KAKO SU NAPRAVLJENE KROVNE ŠINDRE?

Šindre su napravljene u konstantnom procesu:

1. Velike role staklene tkanine su stavljene u strojeve koji služi kao akumulator. Stakleni mat se provlači kroz stroj za nanošenje bitumena.
 

2. U stroju za nanošenje bitumen nanosi se, sloj istoga na gornju i donju površinu plohe.
Mineralni stabilizatori se dodaju pri nanošenju da bi pobojšala svojstva šindre na vatro otporne karakteristike i karakteristike habanja.
 

3. Sljedeće, granule se dodaju na površinski sloj. Granule su mljeveni kamen bojan keramičkom bojom; što daje boju šindri, ali važnije je da taj premaz štiti od UV zraka.

4. Anti -blokirajuća površina je onda nanesena na zadnju stranu kako se proizvod ne bi zaljepio za strojeve i druge šindre u paketu.
Plastična traka je također postavljena na zadnju stranu kako bi se spriječilo sljepljivanje listovau paketu.

5. Granule su potom pritisnute u površinski premaz.

6. Nako šta je površina pobojana, postavljaju se trake za brtvljenje. Trake za brtvljenje omogućuju listovima šindre da se spoje sa preklopom druge šindre na krovu, što spriječava dizanje šindri pod djelovanjem jakoga vjetra.
 

7. Ova krovna podloga je onda izmjerena i izrezana u listove šindre.
 

8. Šindre su pakira i skladišti  do trenutka kad je spremne za isporučivanje na lokaciju.

Jeste li stručnjak i jeste li zainteresirani da vidite proces proizvodnje vlastitim očima? Javite nam se danas za posjetu postrojenja.