Shingle roof with solar panels

Solárne alebo fotovoltaické panely na šindľovej streche

Počas posledných mesiacov sa solárne alebo fotovoltaické panely stali horúcou témou, pretože energetická kríza astronomicky zvýšila ceny elektriny a plynu. V dôsledku toho sa majitelia domov chcú stať menej závislí od výroby elektriny. Jedným z najčastejších riešení je postaviť si fotovoltaickú "elektráreň" na vlastnú strechu.

S vlastnou výrobou elektriny môžete ušetriť až 60 % nákladov na energiu. Okrem toho je táto výroba šetrná k životnému prostrediu av mnohých krajinách podporovaná vládami ako „zelené projekty“. Takúto elektrinu môžete skladovať buď v ohreve vody, alebo akumulovať v batériách a túto elektrinu potom večer využívať.

 

 

Ako funguje fotovoltaika?

Solárne alebo fotovoltaické elektrárne využívajú fotoelektrický jav, keď pôsobením svetla (fotónov) na rôzne materiály vzniká elektrický prúd.

Vo fotovoltaických paneloch sa zvyčajne používa kremík (lat. Silicium) - panel pozostáva z mnohých menších polovodičových článkov, ktoré sú navzájom prepojené tak, aby panel poskytoval požadovaný výkon.

 

<<< Fotoelktrický efekt na solárnych paneloch

Explanation process photovoltaic panels

Len čo na fotovoltický panel dopadá slnečné svetlo, panel vytvára jednosmerný elektrický prúd, ktorý môžeme následne využiť. O to sa starajú ďalšie komponenty solárnej elektrárne, ako napríklad invertor. Striedač vytvára striedavý prúd z jednosmerného prúdu, rovnaký, aký máme doma v zásuvkách. Vďaka meniču prúdi elektrina z FV panelov v dome všade tam, kde je to potrebné - je to riadiace centrum domácej solárnej elektrárne.

Fotovoltaické panely fungujú najlepšie, keď sú vystavené jasnému slnečnému žiareniu, pokiaľ možno kolmo. Preto je veľmi dôležitý ich optimálny sklon – v našich podmienkach je to cca. 35˚ - 45˚. Solárna elektráreň bude vyrábať elektrinu, aj keď je zamračené, pretože fotoelektrický efekt jednoducho funguje pri akomkoľvek svetle. V takýchto podmienkach však očakávajte len časť plného výkonu.

Hlavné časti fotovoltaiky

Fotovoltaika je premena slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Hlavné časti fotovoltaickej elektrárne sú:

 

 

 1. Fotovoltaické panely
 2. Priamy prúd
 3. Invertor
 4. Striedavý prúd
 5. TV
 6. Ohrievač vody/bojler
 7. Batéria
 8. Práčka
 9. Sušička
 10. Nabíjačka na elektromobil
Explanation proces photovoltaic panels

Typy solárnych panelov

Na trhu sú dostupné 3 typy fotovoltaických panelov:

 • monokryštalický,
 • polykryštalický,
 • a amorfné (označované aj ako tenkovrstvové).

Za najúčinnejšie sa považujú monokryštalické fotovoltické panely, ktoré dosahujú účinnosť až 21 %. V prípade polykryštalických panelov je to na úrovni účinnosti cca. 19 % a pri amorfných paneloch je to len okolo 10 %.

<<< Solarne monokryštalické panely

Veľkou výhodou monokryštalických panelov v porovnaní s polykryštalickými panelmi je, že vďaka vysokej účinnosti a schopnosti dosahovať optimálny výkon aj pri slabom slnečnom žiarení nezaberú na streche príliš veľa miesta ako polykryštalické panely. Životnosť monokryštalických panelov garantujú výrobcovia minimálne 25 rokov, počas roka vyžadujú minimálnu údržbu a pokles ich výkonu v čase je menší ako 0,5 % ročne.

Different types of photovoltaic panels

Renovujete svoju starú strechu alebo staviate novú strechu v kombinácii so solárnymi panelmi? Strešné šindle IKO možno jednoducho kombinovať so solárnymi panelmi. Vyberte si to pravé pre váš domov vďaka našim vzorkám A4!

Optimalizátory výkonu

Tento druh optimalizátora je veľmi užitočným doplnkom pre každý fotovoltaický panel. Vďaka nim dokáže fotovoltaická elektráreň vyrobiť až o 25 % viac energie a zároveň pomôcť maximalizovať výkon každého panelu.

Hlavný rozdiel medzi fotovoltaikou s optimalizátormi a riešením bez optimalizátorov je v tom, že ak sa výkon jedného panelu zníži, napríklad kvôli popadanému lístiu alebo snehu, s optimalizátormi, zvyšné panely fungujú na 100 %. Vo fotovoltaickej elektrárni bez optimalizátorov výkonu sa zníži nielen výkon tieneného panelu, ale aj výkon ostatných panelov v tomto reťazci (časť strechy).

Performance optimizer for photovoltaic panels

Výkon panelov bez optimalizátorov

Explanation of performance of panels without optimizers

Výkon panelov s optimalizátormi

Explanation of performance of panels with optimizers

Invertor

Hlavnou funkciou invertora vo fotovoltaickom systéme je premena jednosmerného prúdu na striedavý, ktorý je možné následne použiť pre potreby domácnosti. Každý menič má digitálny displej s ponukou, na ktorom môžete ovládať aktuálnu výrobu elektriny so všetkými potrebnými údajmi. Mnoho výrobcov poskytuje spolu s meničom aj monitorovací softvér. Tento monitoring je následne dostupný v mobilnej alebo počítačovej aplikácii, kde sú graficky znázornené všetky fotovoltické panely a ich individuálny výkon. Aplikácia automaticky posiela zákazníkovi notifikácie a poskytuje praktické informácie o počasí či pozitívnych vplyvoch fotovoltaickej elektrárne na životné prostredie.

Solar inverter

Montážny systém pre solárne panely

Dôležité sú však aj ďalšie komponenty, napríklad montážny solárny hardvér. Inštalácia fotovoltaických panelov musí spĺňať určité pravidlá. Je dôležité, aby boli panely správne pripevnené k nosnej konštrukcii. Upevňovací systém používaný na uchytenie solárnych fotovoltických panelov na streche musí byť dostatočne pevný, aby uniesol váhu panelov za všetkých poveternostných podmienok, vrátane silného vetra. Tiež musia byť schopné odolať širokému rozsahu teplôt a musia byť inštalované vodotesným spôsobom. Typ použitého upevňovacieho systému bude závisieť od toho, či budú solárne PV panely:

 • dodatočne namontované na existujúcu strechu
 • integrovaná strecha – používa sa namiesto škridiel alebo iných strešných materiálov

 

IKO Cambridge Xpress 52 Dvojitá čierana a SLATEPLAN montážny systém od fy. Schletter >>>

Solar panels on IKO shingle roof

1. Dodatočne namontované strešné panely

Fotovoltaické panely je možné dodatočne namontovať na existujúcu strechu, teda na šindle, alebo iné strešné materiály, pomocou špeciálnych strešných kotiev (nazývaných strešné háky alebo konzoly), montážnych koľajníc a svoriek. Montážne lišty bývajú vyrobené z hliníka (kvôli jeho ľahkosti) a ostatné komponenty z hliníka alebo nerezovej ocele. Montážne lišty sú upevnené na strešné konzoly pomocou zámkového systému a panely sú potom pripevnené k montážnym lištám pomocou skrutiek. Väčšina značiek solárnych panelov má svoj vlastný upínací systém.

 

Všetky strešné prestupy (či už pre solárne fotovoltaické moduly, káble alebo konzoly) musia byť trvalo utesnené pomocou produktov na tento účel, ktoré sú schopné prispôsobiť sa pohybu a teplotám, ktorým môžu byť vystavené. Za každých okolností musí byť zachovaná vodotesnosť strechy. Otvory vyvŕtané cez strešné šindle a podkladové pásy a utesnenú bitúmenovým, alebo silikónovým tmelom sa nepovažujú za trvanlivé. Účelové FV príslušenstvo a lemovanie na vedenie káblov zo solárneho FV modulu sú príklady odolných riešení.

Upevnenie hliníkových koľajnicových profilov na šindľovú strechu len s dlhými skrutkami s gumovými/EPDM tesnením rozhodne nestačí. V priebehu času existuje riziko zatekania v dôsledku pohybu strešnej konštrukcie v dôsledku teplotných rozdielov. Je možné používať iba originálne príslušenstvo na upevnenie FV presne určené na tento účel. Niektorí známi výrobcovia môžu ponúknuť takéto držiaky FV a všetky potrebné systémy.

Solar panels on IKO shingle roof

2. Panely integrované do strechy

Na nových budovách alebo pri prestavbe domu môžete uprednostniť solárny fotovoltický systém integrovaný do strechy. Typ ukotvenia do strechy bude závisieť od vášho výberu solárneho FV systému. Panely integrované do strechy môžu byť podopreté rámami upevnenými priamo na krokve a integrované do zvyšku strechy pomocou súpravy lemovania, aby bola strecha vodotesná.

Roof-integrated photovoltaic panels

Prevádzka fotovoltaickej elektrárne

Solárna FV elektráreň funguje správne, ak sú všetky jednotlivé časti (fotovoltaické panely, optimalizátory, menič, poistkové prvky a prípadne inteligentný merač) prepojené. Preto je dôležité, aby montáž fotovoltaickej elektrárne zabezpečila odborná firma a inštalatéri s dostatočnými skúsenosťami. V takom prípade sa v budúcnosti vyhnete možným poruchám zariadenia.

 

UPOZORNENIE : Šindľová strecha je pre túto investíciu určite vhodná, ale nepodceňujte dôležitosť správnej inštalácie!

<<< IKO Cambridge Xpress 52 Dvojitá čierna s 10 kW FV elektráreň na streche

Photovoltaic panels on IKO Cambridge roof