BIM, CAD a šindľové strechy

Čo je BIM?

BIM je Building Information Modeling. BIM alebo Building Information Modeling  je dnes hlavnou témou v stavebníctve medzi architektmi, stavebnými inžiniermi, realizárotmi, developermi, výrobcami stavebných materiálov...

Rôzne definície pre BIM – Building Information Modeling na internete:

Niektoré BIM definície hovoria o digitálnej reprezentácii procesu výstavby, iné sa odvolávajú na softvér alebo na zber údajov o budovách v databázach.

Informačný model budovy je digitálny model reprezentujúcí fyzický a funkčný objekt s jeho charakteristikami. Model slúží ako databáza informáciio objekte pre jeho navrhovanie, výstavbu a prevádzku po dobu jeho životného cyklu, tj. od prvotného konceptu po odstranenie stavby

Niektoré vynikajúce informácie o BIM nájdete prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

 O BIM prečo BIM a jeho výhody

BIM a šindľová strecha

IKO šindle majú popredné miesto medzi strešnými šindľami. S cieľom pomôcť architektom, inžinierom, projektantom, stavebným profesionálom porozumieť požiadavkám na optimálnu šindľovú strechu, bola vypracovaná kniha architektov. Táto kniha je plná výkresov, prierezov s podrobnosťami o rôznych detailoch izolovanej strechy od odkvapu, komína, manzardovej strechy, údolia a valby po vetranie. Okrem toho samozrejme platia miestne stavebné predpisy, táto kniha však pomáha pri pochopení prvého všeobecného šindľovej strechy.

Čo je k dispozícii od spoločnosti IKO, The Shingles Expert?

Informácie dostupné v dolnej časti tejto stránky sú zhromaždené podľa kapitol a každej kapitole sú vždy  4 časti:

 • nezateplená strecha - neobytné podkrovie
 • zateplená strecha s "mäkkým" izolačným materiálom
 • zateplená strecha s (IKO) PIR s izoláciou nad debnením
 • zateplená strecha s (IKO) PIR nadkrokvovou izoláciou

Súbor PDF v hornej časti s názvom „ArchBook“ je všeobecná kniha so všetkými informáciami o šindľovej streche v 1 dokumente.

Kniha je plná výkresov, rezov s podrobnosťami o rôznych detailoch izolovanej strechy v nasledujúcich kapitolách:

 • Ventilácia pomocou Armourvent Multi (IKO odvetranie pre nárožia a hrebene)
 • Ventilácia pomocou Armourvent Standard (IKO odvetranie do plochy strechy)
 • Ventilácia pomocou Armourvent Special (IKO odvetranie do plochy strechy)
 • Nárožie
 • Otvorené úžľabie
 • Odkvap
 • Pultová strecha
 • Štítová strecha
 • Oplechovanie proti kolmej stene
 • Komín
 • Manzardová strecha
 • Prepojenie zmeny sklony strechy

PDF a DWG k stiahnutiu

Súbor PDF v hornej časti s názvom „ArchBook“ je všeobecná kniha so všetkými informáciami o šindľovej streche v 1 dokumente.

Ďalej je k dispozícii niekoľko samostatných kapitol vo formáte PDF. Súbory ZIP obsahujú niekoľko samostatných kapitol v PDF a DWG.

Chýbajú vám nejaké informácie? Prosím kontaktujte nás na  residential.europe@iko.com a my vám radi pomôžeme.