Shingles on concrete roof

Jak zastřešit betonové střechy? IKO THERMO SYSTEM

Už i v České republice se staví těžké betonové šikmé střechy. Tento trend sem přichází z jižní států Evropy, kde betonová střecha nepropouští horký letní vzduch do podstřeší. I když zůstane tento způsob výstavby střech v našich podmínkách jen v ojedinělých případech, bude u nich nutné vyřešit, jak takovou střechu kvalitně a bez zbytečných finančních excesů zastřešit.

Vše se dá zvládnout pomocí IKO Thermo systému, který zajistí rychlé a bezpečné zastřešení.

betonové střechy
Concrete building

IKO Thermo systém na betonových šikmých střechách

Na betonové střechy se sklony od 4° do 45° je možné instalovat IKO Thermo systém, který se skládá z penetračního asfaltového nátěru, samolepivého asfaltového podkladního pásu a šindelů IKO. Tento systém je doplněn a příslušenství v podobě šroubů do betonu a přítlačných podložek.

Instalace probíhá pomocí natavování plamenem z hořáku. Natavovat je potřeba pouze jednou z vrchní strany asfaltového pásu.

Všechny částí IKO Thermo systému jsou k sobě dokonale svařeny a dokážou tak dokonale ochránit střechu před všemi vlivy počasí s celkovou produktovou zárukou v délce 10 let.

Cambridge Xpress Aged Redwood on roof

Chcete se dozvědět více o našem konceptu Armourbase Thermo AD? Kontaktujte nás!

Postup pokládky – natavování pomocí hořáku

Betonový podklad, na který se bude střešní krytina instalovat, musí být pevný, čistý a bez prasklin. V případě prasklin betonového podkladu je nutné je před samotnou instalací střešní krytiny vyplnit maltou. Zároveň je instalace vhodná jen při teplotách nad 5° C a v létě mimo polední horka.

Nejříve se instaluje okapové plechování. Následně se celý betonový podklad natře asfaltovým penetrační nátěrem IKO Primer AD. Tento nátěr je na vodní bázi, takže nesmrdí a není hořlavý, zároveň váže jemný prach a redukuje porozitu betonu. Po zaschnutí nátěru je možné pokračovat v instalaci podkladního asfaltového pásu IKO Armourbase Thermo AD.

U sklonů střech 4°- 15° se tento podkladní asfaltový pás rozvine vodorovně od okapové hrany. Po odtržení spodní krycí fólie se pás volně přilepí k napanetrovanému betonovému podkladu. Vertikální i horizontální přesahy se vytvoří v délce 10 cm.

U sklonů střech 15°- 45° se podkladní asfaltový pás IKO Armourbase Thermo AD instaluje vertikálně a v přesazích, které jsou 10 cm široké, je přichycen pomocí šroubů a přítlačných podložek. Otvory pro šrouby se v přesazích předvrtají každých 30 cm do hloubky 5 cm pomocí vrtáku o průměru 5 - 6 mm.

U obou typů instalace (horizontální i vertikální) se po boku pásu odlepí samolepící fólie, aby se v tomto místě pásy mohly k sobě navzájem slepit. Po položení pásu použijte pevný váleček a všechny přesahy silou zaválejte, aby se pás dokonale slepil. Dokonalé přilepení podkladního asfaltového pásu Armourbase Thermo AD k podkladu vznikne během nahřívání pásu a navařování šindelů.

Následně nainstalujte štítové nebo boční závětrné lišty, a pak se pomocí hořáku instalují šindele.

Thermo AD installation on concrete roof
Iko Armourbase Thermo AD concrete roof bitumen shingles

Pokládka šindelů

Hořákem roztavte asfalt na vrchní straně asfaltového podkladního pásu IKO Armourbase Thermo AD. Teplo způsobí, že se rozehřáty pás dokonale přilepí k betonovému podkladu a do vrchního tekutého asfaltu se budou vkládat šindele IKO. Roztavujte jen tu část pásu, do které budete neprodleně vkládat šindele.

Začíná se startovací řadou, jako u běžné aplikace šindelů. Vrchní strana pásu se musí plamenem roztavit do stavu, dokud se nespálí polypropylenová fólie a asfalt na vrchní straně bude roztaven a drobně tekutý. Položte šindel do roztavené horní vrstvy pásu na správné místo pro položení. Jestliže se šindel dokonale nepřitavil do pásu, zvedněte dolní část šindele špachtlí a zahřejte asfaltový pás těsně pod zvednutým šindelem. Roztavte asfalt pásu a zahřejte zadní stranu šindele, aby se dosáhlo co nejlepší přilnavosti a zatlačte šindel do rozehřátého asfaltu.

Pokračujte v postupném rozehřívání a diagonální pokládce šindelů i do horní části střechy. Šindele z vrchní lícové strany není nutné natavovat. Nadměrné teplo může šindele poškodit. Šindele neslouží jako hydroizolační vrstva, ale z estetických důvodů a jako UV ochrana. Hydroizolační vlastnosti poskytuje podkladní asfaltový pás.

U této metody natavováním se šindele hřebíky nepřitloukají. Asfaltový pás Armourbase Thermo AD zajistí celkovou a jednolitou přilnavost mezi podkladem a asfaltovými šindeli.

Thermo AD installation on low sloped concrete roof
Thermo AD installation on concrete roof

Nároží a hřebeny

U nároží a hřebenů doléhá podkladní asfaltový pás s navařenými šindeli až k hraně těchto detailů. Proto jsou nároží a hřebeny instalovány lepením dílů. Z Armourbase Thermo AD se vyřeže pás o šířce 30 cm a ten se rozroluje  přes hřeben nebo nároží tak, aby překrýval částečně poslední řadu šindelů. Pás se případně drobně prohřeje, aby se dobře přichytil. Poté se pás natavuje pomocí hořáku a předřezané hřebenové nebo nárožní šindele se do rozehřáté vrchní vrstvy asfaltu tohoto pásu vkládají. Vzhledem k hustotě betonu a malé tepelné vodivosti betonových podkladů není nutné vytvářet odvětranou mezeru.

Installation hips and ridges on concrete deck with Thermo AD

Závěr

IKO Thermo systém je progresivní metoda, která je schopna vyřešit zastřešení střechy s betonovým podkladem. Díky této rychlé a funkční metodě získáte krásnou střechu s dlouhou zárukou