Roofers on a roof during hot weather

Pokládka šindelů v horkém počasí – První část

Léto je ideálním časem pro pokládku nové šindelové střechy! Asfaltové střešní šindele se už desítky let úspěšně používají v různých klimatických zónách po celém světě, mimo jiné také v pouštích nebo tropických regionech. V posledních letech bojuje i Evropa v létě s tropickým a horkým počasím. Abychom Vám pomohli se snadnou pokládkou, ale co je mnohem důležitější, zaručili dlouhodobou bezvadnou funkčnost šindelů, uvádíme některé doporučení pro pokládku šindelů v horkém počasí:

  1. Skladování střešních šindelů 

  2. Správná obuv  

  3. Plánování instalace   

  4. Předcházení otisků bot a  jiného poškození při práci   

  5. Molitan, aby se zabránilo uklouznutí / spálení    

  6. Vlastní ochrana      

  7. Ochlazování povrchu šindelů      

  8. Strana se samolepícími body nahoře   

Podívejme se na první 4 tipy!

1.Skladování střešních šindelů 

I když jsou asfaltové střešní šindele navrženy tak, aby odolaly přímému záření horkého letního slunce v průběhu instalace, je lepší je neskladovat na přímém slunci. Střešní šindele mají na zadní části pásek, který zabraňuje slepení šindelů k sobě ještě v balíku.

Vystavením přímému slunci se tmel stává tekutějším a lepivějším a může být těžší oddělit šindele v balíku. Dodržujte opatření a pravidla (uvedené na obalu) o stohování balíků nebo palet, nebo balíků příliš vysoko na sebe. Dvě palety na sobě můžou časem udělat drážky do šindelů a deformovat je, a to zejména v horkém počasí.

Skladování je důležitá otázka!

Do not stack roof shingles pallets on top of each other

2. Správná obuv pro Vaši bezpečnost

Pokrývači musí být velmi opatrní, když pracují na šikmých střechách. Pokud ale pracují v horkém počasí, asfaltový povrch střešních šindelů změkne, důsledkem čehož se může uklouznout. Ujistěte se, že máte správnou obuv, abyste předešli možnému uklouznutí a zajistili bezpečnost na střeše dodržováním všech požadovaných bezpečnostních opatření, které zahrnují použití zařízení na ochranu proti pádu. 

Správná obuv pro zajištění bezpečnosti na střeše.

Proper footwear roofer during seasons

3. Naplánujte si instalaci a eliminujte přímé slunce kolem poledních hodin

Pokud předpovědi počasí hlásí horké sluneční dny, nejlepší je instalovat šindele brzo ráno, než teploty dosáhnou maximum. Vždy je lepší začít pracovat ráno na západní straně domu (kam v té době nesvítí přímé slunce) a odpoledne nebo navečer na východní straně střechy.

Sunflower field

4. Předcházení otisků bot a jiného poškození při práci 

Jak už bylo řečeno, povrch asfaltových šindelů může na přímém slunci změknout. Šindele se tak mohou snadněji odřít nebo poškodit při práci a pohybu materiálů střeše. Je to hodně viditelné u strmějších střech, kdy je tlak přenášený na menší plochu (pata nebo špička). Pohybujte se po střeše opatrně, abyste předešli možnému poškození, nebo pokud je to nutné, počkejte, dokud se povrch šindele neochladí.  

Minimalizujte možné otisky!

Scuffing - footprints on shingle roof

Tyto tipy jsou úvod k účinné instalaci šindelů v horkém počasí. V dalším článku doplníme další 4 tipy!