IKO Termo Systém - inštalácia šindľov bez klincov!

IKO Shingles Thermo System
Thermo AD Roof Concept
Colour

IKO Termo Systém - inštalácia šindľov bez klincov!

Riešenie pozostáva:

  • penetračný náter na strešné debnenie
  • tepelne aktivovateľný, termo-lepiaci vodotesný pás 
  • možnosť inštalácie všetkých IKO šindľov, vložením do termo pásu, bez použitia klincov! 

 

IKO Armourbase Termo AD  je estetické riešenie  pre strechy s nízkym sklonom

  • OSB dosky (min. 4° - max. 15°) 
  • betónové povrchy  (min. 4° - max. 45°) 

s vrchnou vrstvou z IKO šindľov.

Údaje o produktoch

Armourbase Thermo AD pás

Dĺžka 7,5 m
Šírka 1,0 m
Hrúbka 2,5 mm
Typ výstuže Polyester
Vrchná vrstva Polypropylenová tkanina /  PE silikónová fólia 
Spodná vrstva PE silikónová fólia
Ohybnosť pri nízkej teplote netestovanée
Pevnosť v ťahu  dĺžka/šírka 400/300 (±20%) N/50 mm
Rozťažnosť dĺžka/šírka 35/35 (±15)%
Tržná odolnosť klincom dĺžka/šírka 120/120 (±30%) N
Rozmerová stabilita ≤ 0,3%
Externé pôsobenie ohňa Class FROOF
Reakcia na oheň NPD
Vodotesnosť ≥ 60 kPa
Prenos vodných pár ≥ 100000 µ
Odolnosť na odtrhnutie pri 180° pre APP šindle ≥ 50 N
Odolnosť na odtrhnutie pri 90° na drevenom podklade ≥ 50 N

 

Primer AD

Skupenstvo Tekuté
Farba Hnedá
Hustota pri 20° C  kg/l 0,98 - 1,08
Doba schnutia voči prachu Približne 20 min. (+20°C)
Doba schnutia na dotyk Približne 90 min. (+20°C)
Suchý zvyšok pri 130° C 30 (± 5) %
Spotreba 200/300 gr/m² v závislosti absorbcie podkladu
Bod horľavosti Nehorľavé
Balenie 20L

 

Mechanická fixácia

Technická špecifikácia Skrutky EFHD-63045 Podložky DVP-EF-8040N
Priemer 6,3 mm 80 x 40 mm
Priemer otvoru - 6,5 mm
Dĺžka 45 mm -
Závit 40 mm -
Typ hlavičky Torx T25 / Ricoh  -
Balenie 1000 ks 500 ks

Ideálne riešenie pre…

  • Veľmi nízke sklony striech s dreveným debnením: pri sklonoch medzi 4° a max. 15° sa Armourbase Thermo AD inštaluje horizontálne bez akejkoľvek mechanickej fixácie a šindle IKO sa vkladajú priamo na roztavený povrch.    
  • Betónové debnenie: Horizontálna inštalácia Armourbase Thermo AD bez mechanickej fixácie pre sklony medzi 4° a max. 15°. Pre strmšie sklony (max. 45°), sa inštaluje vertikálne a v spojoch je nevyhnutná mechanická fixácia pomocou skrutiek a tanierových podložiek.  
  • Tepelná izolácie na betonovej/osb strechce (sklon od 4°- max. 15°): Tepelná izolácia musi byť mechanicky ukotvená ku podkladu pre sklony striech od 4° do 15°. V týchto prípadoch sa Armourbase Thermo AD mechanicky kotví v presahoch pre lepšiu priľnavosť k tepelnej izolácii. 
  • Renovácie plochých striech so sklonom  (> 4°): na podklad sa nanesie Primer AD a mechanicky sa kotví v presahoch. Vhodné len na staré asfaltové strechy. (nie je vhodné na strechy z PVC, plechu a iných materialov) 
Thermo AD installation on concrete roof

Inštalácia Termo systému

Inštalácia na drevené debnenie

Podkladný pás inštalujte rovnobežne s odkvapom – zvislé a vodorovné presahy by mali byť min. 10 cm. Položte rolku Armourbase Thermo AD a odstráňte fóliu zo zadnej strany. Za teplého a slnečného počasia sa podkladový pás v krátkom čase prilepí na drevenú podklad.

Pri sklonoch striech medzi 4° - 15° nie je potrebná mechanická fixácia podkladového pásu v presahoch. Okraje strechy je potrebné chrániť správnym oplechovaním (Odkvapové, štítové). 

Jednotlivé vrstvy sa musia prekrývať horizontálne a vertikálne 10 cm. Zo spodnej strany odstráňte separačnú fóliu. Prítlačným valčekom spoje zlisujte. 

Dokonalé spojenie  Armourbase Thermo AD s podkladom nastane pri natavovaní pásu a vkladaní/inštalácii šindľov

Thermo AD installation on wooden deck

Inštalácia na betónový podklad

Asfaltový pás inštalujte rovnobežne s odkvapom – zvislé a vodorovné presahy by mali byť min. 10 cm. Pri sklonoch vyšších ako 15° inštalujte Armourbase Thermo AD kolmo na odkvap.

Betónový podklad pred inštaláciu napenetrujte náterom Primer AD (bitúmenový základný náter). Rozrolujte rolku Armourbase Thermo AD a odstráňte fóliu zo zadnej strany. V teplom a slnečnom počasí sa podkladný pás prilepí k napenetrovanému betónovému podkladu. V chladnom počasí sa Armourbase Thermo AD ľahšie inštalujte zahriatim teplovzdušnou pištoľou alebo horákom.

Pri sklonoch medzi 4° - 15° nie je potrebné podkladový pás dodatočne mechanicky kotviť. Pri betónových podkladoch so sklonmi medzi 15° - 45°, je mechanické kotvenie Armourbase Thermo AD nutné v presahoch pomocou skrutiek do betónu a kovovými podložkami IKO. Diery pre skurtky predvŕtajte každých 30 v presahoch, do hĺbky 5cm o priemere 5mm. Pri štítových a odkvapových hranách je potrebné použiť oplechovanie. Vodorovné a zvislé oplechovanie medzi jednotlivými vrstvami je 10cm a pred inštaláciou odstránte fóliu, aby sa jednotlivé vrstvy mohli vzájomne zlepiť. Pre lepšie zlepenie použite prítlačný valček. 

Finálne a dokonalé zlepenie  Armourbase Thermo AD nastane pri aplikácii šindľov natavením. 

Horizontálna inštalácia  "Armourbase Thermo AD"  pre strechy s nízkym sklonom (4°-15°)

Thermo AD installation on low sloped concrete roof

Verticálna inštalácia "Armourbase Thermo AD" pre betónové podklady (15°-45°) mechanickou  fixáciou.

Thermo AD installation on concrete roof

Kontaktujte nás pre viac informácii o  Armourbase Thermo AD natavovacej membráne.

Inštalácia IKO šindľov na OSB alebo betónový podklad

Aplikácia šindľov je podobná bežnej koncepcii aplikácie šindľov, ktorá začína štartovacím radom (šindeľ s odrezanými tabuľami). Vrchnú vrstvu  Armourbase Thermo AD natavíme plameňom, až kým vrchná polypropylénová rohož nezmizne a neroztopí sa vrchný bitúmenový povlak. Šindeľ položte/vložte na roztopenú lepiacu vrchnú vrstvu membrány na správne miesto. V prípade potreby viete polohu šindľa korigovať.

Pokračujte zahrievaním časti membrány tesne nad aplikovaným šindľom. Zadnú stranu šindľa rovnako nahrejte, pre aktiváciu samolepiacih bodov, aby sa získala čo najlepšia priľnavosť. Pokračujte k vrcholu strechy strechy. Šindle v tomto prípade zabezpečujú iba estetické hľadisko, hydroizoláciu zabezpečuje termoaktívna membrána. Pri tejto aplikácii sa klince nepouživajú. 

Membrána Armourbase Thermo AD zabezpečí uplné a jednoliate priľnutie medzi betónovým podkladom a bitúmenovými šindľami.

Nahrievajte iby vrchnú vrstvu membrány, šindle sa zlepia s tepelne aktivovaným Armourbase Thermo AD. Nikdy nenahrievanie IKO šindle plameňom!

Inštalácia natavením na  OSB dosky pre sklony medzi 4° až 15°

Thermo AD installation on wooden deck

Inštalácia natavením na betónový podklad pre sklony medzi  4°až 15°

Thermo AD installation on low sloped concrete roof

Inštalácia natavením na betónový podklady pre sklony od 15° do 45°

Thermo AD installation on concrete roof

Nárožia a hrebene na drevenom OSB debnení

Pri inštalácii hrebeňov a nároží  je podkladový pas pokrytí šindľami. Preto sa hrebenáče a nárožia prilepia bitúmenovým tmelom IKO Shingle stick. Odvetranie Armourvent Multi je v tomto prípade možné inštalovať od sklonu 4°. 

Armourvent Multi je potrebné podlepiť z obidvoch strán pomocou IKO Shingle Stick a nasledne sa klincuje do dreveného podkladu. Pokrytie šindľovými tvarovkami je potom rovnaké ako pri strechách so sklonom > 15°.

 

Hips and ridges on wooden deck with Thermo AD membrane

Pri sklonoch medzi 4° a 15°, IKO doporučuje inštaláciu extra OSB/dreveného klinu pod Armourvent Multi ventiláciu, ktorý nadvihne hrebeň. Zabezpečí to rýchlejší odtok vody a tým zamedzeniu možnému zatečeniu cez odvetranie.  

Nárožia a hrebene na drevenom podklade

Pre betónové podklady odrežte 30 cm široký pás z Armourbase Thermo AD  a natavte ho na posledné rady šindľov mieste hrebeňa/nárožia. Z vrchu vkladáme do nataveného podkladu pripravené šindľové tvarovky.  Vďaka hustote a tepelnej stabilite betónového debnenia, nie na streche potrebná ventilácia. 

Installation hips and ridges on concrete deck with Thermo AD