Superglass rectangular

SLUČAJNI RAZMAK METODA ZA 3TAB ŠINDRE

22/07/2021

Za Superglass 3TAB šindre koristiti glavanizirane 25 mm dugačke krovne čavle. Pozicija čavla je opisana ispod.

 

Pripremite početnu traku tako da odrežete listove sa zarezima od trodjelne Superglass šindre.

Nailing position 3Tab spacing shingles

Slučajan razmak može se postići odstranjivanjem različitih dužina od listova šindre u usporedbi sa klasičnom metodom postavljanja gdje se odstranjuje jedna polovica lista.

Morate slijediti ova osnovna pravila
1.     Širina bilo kojeg lista šindre mora biti barem ¼ lista.
2. Izrezana simetrale linija trebaju biti smještene najmanje na ¼ lista bočno od izrezane centralne linije u oba smjera iznad i ispod.
3. Širina listova ne smije se izvesti na istim širinama da ne uzrokuje vizualno pračenje usklađenost izreza.

Spacing shingles method
Superglass random spacing shingles method
Slika 1
Superglass random spacing shingles method
Slika 2
Superglass random spacing shingles method
Slika 3
Superglass random spacing shingles method
Slika 4
Superglass random spacing shingles method
Slika 5
Superglass random spacing shingles method
Slika 6
Superglass random spacing shingles method
Slika 7
Superglass random spacing shingles method
Slika 8
Superglass random spacing shingles method
Slika 9