IKO Armourbase GO

IKO Armourbase Go - Armourbase GO Underlayment
Armourbase GO Underlayment
Colour

IKO Armourbase GO

Na všech sklonech IKO doporučuje, aby se pod střešní šindele použil podkladní pás.

IKO Armourbase GO  je ekonomický, kvalitní podkladní pás a dodává se v 30 m  roli.

Údaje o výrobku

Rozměry (l x w):  30 m x 1 m
Povrch: 30 m²
Tloušťka: 0,6 mm
Hmotnost/role: 15 kg
Kusy / paleta: 42
Délka pevnosti v tahu (EN 12311-1): 500 N/50mm
Šířka pevnosti v tahu (EN 12311-1):  300 N/50mm
Délka prodloužení (EN 12311-1): 5%
Šířka prodloužení (EN 12311-1): 5%
Spodní plocha za studena ohebná (EN 1109): -20°C

Návod k použití Armourbase GO

Instalujte co nejrovněji, aby na povrch šindele nebyly nerovnosti. Instalujte paralelně k okapu.

Sklon 9,5°- 20°

U těchto sklonů použijte k ochraně střešního záklopu IKO Armourbase GO s přesahy 50 cm. Odřízněte první řadu podélně pás o šířce 50 cm a následující řady pokládejte s 50 cm horizontálními přesahy a 30 cm vertikálními přesahy. Nezapomeňte utěsnit koncové přesahy bitumenovým tmelem.

 

Sklon 21°- 85°

Celý střešní záklop by měl být pokryta podkladním pásem IKO Armourbase GO nebo jiným schváleným podkladním pásem. Podkladní pás musí být instalován rovnoběžně s okapem s min. 10 cm horizontální přesahem a 15 cm koncovým přesahem. Na všech podkladních pásech IKO Armourbase jsou na okrajích 10 cm linky  pro snadnější překrývání. Zajistěte podkladní pás pouze tolika hřebíky, aby držel na místě.

Open Armourbase GO