IKO Armourbase ECO Podloga

IKO Armourbase ECO Podloga - Armourbase ECO Underlayment
IKO Armourbase ECO Underlayment
Colour

IKO Armourbase ECO Podloga

Na svim krovnim nagibima, IKO preporuča da se koristi podloga ispod krovnih šindri.

IKO Armourbase ECO Podloga je ekonomična, ali kvalitetna podloga koja dolazi u roli od 50 m.

Termékadatok

Dimenzije (l x w):  50 m x 1 m
Pokrivnost krova: 50 m²
Debljina: 0,6 mm
Težina / roli: 19 kg - 20 pcs/pallet
TVlačna duljina (EN 13859-1): 380 N / 50 mm
Vlačna širina (EN 12311-1):  310 N / 50 mm
Dužina istezanja (EN 12311-1): 30 %
Širina istezanja (EN 12311-1): 40 %
Hladna fleksibilnost donje plohe(EN 1109): - 40°C

Letöltések

Alkalmazástechnikai útmutató file
Egyéb dokumentumok

Instrukcije za ugradnju:

Postavit podlogu u ravnini što je više moguće da bi se spriječilo prenošenje neravnina na površinu šindra. Postavit paralelno sa žlijebom i sljemenom.

Nagibi izmeđi 9,5° i 20°:
Koristiti IKO Armourbase ECO da bi se osigurala dupla pokrivnost  krovne ploče. Odrežite početnu traku širine 50cm te je postavite na krovnu podlogu po horizotali, zatim postavite sljedeću traku  uz horizotalni preklop  od 50 cm i preklopa po vertikali od 30cm.

Nagibi između 21° i 85°:
Cijela krovna površina bi trebala biti pokrivena sa IKO Armourbase podlogom ili adekvatnom podlogom za šindru.

Podloga bi trebala biti postavljena paralelno sa žlijebom i sljemenom sa minimalnim preklopom 10cm po horizontali i 15cm preklopa po vertikali na spojevima.
Na svim IKO Armourbase podlogama nalazi se linije za preklop po horizotali u širini od  10cm radi lakšeg preklapanja.
Osigurati podlogu sa adekvatnim brojem čavla da ju drži na mjestu do ugradnje krovne šindre.

Armourbase ECO