pod drugą. W przypadku koszy zamkniętych , gonty na jednej płaszczyźnie dachu są układane przez kosz i przeciągane co najmniej 30 cm na płaszczyznę przecięcia. Gonty z drugiej strony przebiegają przez środkową linię kosza i przecinają się wzdłuż linii równoległej , 4 cm od linii środkowej. Każdy końcowy pasek gontów powinien mieć przycięty górny róg i być podklejony. 

Closed cut valley

Zalecamy najpierw zainstalować gonty po stronie kosza o najniższym nachyleniu lub najkrótszej odległości od kalenicy. W ten sposób większa ilość wody z bardziej stromego lub większego dachu gromadzi się w koszu i nie płynie pod gontem.

Closed cut valley 1
Closed cut valley 2
Closed cut valley 3

3. Montaż kosza otwartego

Kosz otwarty polega na zamontowaniu membrany Armourvalley lub metalowej obróbki blacharskiej. Papa Armouvalley i metalowe obróbki blacharskie są odsłonięte, więc materiały te pozostają widoczne na dachu. Niektórzy właściciele domów nie lubią wyglądu metalu (obróbek blacharskich) w koszu. Dlatego proponujemy papę Armourvalley, która pasuje do koloru gontów. Otwarte kosze z gontami laminowanymi mają wiele zalet. Jedną z zalet jest lepsze dryfowanie wody do rynien, zmniejszające ryzyko zapór lodowych lub zatykania się gruzu. Szczególnie : dachy o niskim nachyleniu (9,5 ° - 20 °) są dobrymi kandydatami dla koszy otwartych , ponieważ częściej gromadzą zanieczyszczenia. Doświadczenie uczy, że jeśli gonty są prawidłowo zainstalowane i działają prawidłowo, system kosza otwartego lepiej się sprawdza

Open valley shingle installation

Krótki przewodnik, jak zainstalować kosz otwarty:

  • Wykreśl dwie linie kredowe od kalenicy do okapu w odległości 8 cm od siebie, zwiększając szerokość o 1 cm na metr w kierunku okapu.
  • Przytnij gonty do tych linii i wytnij 5 cm trójkąt z górnego rogu, aby skierować wodę do kosza.
  • Przybij gonty w odległości 5 cm od linii kredowej.
  • Aby skończyć kosz, nie używaj gontu przyciętego do długości mniejszej niż 25 cm.
  • W razie potrzeby należy odciąć część z sąsiedniego gontu, aby umożliwić użycie dłuższej części.
  • Przyklej klejem dolny koniec każdego gontu bitumicznego.
  • W widocznej części Armourvalley nie powinno być odsłoniętych gwoździ.
application open valley
application open valley

4. Nasza ulubiona metoda:

Jest to najłatwiejsza, najbardziej efektywna pod względem czasu i pieniędzy metoda!

IKO triki dotyczące gontów Cambridge:

Jednym z wariantów kosza otwartego jest „kosz  kalifornijski”. Nazywamy go również „koszem Cambridge”, ponieważ  jest możliwy tylko w przypadku gontów laminowanych lub Cambridge. W przypadku tej metody ostatnie gonty po obu „wyciętych” bokach kosza otwartego są faktycznie instalowane na boki, więc biegną w górę i w dół kosza, równolegle do linii kredowej.

Oszczędza to czas cięcia gontów i jest najszybszym sposobem montażu kosza otwartego.

Pamiętaj:

Prawidłowo wykonany kosz  jest kluczowym elementem każdego dachu, zapewniającym długoterminową ochronę tego wrażliwego obszaru. Aby uzyskać najlepszą wydajność dachu, IKO zaleca montaż otwartego kosza przy gontach laminowanych lub gontach architektonicznych położonych na dachu.