IKO Armourbase PRO Podloga

IKO Armourbase PRO Podloga - Armourbase Pro Underlayment
Armourbase Pro installation
Colour

IKO Armourbase PRO Podloga

Na svim krovnim nagibima, IKO preporuča da se koristi podloga ispod krovnih šindri.

IKO Armourbase PRO podloga je najomiljenija podloga među krovopokrivačima.

Datum proizvodnje

Dimenzije (l x w):  30 m x 1 m
Pokrvnost krova: 30 m²
Debljina: 0,5 mm
Težina / roli: 9 kg - 40 komada/paleti
Vlačna duljina (EN 13859-1): 400 N / 50 mm
Vlačna širina (EN 12311-1):  345 N / 50 mm
Dužina istezanja (EN 12311-1): 40 %
Širina istezanja (EN 12311-1): 50 %
Hladna fleksibilnost donje plohe (EN 1109): - 40°C

Preuzimanja

Datoteka sa tehničkim podacima
Datoteka sa instrukcijama za montažu

To je lagana podloga na bazi bitmen poliestera,  presvučena sa polipropilenskim filmom sa obje strane.

Laka i brza za ugradnju, višenamjenska traka koja se primarno koristi za krovne šindre, ali može se koristiti i za druge krovne materijale, kao što su glineni crijepovi, betonski crijepovi, limovi, valoviti limovi…

Is Armourbase Pro waterproof, even when you penetrate it with nails?
And is the Armourbase Pro strong?
Check the results of our tensile strength test, involving some trucks.

Armourbase Pro installation
Armourbase Pro installation
Armourbase Pro installation
Armourbase Pro installation

Instrukcije za ugradnju

Postavit podlogu u ravnini što je više moguće da bi se spriječilo prenošenje neravnina na površinu šindra. Postavit paralelno sa žlijebom i sljemenom.

Nagibi izmeđi 9,5° i 20°:
Koritite IKO Aromurbase PRO podlogu da bi se osigurala dupla pokrivnost  krovne ploče. Odrežite početnu traku širine 50cm te je postavite na krovnu podlogu po horizotali, zatim postavite sljedeću traku  uz horizotalni preklop  od 50 cm i preklopa po vertikali od 30cm.

Nagibi između 21° i 85°
Cijela krovna površina bi trebala biti pokrivena sa IKO Armourbase podlogom ili adekvatnom podlogom za šindru.
Podloga bi trebala biti postavljena paralelno sa žlijebom i sljemenom sa minimalnim preklopom 10cm po horizontali i 15cm preklopa po vertikali na spojevima.
Na svim IKO Armourbase podlogama nalazi se linije za preklop po horizotali u širini od  10cm radi lakšeg preklapanja.
Osigurati podlogu sa adekvatnim brojem čavla da ju drži na mjestu do ugradnje krovne šindre.