Reroofing shingles with IKO Cambridge

Co se starým šindelem? Levná rekonstrukce šindelové střechy způsobem šindel přes šindel

Máte na střeše staré šindele, které již dosloužily a potřebujete střechu zrekonstruovat? Protéká šindelová střecha a je potřeba ji předělat? V tomto článku se dozvíte, jak šindelovou střechu snadno, rychle a levně předělat a navíc tak, aby Vám platily všechny záruky.

Pokud nepotřebujete předělávat celou střechu, ale potřebujete vyměnit jen několik šablon, podívejte se na strany 88 a 89 v našem Návodu na pokládku Xpert Guide (zde ke stažení).

Šindelovou střechu je možné rekonstruovat dvěma způsoby:

1. metodou je odstranění starých šindelů ze střechy, obnažení střechy na záklop a instalace nových šindelů, tzn. celková výměna střešní krytiny

2. metodou je ponechání starých šindelů na střeše a instalace nových šindelů přímo na stávající vrstvu šindelů, tzv. překrytí šindele šindelem

Níže rozebereme výhody i nevýhody obou metod a popíšeme Vám postup, jak přesně u rekonstrukce postupovat. Pak už je jen na Vás si vybrat, které řešení je právě pro Vás to správné.

Re-roofing with IKO Shingles. Reroofing shingles.

Srovnání: Výměna střešní krytiny versus překrytí starého šindele novým šindelem

Výměna střešní krytiny

 

Při výměně střešní krytiny se sundávají staré šindele ze střechy. Sundává se také veškeré příslušenství (plechování, střešní okna, odvětrávače, apod.) a střecha se obnaží až na záklop. Po kontrole záklopu se postupuje jako při pokládce úplně nové střechy. Začíná se okapovým plechováním, položením podkladního pásu, bočním plechováním a instalací šindele. Přesné postupy pokládky můžete vidět např. na tomto videu >>>

Hlavní výhodou této metody je možnost zkontrolovat záklop střechy a zjistit, zda není někde poškozený nebo prohnilý. Dále při této metodě můžete zlepšit nebo správně navrhnout odvětrání střechy, pokud chybí. Tato metoda vede také ke snížení zátěže střechy a zlepšení statiky budovy.

Hlavní nevýhodou výměny střešní krytiny jsou zvýšené výdaje, které jsou spojeny s pracovními náklady na odstranění starého střešního materiálu a náklady na odvoz a uskladnění starých šindelů. Dalšími nevýhodami mohou být poničení okolí budovy, např. zahrady nebo záhonů. Také počítejte s delším časem rekonstrukce v důsledku odstraňováním šindelů a jejich odvozu.

Přes zvýšené náklady a delší dobu na pokládku, je tato metoda nejbezpečnější metodou na předělání staré šindelové střechy.

Poznámka: Pokud jste se rozhodli odstranit šindele ze střechy, budete jej muset odvézt někam na skládku. Podívejte se na tento krátký článek, jak postupovat a ušetřit při odvozu šindele na skládku.

Roof replacement. Reroofing shingles.

Překrytí starých šindelů novými šindeli

 

Při překrytí starých šindelů novými šindeli jsou na stávající šindele, aniž by se odstraňovaly, instalovány nové šindele.  Znamená to, že staré šindele zůstávají na střeše a nové šindele se přebijí přes tuto starou vrstvu. Tento způsob rekonstrukce neumožňuje žádná jiná střešní krytina, jen asfaltové šindele.

Hlavní výhodou překrytí starých šindelů novými šindeli jsou čas a peníze.

Pokud jde o finanční stránku, jde bezpochyby o levnější variantu než je kompletní výměna střešní krytiny. Hlavním důvodem je to, že není třeba sundávat stávající šindele a podkladní pásy. To znamená, že je potřeba výrazně méně času a práce, a proto jsou náklady nižší.

Zároveň není nutné odvážet odstraněný materiál do sběrny odpadu, kde se za svoz platí. Pokrývač může okamžitě začít s instalací nových střešních šindelů, aniž by trávil čas odstraňováním a likvidací šindele. Tím vším se ušetří až několik dní práce a několik tisícovek až desetitisíců korun.

Nevýhoda může nastat pouze v případě, pokud má rekonstruovaná střecha problémy s nevhodnou skladbou střechy. Jedinou nevýhodou je pak fakt, že tato vada zůstane touto metodou ve střeše zachována.

Výhody překrytí starých šindelů novými šindeli jsou důvodem, proč je tato metoda nejčastěji používaným způsobem rekonstrukce střechy. Odhadem se tato metoda používá na 75 % všech rekonstrukcí šindelových střech.

Hodí se rekonstrukce způsobem překrytí starých šindelů novými šindeli na každou střechu?

Proto, aby bylo možné použít metodu překrytí šindelů novými šindeli, musí střecha splňovat několik kritérií. Jedním z hlavních a nejjednodušších důvodů, proč střecha není vhodná pro rekonstrukci šindele na šindel, jsou výrazně pokroucené šindele. Novou vrstvu šindelů můžete nainstalovat pouze tehdy, je-li stávající šindelová střecha zcela rovná a plochá. To znamená odstranit pokroucené části starého šindele, doplnit chybějící šindele a střechu překrýt podkladním pásem IKO Armourbase PRO pro zajištění pojistné hydroizolace a vyrovnání střechy.

 

Druhým a závažnějším důvodem může být poškozená dřevěná konstrukce střechy, případně hniloba nebo ochabnutí záklopu. V tomto případě je nutné všechny šindele sundat a nejdříve opravit konstrukci a záklop, případně vyměnit shnilá nebo poškozená prkna.

praskliny na šindelích ukazují na problém v konstrukci střechy

Sagging shingles. Reroofing shingles

vykroucený a "plešatý" šindel je potřeba odřezat a zarovnat

Curling shingles. Reroofing shingles.

Nutné předpoklady pro překrývání starých šindelů novým šindelem:

 • Stávající střešní konstrukce musí být dostatečně pevná, aby unesla další zatížení střešními šindeli

 • Stávající podklad musí být přiměřeně rovný a hladký, pokud jsou někde viditelné deformace, může jít o konstrukční problémy, které je třeba opravit

 • Odstávající šindele přibijte k podkladu hřebíky nebo odřízněte odstávající části

 • Pokud je to nutné, přibijte uvolněné části bednění

 • Otestujte pevnost hřebíků v původním podkladu. Stávající hřebíky nesmí ze záklopu vyjíždět

 • Vyměňte všechny shnilé části střechy, opotřebované plechování komína, štítové či okapové oplechování.

 • Okapové plechování musí být rovné a jakkoliv pod něj nesmí zatékat

 • Prověřte, že je odvětrání střechy funkční. V případě nutnosti ho doplňte či vyměňte.

PŘED a PO: rekonstrukce starých šindelů šindeli IKO Cambridge Xpress 53

Reroofing shingles before
Reroofing with shingles after. Reroofing shingles.

Před samotnou pokládkou šindelů

 • Před začátkem rekonstrukce zkontrolujte celou konstrukci střechy a hledejte vady. Stávající šindelová střecha by měla být před položením nového šindele suchá, protože vlhkost pod novými šindeli může zkrátit životnost střechy. Zároveň musí být zajištěn správný minimální sklon všech částí střechy (pro většinu šindelů min. 15°, pro Cambridge Xtreme 9,5° minimální sklon 9,5°)

 • Před aplikací nových šindelů očistěte střechu od nečistot, plísní, lišejníků a mechů. Odstranění mechů a dalších nánosů udělejte mechanicky i chemicky. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde

 • Podklad pro nové šindele musí být rovný. Pokud ve stávající střeše chybí někde šindele (vytrhly se, odfouknuly, upadly, apod.), je potřeba je doplnit novými šablonami.

 • Pokud jsou stávající šindele jakkoliv drobně poškozeny, vykrouceny nebo deformovány, odstraňte tyto nerovnosti a vždy položte na stávající vrstvu šindelů podkladní pásy IKO Armourbase Pro. Tím se vyrovná původní střecha a zajistí se dodatečná odolnost proti zatékání. Více o podkladních pásech a jejich pokládce se dozvíte zde

 • Musí být odstraněny hřebeny a nároží. Nové nároží a hřebeny musí být opět nainstalovány po pokládce nové vrstvy šindelů. Ujistěte se, že hřebíky jsou dostatečně dlouhé, aby zajistily dostatečné ukotvení. Doporučuje kroužkové hřebíky o délce 35 mm z naší nabídky, případně delší dle skutečné potřeby. Více o hřebících se dozvíte zde

 • Pro přibití nových nárožních a hřebenových šindelů jsou zapotřebí ještě delší hřebíky, aby prošly skrz všechny vrstvy a pevně držely v záklopu.

 • Zvažte výměnu starého kovového oplechování za nové. Všechny stávající průniky střechy (kanalizační vývody, odvětrávače, apod.) musí být odstraněny ze staré vrstvy a musí být znovu nainstalovány do nové vrstvy šindelů.

 • V závislosti na místních stavebních předpisech a statice budovy mohou být na střeše natlučeny až tři vrstvy střešních šindelů. Pak je nutné všechny vrstvy odstranit a dát novou vrstvu. Zkontrolujte, kolikátou vrstvu šindele na střechu instalujete a zda je to možné.

 • Pokud nemáte vytvořené nebo nemáte dostatečně udělanou ventilaci střechy, vytvořte ji nyní. Prodloužíte si tím životnost střechy a až po správně zhotoveném odvětrání střechy Vám budou platit všechny záruky. Detaily o odvětrání jsme sepsali v tomto článku.

 

Krok za krokem: Jak postupovat při překrytí starého šindele novým šindelem

 • Na stávající očištěné a rovně ležící šindele položte podkladní pás IKO Armourbase Pro. Pokud není dobře instalováno okapové plechování, vytvořte a položte na staré šindele ale pod nový podkladní pás nejdříve okapové plechováníPodkladní pásy není nutné instalovat jen v případě, kdy je střecha dokonale rovná a kde případné prorýsování starých šindelů do nových není problémem.

 

IKO KONTROLA konstrukce pred rekonstrukci sindelove strechy
IKO odstraneni stareho hrebene a narozi
IKO okapove oplechovani
IKO aplikace podkladniho pasu na puvodni sindele
 • Boční závětrné plechování není potřeba instalovat, využije se stávající plechování /pokud je v dobrém stavu).

IKO zavetrne oplechovani
 • Dále již pokračujete jako u nové střechy. Začněte startovací řadou, kterou zarovnáte s okapovou hranou.

IKO startovaci rada
 • Instalujte šindele – pro rekonstrukce doporučujeme používat laminované šindele Cambridge Xtreme 9,5° nebo Cambridge Xpress, které schovají případné drobné nerovnosti a omezují prorýsování starých šindelů do nové vrstvy šindelů. 

 • Do střechy nainstalujte všechny průchody (odvětrávače, komíny, apod.)

 • Zajistěte, že plechování komínů nebo střešních oken nebude jakkoliv během instalace nových šindelů poškozeno. Případně staré plechování vyjměte. Zarovnejte staré šindele novými, aby se zajistila rovina kolem plechování a na takto vytvořenou rovinu nainstalujte plechování komína nebo střešního okna a instalujte nové šindele. Detaily podlepte asfaltovým tmelem.

 • Nainstalujte hřebeny a nároží – detaily zde

Záruka

Pokud střechu nainstalujte popsaným způsobem, bude Vám sloužit další desítky let a na střešní krytinu budou také bez výjimky platit všechny záruky poskytované firmou IKO. Pomocí snadné, rychlé a levné rekonstrukce tak budete mít novou střechu na desítky let.

Na závěr

V tomto článku jsme sepsali všechny rady a tipy, jak předělat starou šindelovou střechu do nové. Jelikož je ale každá střecha unikátní, doporučujeme Vám se vždy poradit s pokrývačem, kterému důvěřujete, a který může provést inspekci, poskytnout Vám přesný odhad finančních nákladů a časové náročnosti, a který vám poradí, co je pro vás nejlepší volba. Seznam pokrývačů, kteří s šindelovými střechami IKO mají zkušenosti naleznete na tomto odkazu.