Hrebenáče a nárožia

Hrebenáče a nárožia - Nárožia a hrebene
Cutting hips and ridges from Superglass
Colour

Hrebenáče a nárožia

Pri inštalácii IKO šindľov tvaru bobrovka (Superglass-Biber, Victorian PLUS), použite na pokrytie nároží a hrebeňov šindle obdĺžnikového tvaru rovnakej kategórie a farby. 

Installation hip
Installation hip
Installation hip
Installation hip
Installation hip

Návod na inštaláciu

Vždy objednajte približne 10 - 15% materiálu naviac (v závislosti od zložitosti strechy) pre jednotlivé detaily, hrebenáče a štartovací rad.

Pri šindľoch tvaru bobrovka a laminovaných šindľoch použite na nárožia  a hrebene obdĺžnikové šindle v rovnakej farbe. 

Hrebenáče narežete pozdĺž výsekov z obdĺžnikového ( alebo hexagonálu či diamantu) šindľa. Hrebenáče  pri inštalácii v chladnom počasi pred ohýbaním ohrejte.   Pri inštalácii umiestnite klince 16 cm od spodného okraja a 2,5 cm z každej strany. Hrebenáče ukladajte proti smeru prevládajúcich vetrov. Dbajte na to, aby klince boli prekryte vždy následným hrebenáčom a nevystupovali na povrch.