Cambridge 49 on vertical wall

ZAŠTO JE PLATINUM JAMSTVO TAKO JEDINSTVENO U INDUSTRIJI?

Platinum jamstvo – najduža i najopsežnija garancija na šindre

IKO šindre sa premium platinum jamstvom je jedinstven koncept u industriji šindri.
U slučaju opravdane reklamacije, jamstvo ne pokriva samo zamjenu krovnih šindri nego i troškove rada, zbrinjavanja otpada ,transporta… itd.
Svi troškovi za vaš krov su 100% pokriveni sa ovom garancijom.

To se odnosi na sve IKO šindre proizvedene u slovačkoj od Superglass (5 godina) do vrha  krovnih šindri Cambridge Xtreme laminirene šindre (15 godina).

Naše klasične šindre su pokrivene sa petogodišnjim platinum jamstvom.

Naš visoko kvalitetnan tradicionalan, Sheild i Premium u rasponu od 10 godina jamstva.

Laminirane šindre imaju 15 godina platinum jamstva.

Nakon što platinum garancija istekne, IKO pokriva samo troškove materijala sa definiranim totalnim jamstvom u trajanju od  15 do 30 godina (ovisno o tipu krovne šindre), baš kao svaki drugi dobavljač.

Za ostale detalje kontaktirajte nas.

Platinum Guarantee