Cambridge Xtreme 9,5° as facade

Inštalácia strešných okien / svetlíkov do šindľovej strechy

Často sa nás pýtate, či je možné inštalovať strešné okná alebo svetlíky do šindľovej strechy? Odpoveď je jednoduchá: Áno! V tomto blogu vám ukážeme základné postupy pre inštaláciu strešných okien!

 

Strešné okná a svetlíky sú veľmi jednoduché koncepty s množstvom výhod. Primárne prinášajú prirodzené svetlo do podkrovných priestorov. To je snáď najdôležitejšia výhoda, pretože slnečné svetlo je prospešné pre naše zdravie a náladu. Pridanie presvetľovacieho elementu pomáha ľuďom žiť pohodlnejšie vo vzťahu k ich biologickým hodinám

Skylight in shingle roof

Druhou výhodou je využitie denneho svetla a tým zníženie poplatkov za elektrinu. Inštaláciou strešného okna riešite zároveň problém nedostatočného vetrania a zabezpečite voľný a prirodzený pohyb vzduchu, čím sa vytvára príjemný priestor na bývanie. Ideálnym miestom pre inštaláciu strešného okna je kuchyňa, kúpeľňa, alebo spálňa.  Výhodou ventilácie pomocou strešného okna je opäť úspora elektrickej energie, pretože nie je potrebné, aby ste používali kuchynský či kúpeľňový ventilátor/odsávač pár.

Ďalšou výhodou je súkromie. Domy sú často umiestnené vedľa seba a otvorenie okna oproti susediacemu domu nie je vždy vhodné. Strešné okná môžu priniesť prirodzené svetlo do vašej kúpeľni alebo spálni bez toho, aby ste obmedzovali svoje súkromie.

Typy svetlíkov a strešných okien

Poznáme 3 základné typy svetlíkov: pevné svetlíky, odvetrávacie svetlíky a trubicové svetlíky (svetelné trubice). Štvrtý typ, strešné okno, je vlastne odvetrávací svetlík. Strešné okná sú väčšie a majú orientáciou ako okolitá strecha. Obvykle sa používajú na strechách, kde je sklon strechy strmší.

 

Trubicový svetlík

Tubular skylights

Strešné okno

roof window

Tie najmodernejšie strešné okná poskytujú vysoký komfort. Strešné okná je dnes možné ovládať automaticky vypínačom na stene alebo diaľkovým ovládaním. Plne automatizované modely sú vybavené dažďovými senzormi, ktoré zatvoria okno v prípade dažďa. Niektoré dokonca obsahujú malú rekuperáčnú jednotku, ktorá dodáva viac ako 75% spätného  tepla získaného z odvetrávaného vzduchu.

Týmto spôsobom prinášate do interiéru čerstvý vzduch v chladnejších mesiacoch bez ovplyvnenia vnútornej teploty a bránite zbytočným tepelným stratám a vysokým účtom za teplo.

Strešné okno s rekuperačnou jednotkou

Skylight with heat-recovery unit

Výmena strešného okna do existujúcej šindľovej strechy

Inštalácia strešného okna bezpečným a správnym spôsobom si vyžaduju viac než  len priemerného domáceho kutila. Rovnako je potrebné špeciálne  náradie a skúsenosti z oblasti strechárstva či tesárstva. Jednoduchá chyba môže mať obrovské následky.

Aj skusení pokrývači si často myslia, že výmena starého okna do existujúcej šindľovej strechy môže byť komplikovaná. Ak však strechár dodrží nasledujúce jednoduché, ale dôležité pokyny, inštalácia bude úspešná.

1. Odstráňte klince zo šindľov okolo strešného okna a podľa potreby tieto šindle orežte. Nechajte si okolo strešného okna pracovný priestor 30-40 cm. Výmenu okna si naplánujte, keď je teplo a šindle sú flexibilnejšie. Počas chladného počasia je ťažké vsúvať šindle pod seba a môžu sa ľahko poškodiť. V nevyhnutných prípadoch použite teplovzdušnú pištoľ a ohrejte povrch šindľov, aby ste ich ľahko od seba odlepili.

Installation process of skylight on shingle roof

2. Demontujte pôvodné strešné okno spolu s oplechovaním  a nainštalujte nové okno.

Installation process of skylight on shingle roof

3. Novú poistnú hydroizoláciu vsuňte pod oplechovanie strešného okna.  Buďte opatrný najmä pri vrchnej časti poistnej hydroizolácie nad oknom. Je to najkritickejšia časť možného záteku. Táto vrchná časť poistnej hydroizolácie musí byť vložená a prekryta starou, ktorá zostala na streche. Pre túto konkrétnu prácu odporúčame použiť IKO Armourbase Stick alebo inú samolepiacu poistnu hydroizoláciu

Installation process of skylight on shingle roof

4. Prázdne miesta okolo strešného okna doplňte novými šindľami. Tieto šindle musia byť bezpečne pribité a podlepené k oplechovaniu. Prečítajte si náš návod na inštaláciu alebo si pozrite videonávod, ktorý obsahuje presné pokyny pre každý typ šindľa IKO.

 

Installation process of skylight on shingle roof

5. Staré šindle po obvode strešného okna musia byť znovu pribité. Nový klinec by mal byť pribitý vedľa miesta pôvodného šindľa a pretmelený bitúmenovými tmelmi.

Installation process of skylight on shingle roof

6. Nové strešné okno na pôvodnej šindľovej streche

 

Dôležité: Výmena starého strešného okna nemusí byť náročná práca. Avšak aj malá chyba, môže mať za následok veľký zátek. Preto je ideálne načasovať výmenu strešných okien, keď renovujete strechu.  Z dlhodobého hľadiska ušetríte peniaze a zaistíte, že nebudete platiť za novú strechu dvakrát!

Skylight in shingle roof