IKO Armourbase STICK Podloga

IKO Armourbase STICK Podloga - Armourbase Stick Underlayment
IKO Armourbase STICK Underlayment
Colour

IKO Armourbase STICK Podloga

Na svim krovnim nagibima, IKO preporuča da se koristi podloga ispod krovnih šindri.
IKO Armourbase ljepljiva podloga sa odličnim samoljepljivim karakteristikama u kombinaciji sa vrlo malom težinom (samo 450 g/ m2) dominantna u usporedbi sa drugim debljim i težim podlogama.
Ova podloga je najbolji proizvod u ponudi .

Datum proizvodnje

Dimenzije (l x w): 20 m x 1 m
Pokrivnost krova:  20 m²
Debljina: 0,5 mm
Težina / roli: 9 kg - 45 komada/paleti
Vlačna duljina (EN 13859-1):  330 N / 50 mm
Vlačna širina (EN 12311-1):  300 N / 50 mm
Dužina istezanja (EN 12311-1):  30 %
Širina istezanja (EN 12311-1):  40 %
Hladna fleksibilnost donje plohe (EN 1109):  - 40°C

Preuzimanja

Datoteka sa tehničkim podacima
Datoteka sa instrukcijama za montažu

Ostale značajke su:

  • kompaktnost  svake role omogućava lakše i brže rukovanje i transportiranje zbog male težine bez obzira na njenu malu težinu pokazuje dobre karakteristike u pogledu nepropusnosti  vode  (rangirana je u W1 i ima prosječne vrijednosti  od 4 m u testu sa vodenim stupcem): zahvaljujući posebnoj bitumenskoj smjesi kojavpoboljšana vodonepropusnost
    Podloga je vrlo vrijedna u smislu otpornost na hladnoću (do -45 °C!!!) omogućava joj otpornost na ekstremno hladne vremenske prilike.
  • potpuno prijanjanja na podlogu štiti je  od vanjskih atnosferskih utjecaja
  • linije za primjenu na površini podloge olakšavaju ugradnju i omogućavaju preciznost
IKO Armourbase Stick Underlayment
IKO Armourbase Stick Underlayment
IKO Armourbase Stick Underlayment
IKO Armourbase Stick Underlayment
IKO Armourbase Stick Underlayment

Instrukcije za ugradnju

Postavit podlogu u ravnini što je više moguće da bi se spriječilo prenošenje neravnina na površinu šindra. Postavit paralelno sa žlijebom i sljemenom.

Nagibi izmeđi 9,5° i 20°:
Proporučljivo je prekrit cijelu krovnu površinu sa IKO armourbase ljepljivom podlogom koja će zabrtviti cijeli krov. Krajnji preklopi po vertikali moraju biti 15 cm a horizontalni 10 cm.

Nagibi između 21° i 85°:
Cijela krovna površina bi trebala biti pokrivena sa IKO Armourbase podlogom ili adekvatnom podlogom za šindru.

Podloga bi trebala biti postavljena paralelno sa žlijebom i sljemenom sa minimalnim preklopom 10cm po horizontali i 15cm preklopa po vertikali na spojevima.
Na svim IKO Armourbase podlogama nalazi se linije za preklop po horizotali u širini od  10cm radi lakšeg preklapanja.
Osigurati podlogu sa adekvatnim brojem čavla da ju drži na mjestu do ugradnje krovne šindre.