Cambridge 50 roof

Problémy střech (část 1): problémy související s vlhkostí

Bezpečná a funkční střecha je klíčovou součástí každé budovy. Pokud se vyskytne některý z následujících problémů, funkčnost vaší střechy je ohrožena:

 •  Zatékání
 •  Zhoršující se stav střešní krytiny
 •  Pohyby nebo posouvání střešního materiálu
 •  Střecha začíná mít nepěkný vzhled

Problémy s vlhkostí ve střeše vznikají buď

 1. nevhodným výběrem střešních materiálů pro danou střechu nebo
 2. nevhodnou pokládkou střešní krytiny nebo
 3. nesprávným navržením skladby střechy.

Vlhkost ve střeše

Vlhkost se do střechy může dostat 3 způsoby:

 

 1.  Zatečení deště nebo tajícího sněhu
 2.  Vysrážení interiérové vlhkosti (kondenzace)
 3.  Vtlačením vody pod střešní krytinu u ledových bariér na okapových hranách střechy

 

Abychom se vyhnuli těmto nebezpečným situacím, je třeba porozumět některým stavebním principům, které stojí za problémy s vlhkostí u zastřešením.

Roof problems: Ice damming on shingle roof

Zatečení deště nebo tajícího sněhu

Do střechy zatéká, když voda najde ve střeše otvor a je vyvinuta dostatečná síla, která vtlačí vodu dovnitř. Aby se zabránilo pronikání deště, musí mít skládaná střešní krytina dostatečné přesahy, aby byla neutralizována síla, která vodu vtláčí pod krytinu.

Čím větší je sklon střechy, tím menší mohou být přesahy skládané krytiny. Naopak, čím nižší je sklon, tím větší musí být přesahy. K zatékání dochází, když má střecha malý sklon a gravitační síla neodolá síle hnaného deště nebo kapilárnímu vzlínání a voda vyvzlíná nahoru k otvorům a zateče. Obecně platí, že jediným způsobem, jak kontrolovat pronikání vody na střechy s extrémně nízkým sklonem (0°-10°), tzv. ploché střechy, je aplikace souvislé hydroizolační fólie.

Roof problems: Rain on a shingle roof

IKO nabízí několik řešení pro střechy s extrémně nízkým sklonem.

 

1. Samolepivé laminované šindele nové generace Cambridge Xtreme 9,5° lze instalovat již od sklonu 9,5 stupně.

2. IKO Thermo System umožňuje zastřešení střechy již od sklonu 4° díky speciálnímu podkladnímu pásu Armourbase Thermo AD. Tento podkladní pás se natavuje hořákem, do kterého se vkládají šindele bez přibíjení.

 

!!! Pozor: V případě střech s nízkým sklonem se vyvarujte tvorbě kaluží na střeše. V případě netěsností budou škody ve střeše fatální!

Vysrážení interiérové vlhkosti (kondenzace)

Kondenzace na vnitřním straně střešních krytin nebo záklopu je způsobena vodní párou pronikající stropním systémem nebo vysrážením vzdušné vlhkosti v podstřeší. Na vnitřní straně střešních materiálů vlhkost vykondenzuje, pokud je teplota střešních materiálů nižší než teplota rosného bodu. K tomuto jevu dochází v zimním období, když uniká zahřátý vzduch zevnitř z obytných místností a narazí na ledovou střešní krytinu (obr. 1). Čím vyšší je vlhkost, tím více vody vykondenzuje.

Vlhkost vážně poškozuje stavební materiály, způsobuje jejich deformaci a znehodnocení. Na střešních plochách se šindeli může kondenzace způsobit kroucení, hrbolatost a smršťování šindelů, korozi kovových lemování a hnilobu dřevěných střešních konstrukcí. Proto je nutné navrhnout střešní systém tak, aby zabránil úniku vodní páry a tepla z podstřeší a zároveň tak, aby případnou kondenzaci odvedl odvětrávanou mezerou.

<<< V půdních prostorách se tvoří kondenzace.

 

problém s kondenzací střechy

Správná ventilace střešního pláště je klíčovým faktorem, jak se vyhnout vlhkosti z podkroví. K tomu slouží např. hřebenový odvětrávač IKO Armourvent Multi. IKO Armourvent Multi a Multi Plus jsou odvětrávače, které poskytnou krásnou střechu bez viditelných prvků ve střeše. Jedinečný design se skládá z tenkého, ale ultra pevného profilu zajišťujícího hladkou, rovnou a prakticky neviditelnou linii střechy.

IKO odvětrávače nabízí několik výhod pro vaši střechu:

 

 •  Prodlužují životnost střechy a šindelů
 •  Zvyšují komfort bydlení
 •  Regulují vlhkost ve střeše
 •  Zabezpečí odvod přebytečného tepla a vodních pár
 •  Umožňují cirkulaci vzduchu mezi izolací a střešním pláštěm
 •  Zabraňují tvorbě vlhkosti, která může poškodit střešní konstrukci
 •  Chladí střechu v horkém počasí
 •  Zabraňují tvorbě ledových bariér u okapů
Armourvent Multi ventilation on roof

Chcete se dozvědět více o ventilaci střechy?

Podívejte se na způsoby, jak odvětrat střechu a podkroví.

 

Aby se na vnitřní straně střešního pláště omezila tvorba kondenzace vody, je nutné minimalizovat únik par a tepla z podstřeší, a to:

 • Instalací parotěsné zábrany umístěnou pod tepelnou izolací, která zabrání/omezí únik par
 • Zamezení úniku tepla do podstřeší, tzn. dostatečným zateplením střechy

V praxi není možné zabránit úniku všech par a tepla a vždy se může v nějaké míře kondenzace vytvořit. Proto je nutné mít vytvořenou odvětrávanou mezeru s nasáváním vzduchu u okapů a odvětráváním ve vrcholu střechy.

Odvětrávaná mezera pak funguje na základě komínového efektu (obr. 2). Více o odvětrávané mezeře a ventilaci šindelové střechy najdete zde

Obr: Větrání střechy u podhledu a hřebene >>>

Problém s odvětráním střechy

Vlhkost během výstavby

Vlhkost se také může dostat do střešních materiálů, když jsou skladovány na staveništi. Je nutné chránit před deštěm nebo velkou vlhkostí materiály, které nasávají vodu, např. dřevo, OSB desky, apod. Rovněž se nedoporučuje instalovat na střechu velmi vlhké bitumenové šindele.

Roof problems: installation roof shingles

Ledové bariéry

Ledovými bariérami se myslí nahromadění ledu na okraji střechy nad okapy způsobené teplem unikajícím z domu a tajícím sněhem.

Tato rozmrzlá voda stéká pod sněhem pokrývající střechu. Když se dostane k nevytápěnému přesahu střechy, znovu zmrzne a vytvoří ledovou bariéru. Ledová bariéra zabraňuje odtékání rozmrzlé vody do okapu. U okapů se vytvoří rampouchy  a roztátá voda může protéct pod střešní krytinou až do podkroví (viz nákres). Nahromadění ledových bariér může utrhnout okapy a při pádu představovat potenciální nebezpečí pro lidi a předměty pod rampouchy.

Obr. Průnik vody způsobený ledovými bariérami >>>

 

Problém s plechováním střechy

Udělejte následující opatření, abyste předešli problémům s ledovými bariérami:

 • Pro ochranu přesahu střechy použijte jako podkladní pás IKO Armourbase Stick. Armourbase Stick má výborné hydroizolační vlastnosti: hodnocení W1 a v tesu vodního sloupce udrží 4 m vody.
Problém u přesahu střechy vyřešen
 • Pokud je střecha zateplená mezi krokvemi, nezapomeňte na větrací mezeru nad krokvemi, která je vytvořena kontralatí, s dostatečným nasáváním vzduchu u okapů.
 • U nezateplené střechy udržujte půdu chladnou tím, že zateplíte strop a tím se sníží nebo úplně odstraní tání sněhu.
 • V případě, že na střeše nejsou namontované sněhové zábrany a sníh volně klouže a padá ze střechy, zajistěte, aby okraj okapů byl níže než okapová hrana střechy (viz nákres obr. 5). Tím sjíždějící sníh neutrhne okapy. Zároveň ale musí být zajištěno bezpečí kolemjdoucích.

Obr. Umístěte okapy pod zešikmením tak, aby sníh a led mohl volně klouzat. >>>

Problém u okapů

Dodržování těchto pokynů vám pomůže snížit riziko problémů se střechou. Další chyby budou následovat v příštím článku.