OSB Roof deck for shingle roof

Rôzne typy materiálov pre pevné strešné debnenie

20/07/2021

Základom každej strechy je strešné debnenie vhodné pre klincovanie a inštaláciu šindľov. Typ, sklon, hrúbka a druh materiálu pre strešné debnenie, musí byť v súlade s miestnými stavebnými predpismi.

Strešné debnenie musí byť pevné, stabilné a hladké, aby sa naň mohli ľahko ale hlavne bezpečne inštalovať šindle. Strešné debnenie musí byť dostatočné pevné aby:

 • Udržalo strešný materiál a strechárov
 • Bezpečne odolalo zvýšenej záťaži v podobe nahromadených šindľov
 • Unieslo trvalú záťaž v podobe snehových pokrývky
 • Odolalo silnému vetru
 • Udržalo pevne pribité klince

Všetky tieto podmienky musí spĺňať počas celej životnosti  a každej ďalšej inštalácii šindľov.

Pozrime sa na 3 rôzne druhy materiálov vhodných pre strešné debnenie. 

1. Preglejka

Preglejka je materiál vyrobený z tenkých vrstiev dreva zlepených spolu, pričom vlákna každej vrstvy smerujú kolmo voči sebe, na zabezpečenie vyššej pevnosti a rozmerovej stabilite. Počet vrstiev je obvykle nepárny, aby vlákna vonkajších vrstiev smerovali rovnakým smerom.

Dôležité body pri inštalácii:

 • Zvislé spoje jednotlivých dosiek striedajte nad rôznymi krokvami (šachovite). Zvislý spoj musí byť vždy na krokve s dostatočným mechanickým ukotvením.
 • Vzdialenosť medzi krokvami nesmie presiahnuť 600mm.
 • Medzi jednotlivými preglejkami nechajte 3mm medzeru (pokiaľ výrobca neudáva inak).
Sheathing boards or plywood

2. OSB dosky

OSB dosky sú troj až päť vrstvové konštrukčné dosky vyrobené z orientovaných veľkoplošných triesok, ktoré pod vplyvom vysokého tlaku a teploty, s použitím syntetických živíc ako spojivo, sú lisované pokiaľ sa z nich nevytvoria veľkoplošné dosky. OSB je doska na báze dreva, vyvinutá špeciálne pre stavebný priemysel. OSB dosky je možné používať pre nosné účely v exteriéri aj interiéri. .

OSB sú dostupné pre konštrukčné riešenia a pre dekoratívne/nenosné účely.   V Európe sú známe 2 základné triedy vhodné pre strešné šindľové konštrukcie.

 • OSB/3:  Konštrukčná doska do mierne vlhkého prostredia (exteriér, interiér)
 • OSB/4: Konštrukčná doska s využitím v miestach so zvýšeným mechanickým namáhaním a zvýšenou vlhkosťou

Pre šindľové strechy je možné použiť len OSB/3 alebo OSB/4. OSB dosky sa rovnako inštalujú  s dilatačnou medzerou min. 3mm. Nie je nutné používať spoj: pero/drážka.  Pamätajte že, OSB dosky môžu absorbovať vlhkosť z prostredia a tým zväčšiť svoj rozmer, čo môže viesť k zvlneniu, hrboľom, alebo prehybom. 

Oriented strand board (OSB)

3. Drevené dosky

Namiesto veľkoformátových dosiek,  je možné debnenie vytvoriť z klasických dosiek. Použite maximálne 150mm široké a približne 24mm hrubé, pre minimalizáciu skrútenia.

Dosky umiestňujte šachovite. Ak sú dosky pribité koncami k tej istej krokve bez striedania, oslabí sa krokva a môže dôjsť k pohybu celej strešnej konštrukcie a následne aj poškodeniu šindľov. Dosky musia byť kvalitné a vysušené. Nikdy nepoužívajte vlhké rezivo, resp. šalovacie dosky

Počet klincov musí predísť krúteniu dosák. Každá doska musí byť pribitá minimálne 2 klincami do každej krokvy.

Wooden boards as roof deck

Hrúbka strešného debnenia v závislosti od rozpätia krokiev

Rozpätie nosných konštrukčných prvkov strechy môže byť od 600 do 1500 mm a závisí od typu strešnej konštrukcie a potrebnej odolnosti na záťaž. V závislosti od rozpätia konštrukčných prvkov a použitia debniaceho materiálu, je potrebné zvoliť dostatočnú hrúbku debniaceho materiálu. Pre presné požiadavky pozrite miestne stavebné predpisy. V tabuľke uvádzame doporučené hrúbky:

 

Vzdialenosť krokiev (mm) Hrúbka preglejky (mm) Hrúbka OSB-3 (mm) Hrúbka dosky (mm)
600 12 12 20
900 18 18 23
1200 21 21 30
1500 27 27 37

Tipy ako minimalizovať nežiaduce prejavy strešného debnenia:

 • Podkrovie/povalu pravidelne vetrajte. Zabráni to zvyšovaniu vlhkosti, ktorú absorbuje strešné debnenie a tým sa zredukujú nežiaduce pohyby drevenej konštrukcie. Pohyby strešnej konštrukcie majú často za následok zvlnenie šindľov. 
 • Veľkoplošné dosky (preglejka, OSB doska) neinštalujte okamžite, nechajte ich určitý čas v prostredí inštalácie , aby sa aklimatizovali.  Obmedzí sa tým vzdúvanie dosiek a následné zvlnenie šindľov.
 • Dodržte dilatačnú medzeru z každej strany min. 3mm.
 • Drevené debnenie pokryte poistnou hydroizoláciou čo najskôr, aby ste zamedzili nežiaducemu zvlhnutiu strešnej konštrukcie.
Acceptable roof deck
Application method roof deck

Materiály nevhodné pre strešné debnenie

 • Cementovo – vláknité dosky
 • Sadrokartónové panely
 • Pórobetón
 • Izolačné panely

 

Tieto materiálu nie sú vhodné na priamu inštaláciu IKO šindľov. Neposkytujú správny podklad pre ukotvenie klincov. V prípade inštalácie šindľov priamo do daných materiálov, riskujete prerazenie hlavičky klinca cez povrch šindľa alebo nedostatočné pribitie klinca do podkladu. Prerazením klinca cez povrch šindľa, môže dôjsť k odtrhnutiu šindľa od podkladu a zároveň zatečeniu vetrom hnanej dažďovej vody, či kapilárnemu vzlínaniu vody.

Nedostatočným pribitím klinca/ trčiaca hlavička klinca zabráni zlepeniu jednotlivých vrstiev šindľa a teda jeho následnému odtrhnutiu, resp. prederaveniu hornej vrstvy šindľa  vedúcemu k zatekaniu.

Strešné konštrukcie musia byť zhotovené z predpísaných materiálov a s dostatočným vetraním podľa inštalačných návodov spoločnosti IKO.